Med elevernas mentala hälsoproblem som en heltidshöjd lägger fler och fler K-12-skolor till skydd för sina elevsäkerhetsplaner. Chief Marketing Officer på Lightspeed Systems, Eileen Shihadeh, ansluter sig till WWSB i Florida för att berätta om hur Lightspeed Alert ™ hjälper distrikt rikstäckande med att mildra och förebygga beteende som självskada, mobbning och skolvåld bland elever med tidiga varningsindikatorer.