Digitalt medborgarskap börjar hemma presenteras

Lektioner i medborgarskap har länge varit en del av skolans läroplaner, men nu när så mycket social interaktion och utbildning sker online är det absolut nödvändigt att skolor också tar itu med digitalt medborgarskap.