AWS: Innovativa lösningar för internetsäkerhet Håll eleverna anslutna och säkra online

Med webbfiltrering, CIPA-kompatibel programvara som Lightspeed Filter, kan skolor över hela landet skapa en säker miljö för sina elever, samtidigt som de uppfyller de federala lagstiftningskraven som anges i Barns internetskyddslag av 2000. Lightspeed -filter utnyttjar AWS -molnet för att möjliggöra stöd för alla operativsystem - ett viktigt krav med skolor som snabbt roterar till fjärr- eller hybridinlärningsmodeller.