Yahoo! Nyheter: Amerikanske foreldre er stadig mer bekymret for barnets psykiske helse ettersom pandemien når ett års markering

En nylig studie avdekket at over 90% av foreldre har bekymringer for barnets mentale helse midt i campusnedleggelser, noe som resulterer i utvidet fjernlæring og isolasjon. Lær de viktigste bekymringene og hvordan Lightspeed Systems kan bidra til å forhindre atferd fra president og administrerende direktør, Brian Thomas.