svarsbok för ransomware

Mallar för svarsplan för dataintrång och ransomware

Tid är avgörande under en cyberattack, vilket betyder att det inte finns något som heter att vara för förberedd när det kommer till cybersäkerhet. Skolor måste ha en fullständig responsplan för cyberincidenter på plats innan det finns ett behov av en. En incidentinsatsplan är en av de bästa beredskapsåtgärderna skolledare kan vidta.

När allt kommer omkring är det bästa försvaret i ett värsta scenario att veta vad man ska göra. För att hjälpa till med det, ladda ner två gratis mallar för svarsplan för cyberincidenter—Data Breach Response Runbook och Ransomware Response Runbook– så ditt distrikt har nödvändiga insatsplaner på plats för att reagera snabbt och beslutsamt skulle det värsta hända.

Använd dessa mallar för att:

  • Bygg eller förbättra ditt skoldistrikts reaktionsplan för en cybersäkerhetsincident.
  • Skydda din skola och lös cyberattacken snabbt.
  • Bestäm vilka steg och ansvar skolledare måste vidta för att förhindra dataintrång eller ransomware-attack.
  • Förstå teknikens roll i att bygga förebyggande och återhämtningsstrategier.

Ladda ner vår gratis redigerbara mallar för svarsplan för dataintrång och ransomware så du kan fatta smarta, sunda beslut för att skydda din skola och dina elevers personuppgifter under ett dataintrång eller ransomware-attack.