SSL-dekryptering

Enkel, problemfri SSL-dekryptering med Lightspeed Filter ™

Få den dekryptering du behöver

SSL-dekryptering är avgörande för att skolorna ska få den kontroll och rapportering de behöver för söktermer, YouTube-videor, Googles tjänster och mer. Men historiskt har det varit ett besvär: att ställa in en betrodd MITM-proxy, skapa PAC-filer, hantera förtroendecertifikat.

Det finns ett bättre sätt. Lightspeed Filter har en pålitlig MITM-proxy - och all hantering som följer med den - inbyggd direkt. Du behöver inte göra någonting; distribuera bara våra patenterade enhetsnivåagenter och få den kryptering du behöver.

Enkla undantag

Tryck på smarta agenter för flera OS-filtrering till dina enheter och proxy fungerar bara. Rör aldrig ett förtroendecertifikat eller en PAC-fil igen.

Inbyggd proxy

Det finns några webbplatser som du inte vill dekryptera. Det är också enkelt. Ställ bara in din anpassade SSL-uteslutningslista och den aktiviteten förblir krypterad.

SSL-dekrypteringsgrafik

All information du behöver

Söktermrapporter, videorapporter, selektiv tillgång till Googles tjänster - det är okej där med SSL-dekryptering inbyggd i våra patenterade filteragenter på enhetsnivå.

Redo att få problemfri SSL-dekryptering för dina skolanordningar?