K-12 filtrerings- og overvåkingsløsning av Lightspeed Systems® Utgitt for Mac OS, iOS og Windows

AUSTIN, TX. - I dag kunngjorde Lightspeed Systems den generelle utgivelsen av Smart Agents for Mac OS, iOS og Windows, og bringer multi-OS-støtte til K-12 skolefilterings- og overvåkingsløsningen. Disse revolusjonerende, patenterte agentene - som gir sømløs SSL-dekryptering og mobilfiltrering

Studenter som samarbeider på Macbook Pro bærbar PC
Hva er så smart med smarte agenter?

Smart Agents driver Relays multi-OS innholdsfiltrering. Men hva gjør Smart Agents så smarte? Self-Contained SSL Decryption Decrypting SSL har vært en av de største utfordringene for skoler innen nettfiltrering. Det innebar å sette opp en klarert mann-i-midten proxy-server, opprette PAC