Wees een kampioen in Lightspeed-systemen

Aanmelding distributiepartner

Aanmelding distributiepartner

Vul het volgende formulier in om de eerste stap te voltooien om een Lightspeed Systems Distributor Reseller te worden.

Verplichte velden zijn aangegeven met een asterisk.

Contactgegevens

Partnerinformatie


Algemene voorwaarden voor distributeurs en wederverkopers

U ben het ermee eens U verstrekken gratis uw contactgegevens en ontvangen marketing- en ander materiaal met betrekking tot Lightspeed Systems Suite of Products.

U ben het ermee eens U zal geen informatie vrijgeven aan de nieuwsmedia of het grote publiek die verwijst naar de producten en diensten van Lightspeed Systems of Lightspeed Systems, zonder de voorafgaande toestemming van Lightspeed Systems, die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

U erkennen dat door middel van een afzonderlijke overeenkomst met de Distributeur, dat: U een wederverkoper van de Distributeur bent en via die overeenkomst Lightspeed Systems Suite of Products wil verkopen. U erkennen dat Lightspeed Systems geen partij is bij Uw overeenkomst met de Distributeur en dat deze overeenkomst geen enkele overeenkomst tussen U en de distributeur.

U mag de Producten uitsluitend adverteren, promoten en op de markt brengen aan derde Eindgebruikers, en kan professionele diensten verlenen ter ondersteuning van de: Eindgebruiker's implementatie en gebruik van de Producten. "Eindgebruiker" betekent een persoon of entiteit die toegang wil tot de Producten voor eigen intern gebruik, niet voor wederverkoop of distributie. U mag geen dealers, sub-wederverkopers, agenten, vertegenwoordigers, onderaannemers of andere derden machtigen of aanwijzen om de Producten te adverteren, op de markt te brengen of te promoten, of om andere rechten uit te oefenen die aan U volgens deze afspraak. Lightspeed Systems behoudt zich alle rechten voor die niet specifiek zijn verleend aan: U hieronder. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, behoudt Lightspeed Systems zich het recht voor om de Producten te adverteren, promoten, op de markt te brengen en te distribueren, en om derden aan te stellen om de Producten wereldwijd te adverteren, promoten, op de markt te brengen en te distribueren. Verder behoudt Lightspeed Systems zich het recht voor om naar eigen goeddunken, op elk moment en van tijd, de Producten en diensten die het aanbiedt te wijzigen, of om de service, ondersteuning, distributie, verkoop of licentie van een van de Producten of diensten die zij aanbiedt zonder enige aansprakelijkheid.

U zal te allen tijde op een ethische en professionele manier handelen en in overeenstemming met de richtlijnen van Lightspeed Systems. U zal: (a) zaken doen op een manier die gunstig is voor de Producten en de goede naam, goodwill en reputatie van Lightspeed Systems; (b) bedrieglijke, misleidende of onethische praktijken vermijden die schadelijk zijn of kunnen zijn voor Lightspeed Systems of de Producten, inclusief, maar niet beperkt tot, minachting van Lightspeed Systems of de Producten; (c) geen valse of misleidende verklaringen af te leggen met betrekking tot Lightspeed Systems of de Producten; en (d) geen verklaringen af te leggen met betrekking tot Lightspeed Systems of de Producten die niet in overeenstemming zijn met de gebruiksvoorwaarden van Lightspeed Systems voor de Producten.

Lightspeed Systems kan bieden: U promotiemateriaal met betrekking tot de Producten. U mag het promotiemateriaal alleen gebruiken voor reclame-, marketing- en promotiedoeleinden voor de Producten bij Eindgebruikers. U mag geen promotiemateriaal met betrekking tot Lightspeed Systems of de Producten maken of verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lightspeed Systems voor dergelijk materiaal.

U zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vergunningen en licenties die nodig kunnen zijn in verband met Uw bedrijf. U stemt ermee in dat zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften bij de uitvoering van deze Overeenkomst. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, U zal voldoen aan de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en gelijkaardige wet- of regelgeving in elk toepasselijk rechtsgebied, evenals alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, Amerikaanse sancties die worden opgelegd door het Office of Foreign Assets Control ( OFAC), gelijkaardige sancties in enig toepasselijk rechtsgebied, de Export Administration Regulations (EAR) en alle andere wetten of verboden op bepaald eindgebruik, eindgebruikers of bestemmingen. Zonder het voorgaande te beperken, U zullen:

 1. Zorg ervoor dat gelicentieerde materialen niet worden gebruikt, overgedragen of anderszins geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd, direct of indirect, naar de Krim, Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië of enige andere bestemming die onderworpen is aan embargo's van de VS, de Europese Unie of de VN-Veiligheidsraad of sancties of aan een persoon of entiteit op de Specially Designated Nationals List, Entity List of andere soortgelijke lijsten van verboden of beperkte partijen.
 2. Handhaving van passend beleid en procedures om naleving van de wet- en regelgeving die van toepassing is op deze Overeenkomst te waarborgen; en
 3. Stel Lightspeed Systems onmiddellijk op de hoogte in het geval van een vermeende, vermoede of daadwerkelijke overtreding van deze wet- en regelgeving.
Lightspeed Systems zet zich in voor gegevensbescherming. We zullen uw informatie gebruiken om met u te communiceren over dit evenement en andere oplossingen, evenementen en gerelateerde bronnen die voor u van belang kunnen zijn. U kunt zich op elk moment afmelden met behulp van de afmelding in berichten die u van ons ontvangt. Voor meer informatie over onze gegevensprivacy- en beveiligingspraktijken, zie onze: Privacybeleid.

Door ons teamwork kunnen we sterker zijn

Onze allianties met marktleiders zorgen voor meer integratie en krachtigere oplossingen

Lightspeed Systems Google Cloud Partner
logo van aws geavanceerde technische partners
Lightspeed Systems Microsoft Partner-logo
screenshots op desktop en mobiele apparaten voor software voor afstandsonderwijs

Hier is een demo, over ons

Doe je nog steeds je onderzoek?
Laat ons helpen! Plan een gratis demo met een van onze productexperts om al uw vragen snel beantwoord te krijgen.

man zit aan bureau op laptop en kijkt naar Lightspeed Filter-dashboard

Welkom terug!

Op zoek naar prijsinformatie voor onze oplossingen?
Laat ons weten wat de vereisten van uw district zijn en we maken graag een offerte op maat.

Herontdek het geïnspireerde en interactieve klaslokaal voor leren op afstand, hybride en persoonlijk. Lightspeed Classroom Management™ geeft docenten realtime zichtbaarheid en controle over de digitale werkruimten en online activiteiten van hun leerlingen.

 • Zorg ervoor dat alle studenten alleen het juiste online curriculum gebruiken, precies wanneer ze het zouden moeten gebruiken.
 • Duw doorgelichte curriculumlinks tegelijkertijd naar alle studenten.
 • Blokkeer ongepaste of afleidende websites en apps.

Zorg voor schaalbaar en efficiënt beheer van leerapparatuur. Het Lightspeed Mobile Device Management™-systeem zorgt voor veilig en beveiligd beheer van leermiddelen voor studenten met realtime zichtbaarheid en rapportage die essentieel zijn voor effectief afstandsonderwijs.

 • Een gecentraliseerde, cloudgebaseerde oplossing voor oneindig schaalbare apparaat-, applicatie- en beleidscontroles
 • Selfservice-app-bibliotheek, waar docenten en studenten
  kan toegang krijgen tot goedgekeurd curriculum en leerhulpmiddelen en deze installeren
 • Implementeer, wijzig en trek honderden beleidsregels en educatieve applicaties op afstand in, terwijl de typische downtime en kosten worden verminderd

Voorkom zelfmoorden, cyberpesten en schoolgeweld. Lightspeed Alert™ ondersteunt districtsbeheerders en geselecteerd personeel met geavanceerde AI om potentiële bedreigingen te detecteren en te melden voordat het te laat is.

 • Menselijke beoordeling
 • Realtime waarschuwingen die tekenen van een potentiële dreiging signaleren
 • Snel ingrijpen voordat zich een incident voordoet.
 • Activiteitenlogboeken bieden inzicht in online activiteiten voor en na een gemarkeerde gebeurtenis

Bescherm studenten tegen schadelijke online inhoud. Lightspeed Filter™ is de best-in-class oplossing die fungeert als een solide barrière tegen ongepaste of illegale online inhoud om de online veiligheid van studenten 24/7 te garanderen.

 • Aangedreven door de meest uitgebreide database in de branche, gebouwd door 20 jaar webindexering en machine learning.
 • Zorgen voor CIPA-compliance
 • Blokkeer miljoenen ongepaste, schadelijke en onbekende sites, afbeeldingen en video's, waaronder YouTube
 • Houd ouders op de hoogte met het Lightspeed Parent Portal™

Krijg volledig inzicht in het online leren van studenten. Lightspeed Analytics™ geeft districten robuuste gegevens over de effectiviteit van alle tools die ze implementeren, zodat ze een strategische benadering van hun technologiestack kunnen volgen en de rapportage kunnen stroomlijnen.

 • Volg de adoptie en gebruikstrends van onderwijstechnologie, elimineer redundantie en verhoog de ROI
 • Monitor app- en contentconsumptie om vroege acceptatie en effectief gebruik te vergemakkelijken
 • Risico's beoordelen met inzicht in de privacy van studentengegevens en naleving van de beveiliging