Wall Street Journal: Hur man upptäcker sitt barns känslomässiga nöd innan skolans AI gör

Studenternas psykiska hälsa minskar och självmordsfrekvensen ökar. Wall Street Journal ger insikt i hur skolor och föräldrar kan upptäcka tidiga tecken på elevers emotionella nöd. Skolor som samarbetar med Lightspeed Systems® få sinnesro att eleverna skyddas både personligen och på distans med tidig varning av hotdetektering och mänskligt bemötande.