Med studenters psykiske helseproblemer på en heltidshøyde, legger flere og flere K-12-skoler tiltak for sine elevsikkerhetsplaner. Chief Marketing Officer hos Lightspeed Systems, Eileen Shihadeh, slutter seg til WWSB i Florida for å fortelle hvordan Lightspeed Alert ™ hjelper distrikter landsdekkende med å redusere og forebygge oppførsel som selvskading, mobbing og skolevold blant studenter med indikatorer for tidlig varsling.