Vilkår for bruk

Vilkår for bruk
Revidert: 16. april 2021

 1. Aksept av vilkår

Lightspeed Solutions, LLC (“Lightspeed”, Dba“ Lightspeed Systems ”) gjør det mulig for skoler og andre utdanningsinstanser å gjøre læring trygg, administrert og mobil gjennom tilgang til og bruk av sin egen elektroniske plattform tilgjengelig fra nettstedet og tilhørende domener i https://www.lightspeedsystems.com/ (“Plattform”) Og Lightspeeds mobilapplikasjoner (“Mobilapper”) Og annen programvare som er installert lokalt (“Smarte agenter”) Relatert til plattformen (plattformen sammen med smarte agenter og mobilappene, inkludert sikkerhetskontroll,“Lightspeed-tilbud”). All tilgang til eller bruk av Lightspeed-tilbudet er underlagt vilkårene og betingelsene i disse bruksvilkårene (“TIL DEG”). Lightspeed kan, etter eget skjønn, oppdatere TOU når som helst uten forvarsel. Du kan få tilgang til og se gjennom den nyeste versjonen av TOU-en på URL-en for denne siden eller ved å klikke på "Brukervilkår" -linken i Lightspeed-tilbudet eller som ellers gjort tilgjengelig av Lightspeed.

GJENNOMGÅ TUEN NØYE. Ved å registrere deg for en konto eller på annen måte få tilgang til eller bruke LIGHTTSPEED-TILBUDEN (ELLER Å SLUTTE BRUKERE Å TILGANG ELLER BRUKE LIGHTTSPEED-TILBUDET), GODKJENTER DU Å BINNES AV TOUEN, INKLUDERT ELLER OPPDATERINGER ELLER REVISJONER LAGT HER ELLER ANDRE KOMMUNIKASJONER. HVIS DU GÅR INN I TUEN FOR ET SELSKAP ELLER ANDRE JURIDISKE ENHETER, GJENNOMSTILLER DU OG GARANTIER AT DU ER GODKJENT OG LOVLIG TIL Å BINNE SÅ ENHET TIL TUEN, I SOM TILFELDET "DU" SKAL VEERE OM SÅ ENHET. HVIS DU IKKE HAR SÅ MYNDIGHET, ELLER HVIS DU IKKE ER ENIGE I VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR TOUEN, KAN DU IKKE TILGÅ ELLER BRUKE DET LIGHTSPEED-TILBUDET.

Du erklærer og garanterer at du er: (i) over atten (18) år eller myndighetsalderen i din jurisdiksjon, avhengig av hvilken som er størst; (ii) myndig for å danne en bindende kontrakt; og (iii) ikke en person som er utestengt fra å bruke Lightspeed-tilbudet i henhold til lovene i hjemlandet ditt eller annen gjeldende jurisdiksjon.

 1. Andre avtaler

I tillegg til disse TOU-ene er din tilgang til og bruk av Lightspeed-tilbudet underlagt Lightspeed Personvernregler, alle vilkår skriftlig avtalt med Lightspeed og deg angående omfanget av tilgang til og bruk av Lightspeed-tilbudet og / eller Lightspeeds levering av støttetjenester til deg, og enhver bruk eller annen policy knyttet til Lightspeed-tilbudet lagt ut eller på annen måte gjort tilgjengelig til deg med Lightspeed (samlet, “Tilleggsvilkår”). Tilleggsvilkårene er en del av TOU og er herved innlemmet som referanse, og du godtar å være bundet av tilleggsvilkårene.

 1. Bevilgning av rettigheter

(a) Lightspeed gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, tilbakekallbar lisens for tilgang til og visning av sider i plattformen.

(b) I den grad plattformen gir tilgang til online programvare, applikasjoner eller andre lignende komponenter, gir Lightspeed deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, tilbakekallbar lisens til å få tilgang til og bruke slike komponenter bare i skjemaet i plattformen.

(c) Lightspeed gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, tilbakekallbar lisens til å installere, kjøre og bruke Mobile Apps på en mobilenhet du eier og kontrollerer (hvilket begrep skal omfatte alle enheter som eies av du som du låner ut til sluttbrukere), kun i kjørbar, maskinlesbar, objektkodeform.

(d) Lightspeed gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, tilbakekallbar lisens til å installere, kjøre og bruke Smart Agents på en enhet du eier og kontrollerer (hvilket begrep skal omfatte alle enheter du eier som du låner ut til sluttbrukere), kun i kjørbar, maskinlesbar, objektkodeform.

(e) Alle rettigheter gitt til deg under denne TOU er underlagt din overholdelse av TOU og alle tilleggsvilkår i alle vesentlige henseender og kan bare utøves av deg for din personlige, ikke-kommersielle bruk eller interne forretningsformål.

 1. IOS Mobile Apps

(a) Hvis en mobilapp lastes ned av deg fra iTunes App Store (hver, eniOS mobilapp”), Er lisensen i avsnitt 3 (c) med hensyn til en slik iOS Mobile App videre underlagt at du overholder vilkårene og betingelsene i bruksreglene i iTunes App Store servicevilkår i all vesentlig henseende.

(b) Når det gjelder enhver iOS-mobilapp, erkjenner partene at TOU kun er inngått mellom deg og Lightspeed, og ikke med Apple Inc. (“eple”), Og Apple er ikke ansvarlig for iOS Mobile Apps og innholdet derav. Apple har ingen forpliktelse til å levere vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til iOS Mobile Apps. Lightspeed, ikke Apple, er ansvarlig for å adressere eventuelle krav fra deg eller tredjepart knyttet til iOS Mobile Apps eller din besittelse og / eller bruk av iOS Mobile Apps, inkludert produktansvarskrav, ethvert krav om at iOS Mobile Apps ikke overholder noen gjeldende juridiske eller regulatoriske krav og krav som oppstår under forbrukerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Apple og Apples datterselskaper er tredjepartsmottakere av TOU med hensyn til iOS Mobile Apps, og Apple skal ha rett (og vil bli ansett å ha akseptert retten) til å håndheve TOU mot deg som tredjepartsmottaker herav med respekt for iOS Mobile Apps. Lightspeed, ikke Apple, skal være eneansvarlig for etterforskning, forsvar, oppgjør og avhendelse av ethvert krav om intellektuell eiendom som kan tilskrives iOS Mobile Apps.

 1. Tredjeparts programvare

Noen komponenter i Lightspeed-tilbudet kan leveres med eller har blitt innlemmet i tredjepartsprogramvare (“Tredjeparts programvare”), Som kan omfatte programvare lisensiert under“ åpen kildekode ”eller andre lisenser som er godkjent av Open Source Initiative. All tredjeparts programvare er underlagt sine egne lisensvilkår tilgjengelig på https://help.lightspeedsystems.com/s/article/Third-Party-Software. Hvis du ikke godtar å overholde gjeldende vilkår for tredjepartsprogramvare, bør du ikke installere eller bruke de aktuelle komponentene. Du erkjenner og godtar at: (i) Lightspeed ikke har noen eierinteresse i programvare fra tredjepart; (ii) i den grad det er tillatt i gjeldende lov og til tross for resten av TOU, er tredjepartsprogramvare levert "SOM DET ER" med alle feil, og verken lisensgiveren til slik tredjepartsprogramvare eller noen Lightspeed-part er ansvarlig for noe skader, krav, forpliktelser eller utgifter (enten direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, eksemplariske, straffende eller følgeskader) knyttet til slik tredjepartsprogramvare eller bruken av den; og (iii) slik tredjepartsprogramvare kan være underlagt separate lisensbegrensninger og forpliktelser angitt i de respektive lisensavtalene knyttet til slik programvare.

 1. Brukerstøtte

Lightspeed vil bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å tilby de støttetjenester som partene er enige om i henhold til gjeldende tilleggsvilkår. Ellers gir ikke TOU-en deg rett til støtte for Lightspeed-tilbudet.

 1. Registrering; Regnskap

(a) Lightspeed kan gi deg tilgang til og bla gjennom Lightspeed-tilbudet uten å registrere deg, men noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige med mindre du registrerer deg. Når du registrerer deg for Lightspeed-tilbudet, godtar du å: (i) oppgi ekte, nøyaktig, aktuell og fullstendig informasjon om deg selv som ledet av Lightspeed-tilbudets registreringsskjema (“Registreringsdata”); og (ii) vedlikeholde og raskt oppdatere registreringsdataene for å holde det sant, nøyaktig, oppdatert og komplett. Hvis du gir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, eller Lightspeed med rimelig mistanke om at du har gjort det, kan Lightspeed suspendere eller avslutte kontoen din.

(b) Du kan ikke dele kontoen eller passordet ditt med noen. Du er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen din, uansett om du autoriserte den spesielle bruken eller brukeren, og uavhengig av din kunnskap om slik bruk. Du samtykker i å varsle Lightspeed umiddelbart om uautorisert bruk av kontoen eller passordet ditt eller andre lignende sikkerhetsbrudd.

(c) Hvis kontoen din forblir inaktiv i tre måneder eller lenger, forbeholder Lightspeed seg retten til å suspendere eller avslutte kontoen din, med eller uten varsel til deg, og slette innholdet ditt (som definert i avsnitt 8 (a)), alt uten ansvar til deg.

 1. Ansvar for innhold

(a) Du anerkjenner og samtykker i at all informasjon, data, dataposter, databaser, tekst, programvare, musikk, lyder, bilder, bilder, grafikk, videoer, meldinger, skript, koder og annet materiale som er tilgjengelig via Lightspeed-tilbudet, enten det er offentlig lagt ut eller privat overført (“Innhold”), Er det eneste ansvaret for personen som slikt innhold stammer fra. Dette betyr at du, og ikke Lightspeed, er helt ansvarlig for alt innhold som kommer fra eller gjennom deg, eller som er samlet inn av deg eller på dine vegne, inkludert alt innhold som du eller noen av brukerne dine laster opp, legger ut, sender e-post, overfører eller på annen måte gjøre tilgjengelig gjennom Lightspeed-tilbudet (samlet "Innholdet ditt”).

(b) Du anerkjenner og godtar at Lightspeed ikke har noen forpliktelse til å forhåndsskjerme innholdet ditt, selv om Lightspeed forbeholder seg retten til etter eget skjønn å forhåndsskjerme, nekte eller fjerne noe av innholdet ditt. Uten å begrense allmenheten i den foregående setningen, skal Lightspeed ha rett til å fjerne (uten ansvar) noe av innholdet ditt som bryter med TOU, eller som det anser anstødelig.

(c) Du erklærer og garanterer at: (i) du har alle nødvendige rettigheter og myndighet til å gi rettighetene angitt i TOU med hensyn til innholdet ditt; og (ii) Innholdet ditt bryter ikke taushetsplikten til en annen person, eller copyright, varemerke, privatliv, publisitetsrett eller annen rett til noen annen person.

(d) Du skal levere data til Lightspeed i samsvar med alle gjeldende lover, inkludert, men ikke begrenset til, Federal Educational Rights and Privacy Act (“FERPA”), Children's Online Privacy Protection Act (“COPPA”) og Protection of Pupil Rights Endring (“PPRA”). Du erklærer, garanterer og inngår pakt til Lightspeed, at du vil: (i) overholde alle gjeldende bestemmelser i FERPA om utlevering til skolemedarbeidere (som definert i 34 CFR 99.31 (B)) med en legitim utdanningsinteresse, inkludert uten begrensning, informere foreldre i deres årlige varsel om FERPA-rettigheter, at du definerer "skoleansvarlig" for å inkludere tjenesteleverandører og definere "legitim utdanningsinteresse" for å inkludere tjenester som typen som tilbys av Lightspeed og (ii) gi tilstrekkelig varsel og avsløring av vilkårene i denne TOU og tilleggsvilkårene til, og skaffe og opprettholde alle nødvendige rettigheter og samtykke, inkludert samtykke som kreves av gjeldende statlige og føderale lover, regler og forskrifter, slik som COPPA, fra, hver bruker eller, om nødvendig, hver brukers foreldre eller verge, for å tillate Lightspeed å tilby og forbedre Lightspeed-tilbudet og samle inn og motta brukerdata i samsvar med denne TOU og tilleggsvilkårene. Lightspeed er avhengig av samtykke innhentet fra skoler, som fungerer som en agent for foreldrenes (e) foreldrene eller vergen (e) til studentene, som tillatt av COPPA, for bruk av Lightspeed-tilbudet i forbindelse med studenter under tretten (13) år , hvis noen. Du må oppbevare samtykke og arkivere dem til Lightspeed hvis vi ber om det. Vi anbefaler at du gir brukere og deres respektive foreldre / foresatte, lærer og annet passende skolepersonell en kopi av Lightspeeds personvernpolicy og COPPA-merknad og annen foreldreinformasjon gjort tilgjengelig av Lightspeed.

 1. Varsler og juridiske forpliktelser

Avhengig av Lightspeed-tilbudstjenestene du bruker, kan Lightspeed-tilbudet bruke proprietær innsikt og algoritmer for å identifisere advarselstegn på visse farlige oppføringer på nettet. I slike tilfeller forstår du at:

(a) Lightspeed kan etter eget skjønn foreta manuell gjennomgang av flagget oppførsel for videre analyse.

(b) Hvis Lightspeed identifiserer slike advarselsskilt, kan det utløse en automatisk kommunikasjon fra Lightspeed til e-postadressen som er angitt i Lightspeed-tilbudet.

(c) Tilbudet Lightspeed er ikke designet for å flagge all farlig oppførsel på nettet, og Lightspeed kan ikke garantere at den angitte e-postadressen vil bli varslet om alle tilfeller som utgjør en trussel.

(d) Du eller spesifikt skole- eller distriktspersonell kan ha en juridisk forpliktelse til å varsle rettshåndhevelse, første respondenter, statlige eller føderale rapporteringsbyråer, for eksempel National Center for Missing and Exploited Children, eller andre tjenestemenn ("Offisielle myndigheter"), eller andre individer av oppførselen som er flagget av Lightspeed-tilbudet. Disse forpliktelsene, som de identifiserte truslene, kan være tidssensitive, og du godtar at den angitte e-postadressen vil bli overvåket regelmessig og konsekvent.

(e) Du samtykker i at Lightspeeds varsel til den angitte e-postadressen tilfredsstiller enhver juridisk forpliktelse som er pålagt Lightspeed, men Lightspeed kan, etter eget skjønn, kontakte myndighetspersoner for å varsle dem om situasjoner som Lightspeed blir kjent med og for å gi dem informasjon om slike situasjoner og at slik kontakt kan føre til at en slik regjeringstjenesteman tar umiddelbare tiltak basert på gitt informasjon.

(f) Enhver melding fra Lightspeed til den angitte e-postadressen, annet skole- eller distriktspersonell, politimyndighet eller andre tjenestemenn tilfredsstiller ikke din eller skolens eller distriktets juridiske forpliktelse til å varsle politi eller andre tjenestemenn om atferden som er merket av Lightspeed Å tilby.

 1. Rettigheter til innhold

(a) Lightspeed krever ikke eierskap til innholdet ditt. Du gir imidlertid Lightspeed og dets tjenesteleverandører en verdensomspennende, royaltyfri, fullbetalt, ikke-eksklusiv, underlisensierbar, overførbar lisens til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, lage avledede verk fra, offentlig utføre, offentlig visning, distribuere, lage og lage innholdet ditt (i hvilken som helst form og hvilket som helst medium, enten det nå er kjent eller senere utviklet) som nødvendig for å tilby Lightspeed-tilbudet til deg. I tillegg anerkjenner du og godtar at Lightspeed kan samle inn og bruke til ethvert lovlig formål Ditt innhold i samlet form, uten å identifisere individuelle sluttbrukere eller deg.

(b) Du anerkjenner og godtar at den tekniske behandlingen og overføringen av data tilknyttet Lightspeed-tilbudet, inkludert innholdet ditt, kan kreve: (i) overføring over forskjellige nettverk; og (ii) endringer for å tilpasse seg og tilpasse seg tekniske krav til tilkoblende nettverk eller enheter.

(c) Med unntak av innholdet ditt, erkjenner du og godtar at Lightspeed, mellom deg og Lightspeed, eier alle rettigheter, tittel og interesse (inkludert alle immaterielle rettigheter) i Lightspeed-tilbudet og alt innhold og annet materiale innenfor Lightspeed Å tilby. Tilbudet Lightspeed er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover og traktater om copyright, varemerke, patent og andre immaterielle rettigheter. Lightspeed forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg.

(d) Du erkjenner at en "Life of the Device" -lisens er gyldig i en abonnementsperiode av enhetens levetid, opptil maksimalt fem år fra abonnementsstartdatoen. Du samtykker i å deaktivere Lightspeed-tilbudet fra alle enheter som ikke lenger eies av deg.

(e) Med unntak av innholdet ditt, kan du ikke: (i) bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, lage avledede verk fra, offentlig utføre, offentlig vise, distribuere, lage, har laget, tilordne, pantsette, overføre eller på annen måte gi rettigheter til Lightspeed-tilbudet, unntatt som uttrykkelig tillatt i henhold til TOU; (ii) reverse engineer, demontere, dekompilere eller oversette, eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden, arkitektonisk rammeverk eller dataposter for programvare i eller tilknyttet Lightspeed-tilbudet; (iii) ramme inn eller bruke en hvilken som helst innrammingsteknikk for å legge inn noe innhold; (iv) få tilgang til Lightspeed-tilbudet med det formål å utvikle, markedsføre, selge eller distribuere et produkt eller en tjeneste som konkurrerer med eller inkluderer funksjoner som i det vesentlige ligner på Lightspeed-tilbudet eller produkter eller tjenester som tilbys av Lightspeed; (v) leie, lease, låne, selge eller underlisensiere Lightspeed-tilbudet eller på annen måte gi tilgang til Lightspeed-tilbudet som en del av et servicebyrå eller lignende gebyr for tjenesteformål; (vi) fjerne eller tilsløre enhver merknad som vises i Lightspeed-tilbudet; eller (vii) bruke Lightspeed-tilbudet på noen måte eller for noe formål som krenker, misbruker eller på annen måte bryter med enhver immateriell rettighet eller annen rettighet til noen person, eller som bryter med gjeldende lov.

 1. Eksportbegrensninger

Du erkjenner at Lightspeed-tilbudet er underlagt amerikansk eksportjurisdiksjon. Du godtar å overholde alle gjeldende internasjonale og nasjonale lover som gjelder for Lightspeed-tilbudet, inkludert, men ikke begrenset til, den amerikanske eksportadministrasjonsforskriften administrert av US Department of Commerce, Bureau of Industry & Security (“BIS”) og sanksjoner pålagt av US Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control (“OFAC”), samt restriksjoner for sluttbrukere, sluttbruk og destinasjoner håndhevet av amerikanske og utenlandske myndigheter.

Du representerer og garanterer overfor Lightspeed at du ikke skal delta i gjeneksport av Lightspeed-tilbudet i strid med amerikanske og internasjonale eksportkontroll- og sanksjonsregimer. Du samtykker i at du umiddelbart skal varsle Lightspeed i tilfelle mistanke om eller faktisk brudd på amerikansk lov om eksportkontroll og sanksjoner.

Du er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer med bruken av Lightspeed-tilbudet. Du skal sørge for at Lightspeed-tilbudet ikke brukes, overføres eller på annen måte eksporteres eller reeksporteres til Krim, Cuba, Iran, Nord-Korea, Syria eller noe annet land der USA og / eller EU har en embargo ( samlet, "Embargoed Countries") eller til en hvilken som helst person eller enhet på OFACs liste over spesialutpekte statsborgere eller BIS 'enhetsliste ("Designated Person"). Disse listene over utpekte personer kan endres uten varsel. Ved å bruke Lightspeed-tilbudet, garanterer du at du ikke befinner deg i, under kontroll av, eller er statsborger eller bosatt i et Embargoed-land eller en utpekt person. Du samtykker i å skaffe deg nødvendige eksporttillatelser for reeksport av Lightspeed-tilbudet for å sikre overholdelse av amerikanske eksport- og sanksjonslover.

 1. Brukeradferd

I forbindelse med din eller noen av sluttbrukernes tilgang til eller bruk av Lightspeed-tilbudet, skal du og de ikke:

(a) laste opp, legge ut, sende e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig noe innhold som: (i) er ulovlig, skadelig, truende, krenkende, trakasserende, torturistisk, ærekrenkende, vulgært, uanstendig, injurierende, invasivt mot andres privatliv, hatefullt eller på annen måte anklagelig; (ii) kan ikke gjøres tilgjengelig i henhold til noen lov eller under avtaleforhold eller tillitsforhold (for eksempel konfidensiell eller proprietær informasjon som er lært som en del av et arbeidsforhold eller i henhold til en ikke-avsløringsavtale); (iii) krenker enhver patent, varemerke, forretningshemmelighet, copyright eller annen eiendomsrett til enhver part; (iv) består av uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, søppelpost, søppelpost, kjedebrev, pyramidespill, kommersielle elektroniske meldinger eller annen form for oppfordring; (v) inneholder programvarevirus eller annen kode, filer eller programmer designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller maskinvare; eller (vi) består av informasjon som du vet eller har grunn til å vite er falsk eller unøyaktig.

(b) utgi seg for enhver person eller enhet, inkludert Lightspeed-personell, eller feilaktig oppgi eller på annen måte gi en feilaktig fremstilling av din tilknytning til noen person eller enhet;

(c) smi overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til innhold som overføres gjennom Lightspeed-tilbudet;

(d) handle på en måte som negativt påvirker andre brukeres mulighet til å få tilgang til eller bruke Lightspeed-tilbudet;

(e) iverksette tiltak som påfører Lightspeed-tilbudet eller dets infrastruktur en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning;

(f) forstyrre eller forstyrre Lightspeed-tilbudet eller servere eller nettverk som er koblet til Lightspeed-tilbudet, eller ikke overholde krav, prosedyrer, retningslinjer eller regler for nettverk som er koblet til Lightspeed-tilbudet;

(g) bruke edderkopper, crawlere, roboter, skrapere, automatiserte verktøy eller andre lignende midler for å få tilgang til Lightspeed-tilbudet, eller i vesentlig grad laste ned, reprodusere eller arkivere noen del av Lightspeed-tilbudet;

(h) selge, dele, overføre, handle, låne eller utnytte for ethvert kommersielt formål hvilken som helst del av Lightspeed-tilbudet, inkludert din brukerkonto og passord; eller

(i) bryter gjeldende lokal, statlig, provinsiell, føderal eller internasjonal lov eller forskrift.

 1. Forslag

Hvis du velger å tilby eller gjøre tilgjengelig for Lightspeed noen forslag, kommentarer, ideer, forbedringer eller andre tilbakemeldinger knyttet til Lightspeed-tilbudet (“Forslag”), Lightspeed skal være gratis, og du gir herved Lightspeed en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, royaltyfri, fullbetalt, ikke-eksklusiv, underlisensibel, overførbar lisens, til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, lage derivater arbeider fra, utfører offentlig, offentlig viser, distribuerer, lager, har laget, tilordner, pantsetter, overfører eller på annen måte gir rettigheter i dine forslag i hvilken som helst form og hvilket som helst medium (nå kjent eller senere utviklet), uten kreditt eller kompensasjon til deg.

 1. Omgang med annonsører og andre tredjeparter

Din omgang med annonsører og andre tredjeparter som markedsfører, selger, kjøper eller tilbyr å selge eller kjøpe varer eller tjenester på Lightspeed-tilbudet, inkludert betaling for og levering av slike varer eller tjenester og andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner knyttet til med slik omgang, er bare mellom deg og annonsøren eller annen tredjepart. Du samtykker i at Lightspeed ikke skal holdes ansvarlig for skader, erstatningsansvar, utgifter eller tap av noe slag påført som følge av slike handler.

 1. Lenker og eksterne materialer

Lightspeed-tilbudet eller brukere av Lightspeed-tilbudet kan gi lenker eller andre forbindelser til andre nettsteder eller ressurser. Du erkjenner og godtar at Lightspeed ikke støtter og ikke er ansvarlig for noe innhold, reklame, produkter, tjenester eller annet materiale på eller tilgjengelig via slike nettsteder eller ressurser (“Eksterne materialer”). Eksterne materialer er underlagt forskjellige vilkår for bruk og personvernregler. Du er ansvarlig for å gjennomgå og overholde slike bruksvilkår og personvernregler. Du erkjenner videre og godtar at Lightspeed ikke skal holdes ansvarlig for skader, erstatningsansvar, utgifter eller tap som skyldes eller oppstår ved bruk av eller avhengighet av eksternt materiale.

 1. Endringer i Lightspeed-tilbudet

Med forbehold for eventuelle tilleggsvilkår forbeholder Lightspeed seg retten til når som helst å endre Lightspeed-tilbudet, med eller uten varsel, og Lightspeed er ikke ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen slik modifikasjon; sørget for, Lightspeed skal gi deg rimelig forhåndsvarsel hvis en slik modifisering vil ha vesentlig og negativ innvirkning på funksjonaliteten til Lightspeed-tilbudet, og du kan avslutte TOU-en ved å gi skriftlig varsel til Lightspeed umiddelbart etterpå.

 1. Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde, forsvare og holde Lightspeed og dets tilknyttede selskaper og aksjeeiere, og hver av deres ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter, partnere, representanter, rådgivere og lisensgivere (samlet, "Lightspeed-parter”) Ufarlig fra og mot ethvert krav, krav, tap, skade, kostnad, ansvar og utgifter, inkludert rimelige advokatsalær, som skyldes eller oppstår på grunn av: (a) innholdet ditt; (b) ditt brudd, eller brudd fra noen av sluttbrukerne dine, på TOU, lov eller forskrift, eller andre rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter) til en annen part; (c) din unnlatelse av å motta samtykke eller gi noen merknader som kreves for å bli mottatt eller gitt i henhold til gjeldende lov; eller (d) din bruk eller sluttbrukerens bruk av Lightspeed-tilbudet (inkludert din unnlatelse av å bruke visse aspekter av Lightspeed-tilbudet; din unnlatelse av å rapportere eller iverksette tiltak med hensyn til faktisk eller potensiell skadelig nettaktivitet eller skadelige handlinger fra sluttbrukere eller informasjon relatert til slik aktivitet eller handlinger; din beslutning om å handle på informasjon innhentet fra Lightspeed-tilbudet, eller svikt i Safety Check-systemet for å gi informasjon til deg eller andre personer). Du kan ikke gjøre opp eller kompromittere noe erstatningskrav uten forutgående skriftlig samtykke fra Lightspeed.

 1. Ansvarsfraskrivelse

(a) DIN BRUK OG SLUTBRUKERENS BRUK AV LIGHTSPEED-TILBUDEN ER PÅ SÅLIGE PERSONS ENESTE RISIKO. LIGHTSPEED-TILBUDET GJELDES PÅ "SOM DET ER" OG "SÅ TILGJENGELIG" GRUNNLEGG, MED ALLE FEIL. TIL DET MAKSIMALE UTSTYRET TILLATT MED GJELDENDE LOV, FRASKRIVER LIGHTSPEED-PARTER UTTRYKKLIG ALLE GARANTIER, Uansett om det er uttrykkelig eller underforstått eller som oppstår i henhold til lovgivning, forhandling, bruk av rettigheter, feil, Særlig formål og ikke-overtredelse.

(b) LIGHTSPEED-PARTER GIR INGEN GARANTI ELLER REPRESENTASJON OM AT: (i) LIGHTTSPEED-TILBUDENE MØTER DINE KRAV ELLER LIGHTTSPEED-TILBUDET GJØR ALLE ØNSKELIGE ELLER NØDVENDIG INFORMASJONER TIL DEG ELLER SLUTTBRUKERENE; (ii) TILGANG TIL LIGHTTSPEED-TILBUDET VIL UTGÅR, TIDLIG, SIKKER ELLER FEILFRI; (iii) INFORMASJONEN OG EVENTUELLE RESULTATER SOM KAN FÅS FRA TILGANG TIL ELLER BRUK AV LIGHTTSPEED-TILBUD (INKLUDERT SIKKERHETSKONTROLL) VIL VÆRE Nøyaktig, PÅLITELIG, AKTUELL ELLER FULLFULL; ELLER (IV) BRUKEN AV LIGHTTSPEED-TILBUDEN (INKLUDERT SIKKERHETSKONTROLL) SKYNDER DIG ELLER SLUTTBRUKERENE ELLER NOEN ANDRE FART FRA HARM.

(c) ALT INNHOLD LAGT TILGJENGELIG GJENNOM LIGHTTSPEED-TILBUDEN, KUN GJELDES FOR INFORMASJONSMÅL. DU ER ENESTET ANSVARLIG FOR BEKREFTELSE AV NØYAKTIGHETEN AV ALL INFORMASJON FØR DU GJENGER ELLER UMIDLER AV EN HANDLING ELLER BESTEMMELSE AV HVILKEN TIL Å GJØRE EN HANDLING MED HENSYN TIL ALLE OPPLYSNINGER FÅTT FRA LIGHTTSPEED TILBUD.

 1. Ansvarsbegrensning; Utgivelse

(a) Uansett noe i det motstridende: (I) LIGHTSPEED-PARTER SKAL IKKE være ANSVARLIG FOR TAPTE RESULTATER ELLER KOSTNADSOMRÅDE, FORRETNINGSBRYT, ELLER INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPLAR, PUNITIVE ELLER KONSEKVENTIELLE SKADER, MISLIGE SKADER, MISLIGE SKADER TYPE ELLER MANNER MED KOMMERSIELL, FORRETNINGSLIG ELLER ØKONOMISK TAP, SELV HVIS LIGTSPEEDE PARTER HADE FAKTISK ELLER KONSTRUKTIV KUNNSKAP OM MULIGHETEN AV SÅLIGE SKADER OG UANSETT OM SÅDANNE SKADER ER FORSYNBARE OG (II) LIKSLIG ALLE KRAV PÅ ELLER I FORBINDELSE MED TOUEN ELLER TILGANG TIL ELLER BRUK AV (ELLER UTILGANG TIL Å TILGANG ELLER BRUK) LIGHTSPEED-TILBUDEN GÅR UTEN BELØPET DU BETALT TIL LIGHTSPEED FOR TILGANG TIL LIGHTSPEED-TILBUD INN TOLVEN (12) MÅNEDER DATOEN DEN GJELDENDE KRAVEN ER. du kan ikke komme med krav under denne TOU-en mer enn 6 måneder etter at årsaken til søksmålet oppstår.

(b) Du frigjør herved og UTLEDER lyshastighetsparter fra alle SKADER, krav, forpliktelser og utgifter i forbindelse med: din manglende bruk av visse aspekter av Lightspeed-tilbudet; din unnlatelse av å rapportere eller iverksette tiltak med hensyn til faktisk eller potensiell skadelig nettaktivitet eller skadelige handlinger fra sluttbrukere eller informasjon knyttet til slik aktivitet eller handlinger; DITT BESLUT TIL Å OPPFARE INFORMASJON FÅTT FRA LIGHTSPEED-TILBUDET; ELLER manglende sikkerhetskontrollsystem for å gi informasjon til deg eller andre personer.

(c) VISSE STATSLOVAR Tillater IKKE BEGRENSNINGER FOR UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER. HVIS LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN NOEN ELLER ALLE OVENNE FRASKRIVELSER, UTELUKKELSER ELLER BEGRENSNINGER IKKE GJELDE FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

 1. Avslutning

(a) I henhold til tilleggsvilkårene, hvis du bryter med TOU, skal alle rettigheter som er gitt deg under TOU, opphøre umiddelbart, med eller uten varsel til deg.

(b) Ved avslutning av TOU av en eller annen grunn: (i) Lightspeed, etter eget skjønn, kan fjerne og forkaste innholdet ditt; og (ii) enhver bestemmelse som etter vilkårene er ment å overleve utløpet eller opphør av denne TOU skal overleve slik utløpet eller oppsigelsen.

 1. Gjeldende lov

TOU skal styres av og tolkes og håndheves i samsvar med lovene i staten Texas, uten hensyn til prinsippene om lovkonflikt. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er eksklusivt ekskludert fra søknad til TOU.

 1. Forum for tvister

De føderale og statlige domstolene i Travis County, Texas, skal ha eksklusiv jurisdiksjon over tvister eller rettslige skritt som oppstår på grunn av eller knyttet til TOU eller Lightspeed-tilbudet.

 1. Juridisk samsvar

Du erklærer og garanterer at du ikke er: (a) lokalisert i et Embargoed-land eller et land som ellers er utpekt av den amerikanske regjeringen som et "terroriststøttende" land; eller (b) en utpekt person.

Avhengig av jurisdiksjonen der Lightspeed-tilbudet er lisensiert eller relaterte tjenester brukes, kan denne TOU-en være underlagt visse offentlige eksport og andre begrensninger, og du skal overholde alle gjeldende lover i forbindelse med dette. Du godtar at du ikke vil eksportere eller reeksportere Lightspeed-tilbudet, referansebilder eller tilhørende dokumentasjon eller bruke Lightspeed-tilbudet eller relaterte tjenester i noen form uten passende autorisasjon. Manglende overholdelse av denne bestemmelsen er et vesentlig brudd på denne TOU og skal resultere i automatisk avslutning av denne TOU, enten Lightspeed er klar over det samme på det tidspunktet. Lightspeed-tilbudet eller annen programvare som er tilknyttet Lightspeed-tilbudet, kan ikke eksporteres eller reeksporteres a) til noen amerikanske embargo-land eller b) til noen på den amerikanske finansdepartementets liste over spesialutpekte statsborgere eller den amerikanske listen over avviste personers liste. eller Enhetsliste. Ved å bruke Lightspeed-tilbudet, erklærer du at du ikke befinner deg i et slikt begrenset land eller på en slik liste.

 1. S. Statlige enheter

Denne delen gjelder tilgang til eller bruk av Lightspeed-tilbudet av en filial eller et byrå fra USAs regjering. Tilbudet fra Lightspeed inkluderer "kommersiell dataprogramvare" og "kommersiell dataprogramvaredokumentasjon", da slike begreper brukes i 48 CFR 12.212 og kvalifiserer som "kommersielle artikler" som definert i 48 CFR 2.101. Slike ting blir levert til USAs regjering: (a) for anskaffelse av eller på vegne av sivile byråer, i samsvar med politikken beskrevet i 48 CFR 12.212; eller (b) for anskaffelse av eller på vegne av enheter ved Forsvarsdepartementet, i samsvar med retningslinjene beskrevet i 48 CFR 227.7202-1 og 227.7202-3. USAs regjering skal kun skaffe seg de rettighetene som er angitt i TOU med hensyn til slike gjenstander, og all tilgang til eller bruk av Lightspeed-tilbudet fra USAs regjering utgjør: (a) enighet fra USAs regjering om at slik gjenstander er "kommersiell dataprogramvare" og "kommersiell dataprogramvaredokumentasjon" som definert i denne seksjonen; og (b) aksept av rettighetene og forpliktelsene heri.

 1. Ingen tredjepartsmottakere

Du godtar at med unntak av Lightspeed-parter og som ellers uttrykkelig er angitt i TOU, skal det ikke være tredjepartsmottakere til TOU.

 1. Fremgangsmåte for å gjøre krav på brudd på opphavsretten

Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt gjort tilgjengelig gjennom Lightspeed-tilbudet på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, vennligst oppgi Lightspeeds agent for varsel om opphavsrett Krav på følgende informasjon: (a) en fysisk eller elektronisk signatur av en person autorisert til å handle på på vegne av eieren av en enerett som angivelig er krenket; (b) en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som påstås å være krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede verk er dekket av en enkelt varsling, en representativ liste over slike verk; (c) en beskrivelse av materialet du hevder er krenkende, og hvor det er tilgang til materialet i Lightspeed-tilbudet; (d) din adresse, telefonnummer og e-postadresse; (e) en uttalelse fra deg om at du er i god tro på at bruk av materialet på den måten klaget ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dets agent eller loven; og (f) en uttalelse fra deg om at informasjonen i varselet er nøyaktig og, under straff for mened, at du er autorisert til å handle på vegne av eieren av en enerett som angivelig er krenket. Lightspeeds agent for varsel om copyrightkrav kan nås på følgende måte:

Agent for varsel om krav om opphavsrett
Generelle råd
2500 Bee Cave Road, Suite 350 Austin, TX 78746

Telefon: 737.205.2500
E-post: copyright@lightspeedsystems.com

 1. California brukere og innbyggere

I samsvar med California Civil Code §1789.3 kan du rapportere klager til klagehjelpsenheten til divisjonen for forbrukertjenester ved California Department of Consumer Affairs ved å kontakte denne enheten skriftlig på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, eller via telefon på (800) 952-5210.

 1. Generelle bestemmelser

TOU (sammen med tilleggsvilkårene) utgjør hele avtalen mellom deg og Lightspeed om din tilgang til og bruk av Lightspeed-tilbudet. Den erstatter alle tidligere og samtidige muntlige eller skriftlige forhandlinger og avtaler mellom deg og Lightspeed med hensyn til slikt emne. I tilfelle konflikt mellom eller mellom TOU og eventuelle tilleggsvilkår som TOU refererer til, vil vilkårene og betingelsene for TOUen ha forrang og regulere. TOU kan ikke endres av deg bortsett fra skriftlig utført av deg og en autorisert representant for Lightspeed. I forbindelse med TOU skal ordene "som", "inkluderer", "inkluderer" og "inkludert" anses å være etterfulgt av ordene "uten begrensning." Du kan ikke tildele eller delegere noen rett eller forpliktelse under TOU uten forutgående skriftlig samtykke fra Lightspeed. Mangelen på Lightspeed til å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i TOU skal ikke utgjøre et frafall av slik rett eller bestemmelse. Hvis noen bestemmelse i denne TOU-en anses å være ugyldig eller ikke kan håndheves i henhold til gjeldende lov, skal slik bestemmelse tolkes, begrenses, modifiseres eller om nødvendig skilles i den grad det er nødvendig for å eliminere dens ugyldighet eller ikke-håndhevbarhet, uten på noen måte å påvirke gjenværende deler av TOU. Enhver forebygging av eller forsinkelse i ytelsen av Lightspeed nedenfor på grunn av arbeidskonflikter, gudshandlinger, myndighetsbegrensninger, fiendtlige eller fiendtlige statlige handlinger, brann eller andre tap eller andre årsaker utenfor dets rimelige kontroll, skal unnskylde utførelsen av sine forpliktelser i en periode som er lik til varigheten av slik forebygging eller forsinkelse.

TILLEGGSBETINGELSER FOR LIGHTSPEED API
Lightspeed API er et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API), en valgfri komponent i Lightspeed-tilbudet, som muliggjør elektronisk deling av innholdet ditt. Disse tilleggsbetingelsene ("Supplerende vilkår“) Forsterke TOU og bruk for bruk av Lightspeed API. Hvis disse tilleggsvilkårene ikke er i samsvar med noen av de andre vilkårene i TOU, skal disse tilleggsvilkårene kontrollere i omfanget av konflikten, men bare med hensyn til Lightspeed API.

 1. Autorisasjon og registrering

Hvis du vil aktivere elektronisk deling av innholdet ditt med en tredjepart via Lightspeed API, må du (a) fylle ut Lightspeeds autorisasjonsskjema for tredjepart, og (b) tredjeparten må registrere seg med Lightspeed og godta Lightspeeds vilkår for tredje -tilgang til og bruk av Lightspeed API. Hvis kravene beskrevet i underavsnitt (a) og (b) er oppfylt med hensyn til en tredjepart, vil denne tredjeparten bli din “autoriserte tredjepartsmottaker” i forbindelse med disse tilleggsvilkårene. Lightspeed vil bare muliggjøre elektronisk deling av innholdet ditt via Lightspeed API med en tredjepart som er din autoriserte tredjepartsmottaker.

 1. Avgifter

Informasjon om avgiftene for Lightspeed API er tilgjengelig fra Lightspeed på forespørsel. Du er fullt ansvarlig for alle Lightspeed API-relaterte avgifter som påløper av deg eller av dine autoriserte tredjepartsmottakere.

 1. Ansvar for autoriserte tredjepartsmottakere og innholdet ditt

Du er eneansvarlig for dine autoriserte tredjepartsmottakere, inkludert deres handlinger og unnlatelser. Du er eneansvarlig for innholdet ditt og håndteringen av innholdet ditt fra og etter det første overføringspunktet fra Lightspeeds datasenter til autoriserte tredjepartsmottakere via Lightspeed API (inkludert, uten begrensning, i forhold til konfidensialitet, sikkerhet , nøyaktighet og integritet til innholdet ditt). For å unngå tvil, gjelder seksjon 16 (skadesløsholdelse), avsnitt 17 (ansvarsfraskrivelse) og seksjon 18 (ansvarsbegrensning; frigjøring) av TOU for Lightspeed API og disse tilleggsvilkårene.

 1. Oppsigelse for bekvemmelighet

Lightspeed kan avslutte tilgangen til og bruken av Lightspeed API av deg og en eller flere av dine autoriserte tredjepartsmottakere av en eller annen grunn med fjorten (14) dagers skriftlig varsel til deg. Du kan avslutte tilgangen til og bruken av Lightspeed API av en eller flere av dine autoriserte tredjepartsmottakere med fjorten (14) dagers skriftlig varsel til Lightspeed. Disse oppsigelsesrettighetene kommer i tillegg til alle andre oppsigelsesrettigheter som er tilgjengelige under bruksvilkårene. Oppsigelse skal ikke påvirke din forpliktelse til å betale gebyrer som påløper før oppsigelsen trer i kraft.