Lightspeed Systems COPPA-kennisgeving

Kennisgeving: verzameling, gebruik en openbaarmaking van de persoonlijke gegevens van uw kind

Lightspeed Systems voldoet aan de Children's Online Privacy Protection Act, ook wel bekend als 'COPPA'.

 

Deze kennisgeving beschrijft onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar. Ons beperkte gebruik van deze informatie wordt hier en in detail beschreven in Lightspeed Systems Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden die onze toewijding aan uw school / schooldistrict beschrijven.

1. Toestemming

Uw school / schooldistrict heeft ingestemd met het verzamelen van deze informatie zodat we de Lightspeed Systems-service aan uw kind en aan de school kunnen leveren. COPPA stelt onderwijsinstellingen in staat om in bepaalde onderwijscontexten op te treden als oudervertegenwoordiger. Dit wordt uiteengezet in het document van de Federal Trade Commission getiteld "Voldoen aan COPPA: veelgestelde vragen"(behandeld in deel M over "COPPA en scholen").

 

2. Informatie die we verzamelen

Informatie wordt ons verstrekt door het schooldistrict, Lightspeed Systems verzamelt geen informatie rechtstreeks van studenten. We verzamelen de volgende informatie over uw kind rechtstreeks van de school / schooldistrict:

 • Unieke SIS-gebruikers-ID

 • Gebruikersnaam

 • Voornaam

 • Achternaam

 • School

 • Postcode voor facturering van school of districtskantoor

 • Graadniveau, klas of groep (optioneel)

 • E-mailadres (optioneel)

 • Gebruikerstype (student of personeel)

3. Gebruik van informatie die we verzamelen

We gebruiken de persoonlijke gegevens van uw kind zoals verstrekt door het schooldistrict, om de door het schooldistrict gevraagde diensten te leveren volgens de contractuele overeenkomst en zoals vermeld in onze Privacybeleid:

Leerlinggegevens: Lightspeed Systems heeft mogelijk toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie over studenten ("Leerlinggegevens") tijdens het verlenen van Dienst (en) aan een School. We erkennen dat studentgegevens vertrouwelijk zijn en gebruiken dergelijke gegevens niet voor enig ander doel dan om de dienst (en) namens de school te leveren. Lightspeed Systems ontvangt studentgegevens

alleen van de school en heeft nooit rechtstreeks contact met de student. De School bevestigt dat zij de gepaste ouderlijke toestemming heeft verkregen, zoals nodig voordat de student toegang krijgt tot de Dienst (en). Lightspeed Systems heeft alleen toegang tot leerlinggegevens op verzoek van de school en alleen voor het uitvoeren van diensten namens de school.

We gebruiken deze informatie om de functies en functionaliteit van de Service te bedienen, te onderhouden en te leveren. Inclusief klantenservice, ondersteuning en facturering; om ons serviceaanbod en onze functionaliteit te analyseren; om te communiceren met onze scholen en websitebezoekers; om informatie uit te wisselen en om gerelateerde diensten aan te bieden, zoals lidmaatschap van gebruikersgroepen en evenementregistratie.

4. Aan wie we informatie verstrekken

Persoonlijke informatie wordt alleen gedeeld in een paar beperkte omstandigheden, zoals hieronder beschreven. Lightspeed Systems zal niet geven, verkopen, verhuren, uitlenen of anderszins bekendmaken aan derden buiten Lightspeed Systems en haar agenten, behalve wanneer we uw toestemming hebben of zoals vereist:

 • Met degenen die ons technologiediensten leveren (bijv. Webhosting- en analysediensten), maar alleen met entiteiten met een vergelijkbaar strikt privacybeleid en uitsluitend met het doel hun werk voor ons uit te voeren.

 • Onder bijzondere omstandigheden, zoals wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een wettig verzoek van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten, (ii) de handhaving van de Gebruiksvoorwaarden, (iii) te reageren op beweringen dat enige inhoud die wordt geleverd door het gebruik van de Services in strijd is met de rechten van derden, of (iv) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Lightspeed Systems, haar gebruikers of het publiek te beschermen

5. Toestemming verifiëren

Omdat onze toestemming rechtstreeks afkomstig is van de School / School District, ons contract voor diensten met de School / School District
omvat toestemming.


6. Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over de gegevensverzamelingspraktijken met betrekking tot uw kind door Lightspeed Systems, stuur ons dan een e-mail op privacy@lightspeedsystems.com of neem contact met ons op via mail of telefoon:

Adres:

Lightspeed Systems
Let op: gegevensbescherming
Officier 2500 Bee Cave Road, Suite 350
Austin, TX 78737, VS.
Telefoon: 1-737-205-2500