COPPA-merknad om Lightspeed Systems

Merknad: Innsamling, bruk og utlevering av barnets personlige informasjon

Lightspeed Systems overholder Children's Online Privacy Protection Act, ellers kjent som "COPPA."

 

Denne kunngjøringen beskriver vår praksis med hensyn til innsamling, bruk og utlevering av personlig informasjon fra barn under 13 år. Vår begrensede bruk av denne informasjonen er beskrevet her og i detalj i Lightspeed Systems Personvernregler og vilkår for bruk som beskriver vår forpliktelse til skolen / skoledistriktet.

1. Samtykke

Skolen / skoledistriktet har samtykket i innsamlingen av denne informasjonen, slik at vi kan levere Lightspeed Systems-tjenesten til barnet ditt og skolen. COPPA tillater utdanningsinstitusjoner å fungere som foreldrenes agent i visse utdanningssammenhenger. Dette er skissert i Federal Trade Commission's dokument med tittelen “Overholdelse av COPPA: Ofte stilte spørsmål”(dekket i del M om “COPPA og skoler”).

 

2. Informasjon vi samler inn

Informasjon gis til oss av School District, Lightspeed Systems samler ikke inn informasjon direkte fra studenter. Vi samler inn følgende informasjon om barnet ditt direkte fra skolen / skoledistriktet:

 • Unik SIS-bruker-ID

 • Brukernavn

 • Fornavn

 • Etternavn

 • Skole

 • Postnummer for fakturering på skole eller distriktskontor

 • Karakternivå, klasse eller gruppe (valgfritt)

 • E-postadresse (valgfritt)

 • Brukertype (student eller ansatte)

3. Bruk av informasjon vi samler inn

Vi bruker barnets personlige informasjon som er gitt av skoledistriktet, for å levere tjenestene som skoledistriktet ber om i henhold til den gjeldende avtaleavtalen og som angitt i vår Personvernregler:

Studentdata: Lightspeed Systems kan ha tilgang til personlig identifiserbar informasjon om studenter ("Studentdata") i løpet av å tilby tjenester til en skole. Vi anerkjenner studentdata er konfidensielle og bruker ikke slike data til noe annet formål enn å tilby tjenesten (e) på skolens vegne. Lightspeed Systems mottar studentdata

bare fra skolen og kommuniserer aldri direkte med studenten. Skolen bekrefter at den har fått passende foreldres samtykke, etter behov før studenten får tilgang til tjenesten / tjenestene. Lightspeed Systems har kun tilgang til studentdata som ønsket av skolen, og kun for å utføre tjenester på skolens vegne.

Vi bruker denne informasjonen til å betjene, vedlikeholde og tilby funksjonene og funksjonene til tjenesten. Inkludert kundeservice, support og fakturering; å analysere våre tjenestetilbud og funksjonalitet; å kommunisere med våre skoler og besøkende på nettstedet; å utveksle informasjon, og å tilby relaterte tjenester som brukergruppemedlemskap og registrering av hendelser.

4. Hvem vi utleverer informasjon til

Personlig informasjon deles bare i noen få begrensede omstendigheter som beskrevet nedenfor. Lightspeed Systems vil ikke gi, selge, leie, låne eller på annen måte utlevere til tredjeparter utenfor Lightspeed Systems og dets agenter, bortsett fra når vi har din tillatelse eller etter behov:

 • Med de som gir oss teknologitjenester (f.eks. Webhosting og analysetjenester), men bare med enheter med sammenlignbart strenge personvernregler og strengt tatt for å utføre sitt arbeid for oss.

 • Under spesielle omstendigheter, for eksempel når vi tror i god tro at utlevering er rimelig nødvendig for (i) å etterkomme en lovlig forespørsel fra offentlige myndigheter, inkludert å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav eller rettshåndhevelseskrav, (ii) håndheve Vilkår for bruk, (iii) svare på påstander om at alt innhold levert ved bruk av tjenestene bryter med tredjeparts rettigheter, eller (iv) beskytter rettighetene, eiendommen eller personlig sikkerhet til Lightspeed Systems, dets brukere eller offentligheten

5. Bekreftelse av samtykke

Fordi vårt samtykke kommer direkte fra skole- / skoledistriktet, er kontrakten vår for tjenester med skole- / skoledistriktet
inkluderer samtykke.


6. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til praksis for datainnsamling angående barnet ditt av Lightspeed Systems, kan du sende oss en e-post på privacy@lightspeedsystems.com eller kontakt oss via post eller telefon:

Adresse:

Lightspeed Systems
OBS: Databeskyttelse
Offiser 2500 Bee Cave Road, Suite 350
Austin, TX 78737, USA
Telefon: 1-737-205-2500