Varningstecken på att en elev blir mobbad eller mobbar andra

Medan många skolledare vet att mobbning är en fråga som kan leda till psykiska problem och lägre akademisk framgång, hur hanterar grundskolorna det?

Förebyggande av mobbning och intervention börjar med medvetenhet. Att känna till varningstecken på mobbning är nyckeln till mildrande problem i ditt skoldistrikt. Alla elever som är inblandade i mobbning kommer inte att rapportera det till en vuxen man litar på, så skolledare måste veta vad de ska se upp med.

Det är viktigt att prata med elever som visar tecken på att bli mobbad eller mobba andra. Dessa varningssignaler kan också peka på andra allvarliga problem, såsom depression eller missbruk. Att inleda ett samtal om elevens oroande beteende kan hjälpa till att komma till grundorsaken.

Även om detta inte är en uttömmande lista, är det här några av varningssignalerna som indikerar att en elev kan vara inblandad i mobbning eller nätmobbning. Låt pedagoger och skolpersonal i ditt skoldistrikt hålla utkik efter dessa skyltar så att de kan hjälpa till stoppa och förebygga mobbning och nätmobbning på din skola.

Tecken på att en elev blir fysiskt mobbad eller mobbar andra

Leta efter beteendeförändringar hos barnet. Tänk dock på att inte alla barn som blir mobbade uppvisar varningssignaler.

Några tecken som tyder på att ett barn blir mobbad är:

Barn kan mobba andra om de:

Tänk på att många av dessa varningssignaler kan peka på fysisk mobbning, men många av dem överlappar också tecken på nätmobbning. Ytterligare tecken på nätmobbning finns nedan.

Tecken på att en elev utsätts för nätmobbning eller nätmobbar andra

Det är viktigt att vara uppmärksam på enheterna och onlineplattformarna studenter använder eftersom många av varningsskyltarna för nätmobbning sker på dessa enheter. Ju fler enheter och digitala plattformar elever använder, desto fler möjligheter finns det för dem att utsättas för potentiell nätmobbning. Ytterligare, många webbplatser för sociala medier tillåter användare att förbli anonyma, vilket innebär att förbli vaksam är nyckeln till att identifiera nätmobbning.

Dessa tecken inkluderar:

Grundskolor bör se efter ovanstående varningsskyltar och informera föräldrar och vårdgivare i deras samhälle att vara uppmärksamma på dessa tecken också. I händelse av att några av dessa varningsskyltar dyker upp kan skolpersonalen ingripa och inleda ett samtal med eleven för att komma till rätta med mobbningen.

Utnyttja teknik för varningstecken på mobbning

Ju bättre utrustade lärare och personal är att identifiera och ta itu med varningstecken på mobbning, desto mindre ofta kommer de att upptäcka fall av mobbning i efterhand.

Lyckligtvis, verktyg för elevsäkerhetsövervakning som Lightspeed Alert ™ kan upptäcka tecken på mobbning i realtid, hjälpa skolor att ingripa innan en situation eskalerar till våld eller självskada. Genom att plocka upp varningsskyltar som annars skulle förbli oupptäckta kan dessa lösningar och säkerhetsexperter bakom dem håller samhällen säkrare 24x7x365. För att se till att ditt distrikt har de verktyg det behöver för att ta itu med mobbning och nätmobbning som eleverna möter, prata med en Lightspeed-proffs i dag.

Utnyttja teknik för varningstecken på mobbning

Ju bättre utrustade lärare och personal är att identifiera och ta itu med varningstecken på mobbning, desto mindre ofta kommer de att upptäcka fall av mobbning i efterhand.

Lyckligtvis, verktyg för elevsäkerhetsövervakning som Lightspeed Alert ™ kan upptäcka tecken på mobbning i realtid, hjälpa skolor att ingripa innan en situation eskalerar till våld eller självskada. Genom att plocka upp varningsskyltar som annars skulle förbli oupptäckta kan dessa lösningar och säkerhetsexperter bakom dem håller samhällen säkrare 24x7x365. För att se till att ditt distrikt har de verktyg det behöver för att ta itu med mobbning och nätmobbning som eleverna möter, prata med en Lightspeed-proffs i dag.

För att lära dig mer om hur utrusta ditt team och K-12-gemenskapsmedlemmar med den kunskap och de verktyg som krävs för att lindra problem med mobbning och nätmobbning, ladda ner vår gratis guide Taktik för att stoppa mobbning och nätmobbning i grundskolor.

Du kanske också gillar

skärmdumpar på stationära och mobila enheter för programvara för distansundervisning

Här är en demo, på oss

Fortfarande gör din forskning?
Låt oss hjälpa till! Boka en gratis demo med en av våra produktexperter för att få alla dina frågor besvarade snabbt.

man sitter vid skrivbordet på bärbar dator som tittar på instrumentpanelen för Lightspeed-filter

Välkommen tillbaka!

Letar du efter prisinformation för våra lösningar?
Låt oss veta om ditt distrikts krav så skapar vi gärna en skräddarsydd offert.

Föreställ om det inspirerade och interaktiva klassrummet för fjärr-, hybrid- och personligt lärande. Lightspeed Classroom Management™ ger lärare synlighet och kontroll i realtid över sina elevers digitala arbetsytor och onlineaktivitet.

 • Se till att alla elever interagerar med endast rätt onlineläroplan – precis när de ska använda den.
 • Skicka ut granskade läroplanslänkar till alla elever samtidigt.
 • Blockera olämpliga eller distraherande webbplatser och appar.

Säkerställ skalbar och effektiv hantering av inlärningsenheter. Lightspeed Mobile Device Management™-systemet säkerställer säker och säker hantering av elevers lärresurser med synlighet i realtid och rapportering som är avgörande för effektiv distansutbildning.

 • En centraliserad, molnbaserad lösning för oändligt skalbara enheter, applikationer och policykontroller
 • Självbetjäningsappbibliotek, där lärare och elever
  kan komma åt och installera godkända läroplaner och inlärningsverktyg
 • Fjärrinstallera, ändra och återkalla hundratals policyer och utbildningsprogram, samtidigt som du minskar typiska stilleståndstider och kostnader

Förebygg självmord, nätmobbning och skolvåld. Lightspeed Alert™ stöder distriktsadministratörer och utvald personal med avancerad AI för att upptäcka och rapportera potentiella hot innan det är för sent.

 • Mänsklig recension
 • Realtidsvarningar som flaggar tecken på ett potentiellt hot
 • Ingripa snabbt innan en incident inträffar.
 • Aktivitetsloggar ger insyn i onlineaktivitet före och efter en flaggad händelse

Skydda eleverna från skadligt innehåll på nätet. Lightspeed Filter™ är den bästa lösningen i klassen som fungerar som en solid barriär mot olämpligt eller olagligt onlineinnehåll för att säkerställa elevernas onlinesäkerhet 24/7.

 • Drivs av den mest omfattande databasen i branschen byggd genom 20 år av webbindexering och maskininlärning.
 • Se till att CIPA efterlevs
 • Blockera miljontals olämpliga, skadliga och okända webbplatser, bilder och videor inklusive YouTube
 • Håll föräldrar informerade med Lightspeed Parent Portal™

Få fullständig insyn i elevernas onlineinlärning. Lightspeed Analytics™ ger distrikten robusta data om effektiviteten av alla verktyg de implementerar så att de kan ta ett strategiskt förhållningssätt till sin teknikstack och effektivisera rapporteringen.

 • Spåra införandet av utbildningsteknik och användningstrender, eliminera redundans och öka avkastningen på investeringen
 • Övervaka app- och innehållskonsumtion för att underlätta tidig användning och effektivt utnyttjande
 • Bedöm risker med insyn i studentdatasekretess och säkerhetsefterlevnad