Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

Matrix kyberhyökkäys
  • Kyberturvallisuus

Kyberhyökkäykseen vastaaminen

Kyberhyökkäykseen vastaamisesta on tullut aivan liian yleinen tehtävä koulupiireissä eri puolilla maata. Tästä johtuen kyberturvallisuus on kaikkien peruskoulun koulutukseen osallistuvien vastuulla.