TMJ4 Milwaukee: Onlinesäkerhet med Lightspeed Systems

Lärare och skoladministratörer runt om i världen blir alltmer bekymrade över elevernas psykiska hälsa när eleverna återvänder till personliga klassrum. Tidigare detektiv och cyberbrottsexpert Rich Wistocki berättar om hur skolor kan använda avancerad programvara med Lightspeed Systems för att upptäcka varningssignalerna från en orolig elev och hur man kan förhindra självskada och skolvåld.