Sikkerhet og samsvar

Matrix cyberangrep
  • Cybersikkerhet

Reagerer på et nettangrep

Å svare på et nettangrep har blitt en alt for hyppig oppgave for skolekretser over hele landet. Som et resultat er cybersikkerhet et ansvar for alle som er involvert i grunnskoleutdanning.