Patch.com Community Corner: Lightspeed Systems

Etter hvert som elevene kommer tilbake til klasserom over hele landet, viser forskning at de føler seg mer engstelige og deprimerte; studenters psykiske helse er like viktig som alltid for distriktene å overvåke. Eileen Shihadeh, CMO ved Lightspeed Systems, diskuterer hvordan online trusseldeteksjonssystemer som Lightspeed Alert™ kan gi viktige tidlige advarselsskilt slik at skole- og distriktstjenestemenn kan gripe inn før det er for sent.