Patch.com Community Corner: Lightspeed Systems

Efterhånden som elever vender tilbage til klasseværelser over hele landet, viser forskning, at de føler sig mere ængstelige og deprimerede; studerendes mentale sundhed er lige så vigtig som nogensinde for distrikterne at overvåge. Eileen Shihadeh, CMO hos Lightspeed Systems, diskuterer hvordan online trusselsdetektionssystemer som Lightspeed Alert™ kunne give vigtige tidlige advarselssignaler, så skole- og distriktsembedsmænd kan gribe ind, før det er for sent.