ABC News, Tampa, FL: Lightspeed Systems

Den betydande ökningen av elevers onlineaktivitet under fjärranlärning medför uppmärksamheten på skolornas säkerhetslösningar. Cybersäkerhetsexpert Rich Wistocki, adresserar några av de mest populära onlineproblemen och berättar hur Lightspeed Systems kan hjälpa till att skydda studenter, förhindra skador och avancera online säkerhet med föräldrakontroll.