Lightspeed Systems® Prissättning

Våra molnbaserade lösningar ger skolor den mest effektiva programvaran för filtrering av webbinnehåll, övervakning av elevskärmar, klassrumshantering och hantering av mobila enheter.Data och register flyter mellan lösningarna, vilket möjliggör effektiv och enkel hantering av onlineinlärning och säkerhet. 

Skicka in en begäran för att få
en personlig offert

Chromebooks
iPads
Windows OS
Mac OS
Andra


Vårt integrerade ekosystem av lösningar inkluderar: 

  • Lightspeed Filter™ – skydda eleverna från skadligt onlineinnehåll  
  • Lightspeed Alert™ – övervaka elevernas beteende och förebygga våld
  • Lightspeed Analytics™- CatchOn Edition—datavisualisering för att möjliggöra samarbetssamtal 
  • Lightspeed Mobile Device Management™—skalbar och effektiv hantering av inlärningsenheter 
  • Lightspeed Classroom Management™—föreställ om interaktivt klassrum för hybridinlärning 

Få en offert idag och lär dig hur Lightspeed Systems kan hjälpa din skola.