Sikkerhed og overholdelse

Matrix cyberangreb
  • Cybersikkerhed

Reaktion på et cyberangreb

At reagere på et cyberangreb er blevet en alt for hyppig opgave for skoledistrikter over hele landet. Som et resultat heraf er cybersikkerhed et ansvar for alle, der er involveret i K-12 uddannelse.