Vilkår for bruk

Vilkår for bruk
Revidert: 16. april 2021

 1. Aksept av vilkår

Lightspeed Solutions, LLC (“Lightspeed”, Dba“ Lightspeed Systems ”) gjør det mulig for skoler og andre utdanningsinstanser å gjøre læring trygg, administrert og mobil gjennom tilgang til og bruk av sin egen elektroniske plattform tilgjengelig fra nettstedet og tilhørende domener i https://www.lightspeedsystems.com/ (“Plattform”) Og Lightspeeds mobilapplikasjoner (“Mobilapper”) Og annen programvare som er installert lokalt (“Smarte agenter”) Relatert til plattformen (plattformen sammen med smarte agenter og mobilappene, inkludert sikkerhetskontroll,“Lightspeed-tilbud”). All tilgang til eller bruk av Lightspeed-tilbudet er underlagt vilkårene og betingelsene i disse bruksvilkårene (“TIL DEG”). Lightspeed kan, etter eget skjønn, oppdatere TOU når som helst uten forvarsel. Du kan få tilgang til og se gjennom den nyeste versjonen av TOU-en på URL-en for denne siden eller ved å klikke på "Brukervilkår" -linken i Lightspeed-tilbudet eller som ellers gjort tilgjengelig av Lightspeed.

GJENNOMGÅ TUEN NØYE. Ved å registrere deg for en konto eller på annen måte få tilgang til eller bruke LIGHTTSPEED-TILBUDEN (ELLER Å SLUTTE BRUKERE Å TILGANG ELLER BRUKE LIGHTTSPEED-TILBUDET), GODKJENTER DU Å BINNES AV TOUEN, INKLUDERT ELLER OPPDATERINGER ELLER REVISJONER LAGT HER ELLER ANDRE KOMMUNIKASJONER. HVIS DU GÅR INN I TUEN FOR ET SELSKAP ELLER ANDRE JURIDISKE ENHETER, GJENNOMSTILLER DU OG GARANTIER AT DU ER GODKJENT OG LOVLIG TIL Å BINNE SÅ ENHET TIL TUEN, I SOM TILFELDET "DU" SKAL VEERE OM SÅ ENHET. HVIS DU IKKE HAR SÅ MYNDIGHET, ELLER HVIS DU IKKE ER ENIGE I VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR TOUEN, KAN DU IKKE TILGÅ ELLER BRUKE DET LIGHTSPEED-TILBUDET.

Du erklærer og garanterer at du er: (i) over atten (18) år eller myndighetsalderen i din jurisdiksjon, avhengig av hvilken som er størst; (ii) myndig for å danne en bindende kontrakt; og (iii) ikke en person som er utestengt fra å bruke Lightspeed-tilbudet i henhold til lovene i hjemlandet ditt eller annen gjeldende jurisdiksjon.

 1. Andre avtaler

I tillegg til disse TOU-ene er din tilgang til og bruk av Lightspeed-tilbudet underlagt Lightspeed Personvernregler, alle vilkår skriftlig avtalt med Lightspeed og deg angående omfanget av tilgang til og bruk av Lightspeed-tilbudet og / eller Lightspeeds levering av støttetjenester til deg, og enhver bruk eller annen policy knyttet til Lightspeed-tilbudet lagt ut eller på annen måte gjort tilgjengelig til deg med Lightspeed (samlet, “Tilleggsvilkår”). Tilleggsvilkårene er en del av TOU og er herved innlemmet som referanse, og du godtar å være bundet av tilleggsvilkårene.

 1. Bevilgning av rettigheter

(a) Lightspeed gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, tilbakekallbar lisens for å få tilgang til og se sider på plattformen.

(b) I den grad plattformen gir tilgang til nettbasert programvare, applikasjoner eller andre lignende komponenter, gir Lightspeed deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, tilbakekallbar lisens til å få tilgang til og bruke slike komponenter kun i skjemaet i plattformen.

(c) Lightspeed gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, tilbakekallbar lisens til å installere, kjøre og bruke mobilappene på en mobilenhet som du eier og kontrollerer (hvilket begrep omfatter enhver enhet som eies av deg som du låner ut til sluttbrukere), kun i kjørbar, maskinlesbar, objektkodeform.

(d) Lightspeed gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, tilbakekallbar lisens til å installere, kjøre og bruke Smart Agents på en enhet du eier og kontrollerer (hvilket begrep skal inkludere enhver enhet som eies av deg som du låner ut til sluttbrukere), kun i kjørbar, maskinlesbar, objektkodeform.

(e) Alle rettigheter gitt til deg i henhold til denne TOU er underlagt din overholdelse av TOU og alle tilleggsvilkår i alle vesentlige henseender og kan kun utøves av deg for din personlige, ikke-kommersielle bruk eller interne forretningsformål.

 1. IOS Mobile Apps

(a) Hvis en mobilapp lastes ned av deg fra iTunes App Store (hver, en "iOS mobilapp”), Er lisensen i avsnitt 3 (c) med hensyn til en slik iOS Mobile App videre underlagt at du overholder vilkårene og betingelsene i bruksreglene i iTunes App Store servicevilkår i all vesentlig henseende.

(b) Med hensyn til enhver iOS-mobilapp, erkjenner partene at vilkårene kun er inngått mellom deg og Lightspeed, og ikke med Apple Inc. (“eple”), Og Apple er ikke ansvarlig for iOS Mobile Apps og innholdet derav. Apple har ingen forpliktelse til å levere vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til iOS Mobile Apps. Lightspeed, ikke Apple, er ansvarlig for å adressere eventuelle krav fra deg eller tredjepart knyttet til iOS Mobile Apps eller din besittelse og / eller bruk av iOS Mobile Apps, inkludert produktansvarskrav, ethvert krav om at iOS Mobile Apps ikke overholder noen gjeldende juridiske eller regulatoriske krav og krav som oppstår under forbrukerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Apple og Apples datterselskaper er tredjepartsmottakere av TOU med hensyn til iOS Mobile Apps, og Apple skal ha rett (og vil bli ansett å ha akseptert retten) til å håndheve TOU mot deg som tredjepartsmottaker herav med respekt for iOS Mobile Apps. Lightspeed, ikke Apple, skal være eneansvarlig for etterforskning, forsvar, oppgjør og avhendelse av ethvert krav om intellektuell eiendom som kan tilskrives iOS Mobile Apps.

 1. Tredjeparts programvare

Noen komponenter i Lightspeed-tilbudet kan leveres med eller har blitt innlemmet i tredjepartsprogramvare (“Tredjeparts programvare”), Som kan omfatte programvare lisensiert under“ åpen kildekode ”eller andre lisenser som er godkjent av Open Source Initiative. All tredjeparts programvare er underlagt sine egne lisensvilkår tilgjengelig på https://help.lightspeedsystems.com/s/article/Third-Party-Software. Hvis du ikke godtar å overholde gjeldende vilkår for tredjepartsprogramvare, bør du ikke installere eller bruke de aktuelle komponentene. Du erkjenner og godtar at: (i) Lightspeed ikke har noen eiendomsrett i noen tredjepartsprogramvare; (ii) i den grad det er tillatt av gjeldende lov og til tross for resten av brukervilkårene, leveres tredjepartsprogramvare "SOM DEN ER" med alle feil, og verken lisensgiveren til slik tredjepartsprogramvare eller noen Lightspeed-part skal være ansvarlig for eventuelle skader, krav, ansvar eller utgifter (enten direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, eksemplariske, straffbare eller følgemessige) relatert til slik tredjepartsprogramvare eller bruken av denne; og (iii) slik Tredjepartsprogramvare kan være underlagt separate lisensbegrensninger og forpliktelser angitt i de respektive lisensavtalene knyttet til slik programvare.

 1. Brukerstøtte

Lightspeed vil bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å tilby de støttetjenester som partene er enige om i henhold til gjeldende tilleggsvilkår. Ellers gir ikke TOU-en deg rett til støtte for Lightspeed-tilbudet.

 1. Registrering; Regnskap

(a) Lightspeed kan gi deg tilgang til og bla gjennom Lightspeed-tilbudet uten å registrere deg, men enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige med mindre du registrerer deg. Når du registrerer deg for Lightspeed-tilbudet, godtar du å: (i) gi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv som bedt om av Lightspeed-tilbudets registreringsskjema («Registreringsdata”); og (ii) vedlikeholde og raskt oppdatere registreringsdataene for å holde det sant, nøyaktig, oppdatert og komplett. Hvis du gir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, eller Lightspeed med rimelig mistanke om at du har gjort det, kan Lightspeed suspendere eller avslutte kontoen din.

(b) Du kan ikke dele kontoen din eller passordet ditt med noen. Du er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen din, uansett om du har autorisert den bestemte bruken eller brukeren eller ikke, og uavhengig av din kunnskap om slik bruk. Du samtykker i å varsle Lightspeed umiddelbart om enhver uautorisert bruk av kontoen din eller passordet eller andre lignende sikkerhetsbrudd.

(c) Hvis kontoen din forblir inaktiv i tre måneder eller lenger, forbeholder Lightspeed seg retten til å suspendere eller avslutte kontoen din, med eller uten varsel til deg, og slette innholdet ditt (som definert i seksjon 8(a)), alt uten ansvar til deg.

 1. Ansvar for innhold

(a) Du erkjenner og godtar at all informasjon, data, dataposter, databaser, tekst, programvare, musikk, lyder, fotografier, bilder, grafikk, videoer, meldinger, skript, tagger og annet materiale som er tilgjengelig gjennom Lightspeed-tilbudet, enten det er offentlig postet eller privat overført ("Innhold”), Er det eneste ansvaret for personen som slikt innhold stammer fra. Dette betyr at du, og ikke Lightspeed, er helt ansvarlig for alt innhold som kommer fra eller gjennom deg, eller som er samlet inn av deg eller på dine vegne, inkludert alt innhold som du eller noen av brukerne dine laster opp, legger ut, sender e-post, overfører eller på annen måte gjøre tilgjengelig gjennom Lightspeed-tilbudet (samlet "Innholdet ditt”).

(b) Du erkjenner og godtar at Lightspeed ikke har noen forpliktelse til å forhåndsskjerme innholdet ditt, selv om Lightspeed forbeholder seg retten til etter eget skjønn å forhåndsskjerme, nekte eller fjerne noe av innholdet ditt. Uten å begrense det generelle av den foregående setningen, skal Lightspeed ha rett til å fjerne (uten ansvar) alt av innholdet ditt som bryter med bruksvilkårene eller som den anser som upassende.

(c) Du representerer og garanterer at: (i) du har alle nødvendige rettigheter og myndighet til å gi rettighetene angitt i TOUen med hensyn til innholdet ditt; og (ii) Innholdet ditt bryter ikke med noen taushetsplikt som skylder en annen person, eller opphavsretten, varemerket, retten til privatliv, rett til publisitet eller andre rettigheter til noen annen person.

(d) Du skal gi data til Lightspeed i samsvar med alle gjeldende lover, inkludert men ikke begrenset til Federal Educational Rights and Privacy Act ("FERPA"), Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA") og beskyttelse av elevrettigheter Endring ("PPRA"). Du representerer, garanterer og forplikter deg til Lightspeed at du vil: (i) overholde alle gjeldende bestemmelser i FERPA knyttet til avsløringer til skoletjenestemenn (som definert i 34 CFR 99.31 (B)) med en legitim utdanningsinteresse, inkludert, uten begrensning, informere foreldre i deres årlige varsel om FERPA-rettigheter, at du definerer "skolefunksjonær" for å inkludere tjenesteleverandører og definerer "legitime utdanningsinteresser" for å inkludere tjenester som typen levert av Lightspeed; og (ii) gi tilstrekkelig varsel og avsløring av vilkårene i denne bruksvilkårene og tilleggsvilkårene til, og innhente og opprettholde alle nødvendige rettigheter og samtykker, inkludert samtykker som kreves av gjeldende statlige og føderale lover, regler og forskrifter, som COPPA, fra, enten hver bruker eller, der det er nødvendig, hver brukers forelder eller verge, for å tillate Lightspeed å tilby og forbedre Lightspeed-tilbudet og samle inn og motta brukerdata i samsvar med denne bruksanvisningen og tilleggsvilkårene. Lightspeed er avhengig av samtykke innhentet fra skoler, som fungerer som en agent for foreldrene eller de juridiske foresatte til elevene, som tillatt av COPPA, for å bruke Lightspeed-tilbudet i forbindelse med elever under tretten (13) år , hvis noen. Du må lagre alle samtykker og gi dem til Lightspeed hvis vi ber om dem. Vi anbefaler at du gir brukere og deres respektive foreldre/foresatte, lærere og annet passende skolepersonell en kopi av Lightspeeds personvernerklæring og COPPA-erklæring, og all annen informasjon om foreldrene som er gjort tilgjengelig av Lightspeed.

 1. Varsler og juridiske forpliktelser

Avhengig av Lightspeed-tilbudstjenestene du bruker, kan Lightspeed-tilbudet bruke proprietær innsikt og algoritmer for å identifisere advarselstegn på visse farlige oppføringer på nettet. I slike tilfeller forstår du at:

(a) Lightspeed kan, etter eget skjønn, utføre manuell gjennomgang av flagget atferd for videre analyse.

(b) Hvis Lightspeed identifiserer slike advarselsskilt, kan det utløse en automatisert kommunikasjon fra Lightspeed til e-postadressen som er angitt i Lightspeed-tilbudet.

(c) Lightspeed-tilbudet er ikke utformet for å flagge all farlig atferd på nettet, og Lightspeed kan ikke garantere at den angitte e-postadressen vil bli varslet om alle tilfeller som utgjør en trussel.

(d) Du eller spesifikt skole- eller distriktspersonell kan ha en juridisk forpliktelse til å varsle politi, førstehjelpspersonell, statlige eller føderale rapporteringsbyråer, slik som National Center for Missing and Exploited Children, eller andre tjenestemenn («myndighetstjenestemenn»), eller andre individer av atferden flagget av Lightspeed-tilbudet. Disse forpliktelsene, i likhet med de identifiserte truslene, kan være tidssensitive, og du godtar at den angitte e-postadressen vil bli overvåket regelmessig og konsekvent.

(e) Du godtar at Lightspeeds varsling til den angitte e-postadressen tilfredsstiller enhver juridisk forpliktelse som er pålagt Lightspeed, men Lightspeed kan, etter eget skjønn, kontakte offentlige tjenestemenn for å varsle dem om situasjoner som Lightspeed blir klar over og for å gi dem informasjon angående slike situasjoner og at slik kontakt kan føre til at slike myndighetspersoner tar umiddelbare tiltak basert på den oppgitte informasjonen.

(f) Enhver melding fra Lightspeed til den angitte e-postadressen, annet skole- eller distriktspersonell, politi eller andre tjenestemenn tilfredsstiller ikke din eller skolens eller distriktets juridiske forpliktelse til å varsle politi eller andre tjenestemenn om oppførselen flagget av Lightspeed Å tilby.

 1. Rettigheter til innhold

(a) Lightspeed gjør ikke krav på eierskap av innholdet ditt. Imidlertid gir du Lightspeed og dets tjenesteleverandører en verdensomspennende, royaltyfri, fullt innbetalt, ikke-eksklusiv, underlisensierbar, overførbar lisens til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, lage avledede verk fra, offentlig fremføre, offentlig vise, distribuere, lage og ha laget ditt innhold (i hvilken som helst form og ethvert medium, enten det er nå kjent eller senere utviklet) som nødvendig for å tilby Lightspeed-tilbudet til deg. I tillegg erkjenner og godtar du at Lightspeed kan samle inn og bruke innholdet ditt til ethvert lovlig formål i samlet form, uten å identifisere individuelle sluttbrukere eller deg.

(b) Du erkjenner og godtar at teknisk behandling og overføring av data knyttet til Lightspeed-tilbudet, inkludert innholdet ditt, kan kreve: (i) overføringer over ulike nettverk; og (ii) endringer for å samsvare med og tilpasse seg tekniske krav til tilkobling av nettverk eller enheter.

(c) Bortsett fra når det gjelder innholdet ditt, erkjenner og godtar du at Lightspeed, mellom deg og Lightspeed, eier alle rettigheter, tittel og interesser (inkludert alle immaterielle rettigheter) i Lightspeed-tilbudet og alt innhold og annet materiale i Lightspeed Å tilby. Lightspeed-tilbudet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover og traktater om opphavsrett, varemerke, patent og andre immaterielle rettigheter. Lightspeed forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg.

(d) Du erkjenner at en "Life of the Device"-lisens er gyldig for en abonnementsperiode av enhetens levetid, opptil maksimalt fem år fra abonnementets startdato. Du godtar å deaktivere Lightspeed-tilbudet fra enhver enhet som ikke lenger eies av deg.

(e) Med unntak av innholdet ditt, kan du ikke: (i) bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, lage avledede verk fra, offentlig fremføre, offentlig vise, distribuere, lage, ha laget, tildele, pantsette, overføre eller på annen måte gi rettigheter til Lightspeed-tilbudet, med unntak av det som er uttrykkelig tillatt under TOUen; (ii) reversere, demontere, dekompilere eller oversette, eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden, det arkitektoniske rammeverket eller datapostene til programvare innenfor eller assosiert med Lightspeed-tilbudet; (iii) ramme inn eller bruke en hvilken som helst rammeteknikk for å omslutte innhold; (iv) få tilgang til Lightspeed-tilbudet med det formål å utvikle, markedsføre, selge eller distribuere ethvert produkt eller en tjeneste som konkurrerer med eller inkluderer funksjoner som vesentlig ligner Lightspeed-tilbudet eller produkter eller tjenester som tilbys av Lightspeed; (v) leie ut, lease, låne ut, selge eller underlisensiere Lightspeed-tilbudet eller på annen måte gi tilgang til Lightspeed-tilbudet som en del av et servicebyrå eller lignende gebyr-for-tjenesteformål; (vi) fjerne eller tilsløre enhver eiendomsmerknad som vises i Lightspeed-tilbudet; eller (vii) bruke Lightspeed-tilbudet på en hvilken som helst måte eller til ethvert formål som krenker, misbruker eller på annen måte krenker noen immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til noen person, eller som bryter gjeldende lov.

 1. Eksportbegrensninger

Du erkjenner at Lightspeed-tilbudet er underlagt amerikansk eksportjurisdiksjon. Du samtykker i å overholde alle gjeldende internasjonale og nasjonale lover som gjelder for Lightspeed-tilbudet, inkludert, men ikke begrenset til, de amerikanske eksportadministrasjonsforskriftene administrert av det amerikanske handelsdepartementet, Bureau of Industry & Security (“BIS”) og sanksjoner pålagt av US Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), samt sluttbruker-, sluttbruks- og destinasjonsrestriksjoner håndhevet av amerikanske og utenlandske myndigheter.

Du representerer og garanterer overfor Lightspeed at du ikke skal delta i reeksporten av Lightspeed-tilbudet i strid med amerikanske og internasjonale eksportkontroll- og sanksjonsregimer. Du godtar at du umiddelbart skal varsle Lightspeed i tilfelle mistenkt eller faktisk brudd på amerikanske eksportkontroll- og sanksjonslover.

Du er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer med bruken av Lightspeed-tilbudet. Du skal sørge for at Lightspeed-tilbudet ikke brukes, overføres eller på annen måte eksporteres eller re-eksporteres til Krim, Cuba, Iran, Nord-Korea, Syria eller noe annet land der USA og/eller EU har en embargo ( samlet, «land med embargo») eller til enhver person eller enhet på OFACs liste over spesielt utpekte statsborgere eller BIS sin enhetsliste («utpekt person»). Disse listene over utpekte personer kan endres uten varsel. Ved å bruke Lightspeed-tilbudet, representerer og garanterer du at du ikke er lokalisert i, under kontroll av, eller en statsborger eller bosatt i et land eller en utpekt person under embargo. Du godtar å innhente alle nødvendige eksportautorisasjoner for reeksport av Lightspeed-tilbudet for å sikre overholdelse av amerikanske eksport- og sanksjonslover.

 1. Brukeradferd

I forbindelse med din eller noen av sluttbrukernes tilgang til eller bruk av Lightspeed-tilbudet, skal du og de ikke:

(a) laste opp, poste, sende e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som: (i) er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, skadevoldende, ærekrenkende, vulgært, uanstendig, inkrenkende, krenkende andres personvern, hatefullt eller på annen måte kritikkverdig; (ii) kan ikke gjøres tilgjengelig under noen lov eller under kontraktsmessige eller tillitsmessige forhold (som konfidensiell eller proprietær informasjon lært som en del av et ansettelsesforhold eller under en taushetserklæring); (iii) krenker ethvert patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller annen eiendomsrett til en part; (iv) består av uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, søppelpost, spam, kjedebrev, pyramidespill, kommersielle elektroniske meldinger eller annen form for oppfordring; (v) inneholder programvarevirus eller annen kode, filer eller programmer designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller maskinvare; eller (vi) består av informasjon som du vet eller har grunn til å vite er falsk eller unøyaktig.

(b) utgi seg for å være en person eller enhet, inkludert Lightspeed-personell, eller feilaktig oppgi eller på annen måte gi en feilaktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet;

(c) forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til innhold som overføres gjennom Lightspeed-tilbudet;

(d) handle på en måte som negativt påvirker andre brukeres mulighet til å få tilgang til eller bruke Lightspeed-tilbudet;

(e) foreta enhver handling som påfører en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Lightspeed-tilbudet eller dets infrastruktur;

(f) forstyrre eller forstyrre Lightspeed-tilbudet eller servere eller nettverk koblet til Lightspeed-tilbudet, eller ikke adlyde krav, prosedyrer, retningslinjer eller forskrifter for nettverk koblet til Lightspeed-tilbudet;

(g) bruke edderkopper, crawlere, roboter, skrapere, automatiserte verktøy eller andre lignende midler for å få tilgang til Lightspeed-tilbudet, eller i det vesentlige laste ned, reprodusere eller arkivere deler av Lightspeed-tilbudet;

(h) selge, dele, overføre, handle, låne ut eller utnytte noen del av Lightspeed-tilbudet til kommersielle formål, inkludert din brukerkonto og passord; eller

(i) bryte enhver gjeldende lokal, statlig, provinsiell, føderal eller internasjonal lov eller forskrift.

 1. Forslag

Hvis du velger å tilby eller gjøre tilgjengelig for Lightspeed noen forslag, kommentarer, ideer, forbedringer eller andre tilbakemeldinger knyttet til Lightspeed-tilbudet (“Forslag”), Lightspeed skal være gratis, og du gir herved Lightspeed en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, royaltyfri, fullbetalt, ikke-eksklusiv, underlisensibel, overførbar lisens, til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, lage derivater arbeider fra, utfører offentlig, offentlig viser, distribuerer, lager, har laget, tilordner, pantsetter, overfører eller på annen måte gir rettigheter i dine forslag i hvilken som helst form og hvilket som helst medium (nå kjent eller senere utviklet), uten kreditt eller kompensasjon til deg.

 1. Omgang med annonsører og andre tredjeparter

Din omgang med annonsører og andre tredjeparter som markedsfører, selger, kjøper eller tilbyr å selge eller kjøpe varer eller tjenester på Lightspeed-tilbudet, inkludert betaling for og levering av slike varer eller tjenester og andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner knyttet til med slik omgang, er bare mellom deg og annonsøren eller annen tredjepart. Du samtykker i at Lightspeed ikke skal holdes ansvarlig for skader, erstatningsansvar, utgifter eller tap av noe slag påført som følge av slike handler.

 1. Lenker og eksterne materialer

Lightspeed-tilbudet eller brukere av Lightspeed-tilbudet kan gi lenker eller andre forbindelser til andre nettsteder eller ressurser. Du erkjenner og godtar at Lightspeed ikke støtter og ikke er ansvarlig for noe innhold, reklame, produkter, tjenester eller annet materiale på eller tilgjengelig via slike nettsteder eller ressurser (“Eksterne materialer”). Eksterne materialer er underlagt forskjellige vilkår for bruk og personvernregler. Du er ansvarlig for å gjennomgå og overholde slike bruksvilkår og personvernregler. Du erkjenner videre og godtar at Lightspeed ikke skal holdes ansvarlig for skader, erstatningsansvar, utgifter eller tap som skyldes eller oppstår ved bruk av eller avhengighet av eksternt materiale.

 1. Endringer i Lightspeed-tilbudet

Med forbehold for eventuelle tilleggsvilkår forbeholder Lightspeed seg retten til når som helst å endre Lightspeed-tilbudet, med eller uten varsel, og Lightspeed er ikke ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen slik modifikasjon; sørget for, Lightspeed skal gi deg rimelig forhåndsvarsel hvis en slik modifisering vil ha vesentlig og negativ innvirkning på funksjonaliteten til Lightspeed-tilbudet, og du kan avslutte TOU-en ved å gi skriftlig varsel til Lightspeed umiddelbart etterpå.

 1. Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde, forsvare og holde Lightspeed og dets tilknyttede selskaper og aksjeeiere, og hver av deres ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter, partnere, representanter, rådgivere og lisensgivere (samlet, "Lightspeed-parter”) ufarlig fra og mot ethvert krav, krav, tap, skade, kostnader, ansvar og utgifter, inkludert rimelige advokathonorarer, som er et resultat av eller som oppstår fra: (a) Innholdet ditt; (b) ditt brudd, eller ethvert brudd fra noen av dine sluttbrukere, av TOU, enhver lov eller forskrift, eller noen rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter) til en annen part; (c) din unnlatelse av å motta samtykke eller gi meldinger som kreves for å bli mottatt eller gitt i henhold til gjeldende lov; eller (d) din bruk eller sluttbrukerens bruk av Lightspeed-tilbudet (inkludert din unnlatelse av å bruke visse aspekter av Lightspeed-tilbudet; din unnlatelse av å rapportere eller iverksette tiltak med hensyn til faktisk eller potensiell skadelig nettaktivitet eller skadelige handlinger fra sluttbrukere eller informasjon knyttet til slike aktiviteter eller handlinger, din beslutning om å handle på informasjon innhentet fra Lightspeed-tilbudet, eller unnlatelse av sikkerhetssjekksystemet til å gi informasjon til deg eller en annen person). Du kan ikke forlike eller kompromittere et skadesløs krav uten skriftlig forhåndssamtykke fra Lightspeed.

 1. Ansvarsfraskrivelse

(a) DIN BRUK OG DIN SLUTBRUKERS BRUK AV LIGHTSPEED-TILBUDET ER PÅ DENNE PERSONENS EGEN RISIKO. LIGHTSPEED-TILBUDET LEVERES PÅ EN "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG" BASIS, MED ALLE FEIL. I DEN MAKSIMALE OMRÅDET DET ER TILLATET AV GJELDENDE LOV, FRASIER LIGHTSPEED PARTER UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV ELT SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE ELLER STÅR FRA LOVVERK, FORLØB AV HANDLING, ELLER BRUKSANVISNING, ELLER ANNET, ELLER MED BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE.

(b) LIGHTSPEED-PARTER GIR INGEN GARANTI ELLER REPRESSENTASJON OM AT: (i) LIGHTSPEED-TILBUDET VIL MØTE DINE KRAV ELLER LIGHTSPEED-TILBUDET VIL GI ALL ØNSKELIG ELLER NØDVENDIG INFORMASJON TIL DEG ELLER DINE SLUTBRUKER; (ii) TILGANG TIL LIGHTSPEED-TILBUDET VIL VÆRE UAVBRUTT, TIDLIG, SIKKER ELLER FEILFRI; (iii) INFORMASJONEN OG EVENTUELLE RESULTATER SOM KAN OPNÅES FRA TILGANG TIL ELLER BRUK AV LIGHTSPEED-TILBUDET (INKLUDERT SIKKERHETSKONTROLL) VIL VÆRE NØYAKTIG, PÅLITELIG, AKTUELL ELLER FULLSTENDIG; ELLER (IV) BRUKEN AV LIGHTSPEED-TILBUDET (INKLUDERT SIKKERHETSKONTROLL) VIL BESKYTTE DEG ELLER DINE SLUTBRUKERE ELLER ENHVER ANDRE PART FRA SKADE.

(c) ALT INNHOLD GJØRT TILGJENGELIG GJENNOM LIGHTSPEED-TILBUDET, ER KUN TILGJENGELIG FOR INFORMASJONSFORMÅL. DU ER ENESTE ANSVARLIG FOR Å BEKREFTE NØYAKTIGHETEN AV ALLE INFORMASJONER FØR DU GJØR ELLER UTLETER NOEN HANDLING ELLER BESTEMMELSER OM DU SKAL ITA NOEN HANDLING MED HENSYN TIL NOEN INFORMASJON FRA LIGHTSPEED-TILBUDET.

 1. Ansvarsbegrensning; Utgivelse

(a) UANSETT NOE HER I MOTTIDEN: (I) SKAL LIGHTSPEED-PARTER IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAPTE FORTJENESTER ELLER KOSTNADER TIL DEKKING, FORRETNINGSAVBRUTTELSE, ELLER INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELISKE, PUNITIVE ELLER UTILSIKTE TYPE ELLER MÅTE PÅ KOMMERSIELLT, FORRETNINGS- ELLER ØKONOMISK TAP, SELV OM LIGHTSPEED-PARTER HADDE FAKTISK ELLER KONSTRUKTIV KUNNSKAP OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG UANSET HVOR DU ELLER INGEN ELLER ER ANSETT FOR SLIKE SKADER. ALLE KRAV SOM STÅR FRA ELLER KNYTTET TIL TOUEN ELLER DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV (ELLER MANGLENDE TILGANG TIL ELLER BRUK) LIGHTSPEED-TILBUDET OVERSKRIVER BELØPET BETALT AV DEG TIL LIGHTSPEED FOR TILGANG TIL LIGHTSPEED-TILBUDET MELLOM I 12 MED TILBUDET DATOEN DET GJELDENDE KRAV OPPSTA. du kan ikke fremme et krav i henhold til denne TOU mer enn 6 måneder etter at saksårsaken oppstår.

(b) Du frigjør OG FRASKER herved lightspeed-partene fra alle SKADER, krav, forpliktelser og utgifter i forbindelse med: din manglende bruk av visse aspekter av Lightspeed-tilbudet; din unnlatelse av å rapportere eller iverksette tiltak med hensyn til faktisk eller potensiell skadelig nettaktivitet eller skadelige handlinger fra sluttbrukere eller informasjon knyttet til slik aktivitet eller handlinger; DIN BESLUTNING OM Å HANDLE VED INFORMASJON FRA LIGHTSPEED-TILBUDET; ELLER feil i Safety Check-systemet for å gi informasjon til deg eller en annen person.

(c) VISSE STATSLOVER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ UNDERFORSTÅTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN NOEN ELLER ALLE AV ANSVARSFRASKRIVELSER, EXKLUSIONER ELLER BEGRENSNINGER IKKE GJELDE FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

 1. Avslutning

(a) I henhold til tilleggsvilkårene, hvis du bryter vilkårene, skal alle rettigheter gitt deg under vilkårene opphøre umiddelbart, med eller uten varsel til deg.

(b) Ved oppsigelse av bruksvilkårene av en eller annen grunn: (i) kan Lightspeed, etter eget skjønn, fjerne og forkaste innholdet ditt; og (ii) enhver bestemmelse som, i henhold til vilkårene, er ment å overleve utløpet eller oppsigelsen av denne bruksanvisningen, skal overleve slik utløp eller oppsigelse.

 1. Gjeldende lov

TOU skal styres av og tolkes og håndheves i samsvar med lovene i staten Texas, uten hensyn til prinsippene om lovkonflikt. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er eksklusivt ekskludert fra søknad til TOU.

 1. Forum for tvister

De føderale og statlige domstolene i Travis County, Texas, skal ha eksklusiv jurisdiksjon over tvister eller rettslige skritt som oppstår på grunn av eller knyttet til TOU eller Lightspeed-tilbudet.

 1. Juridisk samsvar

Du erklærer og garanterer at du ikke er: (a) lokalisert i et Embargoed-land eller et land som ellers er utpekt av den amerikanske regjeringen som et "terroriststøttende" land; eller (b) en utpekt person.

Avhengig av jurisdiksjonen der Lightspeed-tilbudet er lisensiert eller relaterte tjenester brukes, kan denne TOU-en være underlagt visse offentlige eksport og andre begrensninger, og du skal overholde alle gjeldende lover i forbindelse med dette. Du godtar at du ikke vil eksportere eller reeksportere Lightspeed-tilbudet, referansebilder eller tilhørende dokumentasjon eller bruke Lightspeed-tilbudet eller relaterte tjenester i noen form uten passende autorisasjon. Manglende overholdelse av denne bestemmelsen er et vesentlig brudd på denne TOU og skal resultere i automatisk avslutning av denne TOU, enten Lightspeed er klar over det samme på det tidspunktet. Lightspeed-tilbudet eller annen programvare som er tilknyttet Lightspeed-tilbudet, kan ikke eksporteres eller reeksporteres a) til noen amerikanske embargo-land eller b) til noen på den amerikanske finansdepartementets liste over spesialutpekte statsborgere eller den amerikanske listen over avviste personers liste. eller Enhetsliste. Ved å bruke Lightspeed-tilbudet, erklærer du at du ikke befinner deg i et slikt begrenset land eller på en slik liste.

 1. S. Statlige enheter

Denne delen gjelder tilgang til eller bruk av Lightspeed-tilbudet av en filial eller et byrå fra USAs regjering. Tilbudet fra Lightspeed inkluderer "kommersiell dataprogramvare" og "kommersiell dataprogramvaredokumentasjon", da slike begreper brukes i 48 CFR 12.212 og kvalifiserer som "kommersielle artikler" som definert i 48 CFR 2.101. Slike ting blir levert til USAs regjering: (a) for anskaffelse av eller på vegne av sivile byråer, i samsvar med politikken beskrevet i 48 CFR 12.212; eller (b) for anskaffelse av eller på vegne av enheter ved Forsvarsdepartementet, i samsvar med retningslinjene beskrevet i 48 CFR 227.7202-1 og 227.7202-3. USAs regjering skal kun skaffe seg de rettighetene som er angitt i TOU med hensyn til slike gjenstander, og all tilgang til eller bruk av Lightspeed-tilbudet fra USAs regjering utgjør: (a) enighet fra USAs regjering om at slik gjenstander er "kommersiell dataprogramvare" og "kommersiell dataprogramvaredokumentasjon" som definert i denne seksjonen; og (b) aksept av rettighetene og forpliktelsene heri.

 1. Ingen tredjepartsmottakere

Du godtar at med unntak av Lightspeed-parter og som ellers uttrykkelig er angitt i TOU, skal det ikke være tredjepartsmottakere til TOU.

 1. Fremgangsmåte for å gjøre krav på brudd på opphavsretten

Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt gjort tilgjengelig gjennom Lightspeed-tilbudet på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, vennligst oppgi Lightspeeds agent for varsel om opphavsrett Krav på følgende informasjon: (a) en fysisk eller elektronisk signatur av en person autorisert til å handle på på vegne av eieren av en enerett som angivelig er krenket; (b) en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som påstås å være krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede verk er dekket av en enkelt varsling, en representativ liste over slike verk; (c) en beskrivelse av materialet du hevder er krenkende, og hvor det er tilgang til materialet i Lightspeed-tilbudet; (d) din adresse, telefonnummer og e-postadresse; (e) en uttalelse fra deg om at du er i god tro på at bruk av materialet på den måten klaget ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dets agent eller loven; og (f) en uttalelse fra deg om at informasjonen i varselet er nøyaktig og, under straff for mened, at du er autorisert til å handle på vegne av eieren av en enerett som angivelig er krenket. Lightspeeds agent for varsel om copyrightkrav kan nås på følgende måte:

Agent for varsel om krav om opphavsrett
Generelle råd
12013 Fitzhugh Rd. Austin, TX 78736

Telefon: 737.205.2500
E-post: [email protected]

 1. California brukere og innbyggere

I samsvar med California Civil Code §1789.3 kan du rapportere klager til klagehjelpsenheten til divisjonen for forbrukertjenester ved California Department of Consumer Affairs ved å kontakte denne enheten skriftlig på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, eller via telefon på (800) 952-5210.

 1. Generelle bestemmelser

TOU (sammen med tilleggsvilkårene) utgjør hele avtalen mellom deg og Lightspeed om din tilgang til og bruk av Lightspeed-tilbudet. Den erstatter alle tidligere og samtidige muntlige eller skriftlige forhandlinger og avtaler mellom deg og Lightspeed med hensyn til slikt emne. I tilfelle konflikt mellom eller mellom TOU og eventuelle tilleggsvilkår som TOU refererer til, vil vilkårene og betingelsene for TOUen ha forrang og regulere. TOU kan ikke endres av deg bortsett fra skriftlig utført av deg og en autorisert representant for Lightspeed. I forbindelse med TOU skal ordene "som", "inkluderer", "inkluderer" og "inkludert" anses å være etterfulgt av ordene "uten begrensning." Du kan ikke tildele eller delegere noen rett eller forpliktelse under TOU uten forutgående skriftlig samtykke fra Lightspeed. Mangelen på Lightspeed til å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i TOU skal ikke utgjøre et frafall av slik rett eller bestemmelse. Hvis noen bestemmelse i denne TOU-en anses å være ugyldig eller ikke kan håndheves i henhold til gjeldende lov, skal slik bestemmelse tolkes, begrenses, modifiseres eller om nødvendig skilles i den grad det er nødvendig for å eliminere dens ugyldighet eller ikke-håndhevbarhet, uten på noen måte å påvirke gjenværende deler av TOU. Enhver forebygging av eller forsinkelse i ytelsen av Lightspeed nedenfor på grunn av arbeidskonflikter, gudshandlinger, myndighetsbegrensninger, fiendtlige eller fiendtlige statlige handlinger, brann eller andre tap eller andre årsaker utenfor dets rimelige kontroll, skal unnskylde utførelsen av sine forpliktelser i en periode som er lik til varigheten av slik forebygging eller forsinkelse.

TILLEGGSBETINGELSER FOR LIGHTSPEED API
Lightspeed API er et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API), en valgfri komponent i Lightspeed-tilbudet, som muliggjør elektronisk deling av innholdet ditt. Disse tilleggsvilkårene (den "Supplerende vilkår“) Forsterke TOU og bruk for bruk av Lightspeed API. Hvis disse tilleggsvilkårene ikke er i samsvar med noen av de andre vilkårene i TOU, skal disse tilleggsvilkårene kontrollere i omfanget av konflikten, men bare med hensyn til Lightspeed API.

 1. Autorisasjon og registrering

Hvis du ønsker å aktivere elektronisk deling av innholdet ditt med en tredjepart via Lightspeed API, må (a) du fylle ut Lightspeeds autorisasjonsskjema for tredjeparten, og (b) tredjeparten må registrere seg hos Lightspeed og godta Lightspeeds vilkår som regulerer tredje part. -partstilgang til og bruk av Lightspeed API. Hvis kravene beskrevet i underavsnitt (a) og (b) er oppfylt med hensyn til en tredjepart, vil denne tredjeparten bli din "autoriserte tredjepartsmottaker" i henhold til disse tilleggsvilkårene. Lightspeed vil kun muliggjøre elektronisk deling av innholdet ditt via Lightspeed API med en tredjepart som er din autoriserte tredjepartsmottaker.

 1. Avgifter

Informasjon om avgiftene for Lightspeed API er tilgjengelig fra Lightspeed på forespørsel. Du er fullt ut ansvarlig for alle Lightspeed API-relaterte avgifter som påløper av deg eller av dine autoriserte tredjepartsmottakere.

 1. Ansvar for autoriserte tredjepartsmottakere og innholdet ditt

Du er ene og alene ansvarlig for dine autoriserte tredjepartsmottakere, inkludert deres handlinger og unnlatelser. Du er alene og eksklusivt ansvarlig for innholdet ditt og håndteringen av innholdet ditt fra og etter det første overføringspunktet fra Lightspeeds datasenter til dine autoriserte tredjepartsmottakere via Lightspeed API (inkludert, uten begrensning, i forhold til konfidensialitet, sikkerhet , nøyaktigheten og integriteten til innholdet ditt). For å unngå tvil gjelder seksjon 16 (skadeserstatning), seksjon 17 (fraskrivelse av garantier) og seksjon 18 (ansvarsbegrensning; frigivelse) av bruksvilkårene for Lightspeed API og disse tilleggsvilkårene.

 1. Oppsigelse for bekvemmelighet

Lightspeed kan avslutte tilgangen til og bruken av Lightspeed API av deg og en eller flere av dine autoriserte tredjepartsmottakere uansett årsak med fjorten (14) dagers skriftlig varsel til deg. Du kan avslutte tilgangen til og bruken av Lightspeed API av en eller flere av dine autoriserte tredjepartsmottakere med fjorten (14) dagers skriftlig varsel til Lightspeed. Disse oppsigelsesrettighetene kommer i tillegg til alle andre oppsigelsesrettigheter som er tilgjengelige under bruksvilkårene. Oppsigelse skal ikke påvirke din forpliktelse til å betale gebyrer som påløper før oppsigelsen trer i kraft.

Forestill det inspirerte og interaktive klasserommet for fjern-, hybrid- og personlig læring. Lightspeed Classroom Management™ gir lærere sanntidssynlighet og kontroll over elevenes digitale arbeidsområder og nettaktivitet.

 • Sørg for at alle elever samhandler med bare den riktige nettbaserte læreplanen – akkurat når de skal bruke den.
 • Send ut kontrollerte pensumlenker til alle studenter samtidig.
 • Blokker upassende eller distraherende nettsteder og apper.

Sørg for skalerbar og effektiv administrasjon av læringsenheter. Lightspeed Mobile Device Management™-systemet sikrer trygg og sikker administrasjon av studentenes læringsressurser med sanntidssynlighet og rapportering som er avgjørende for effektiv fjernundervisning.

 • En sentralisert, skybasert løsning for uendelig skalerbar enhet, applikasjon og policykontroll
 • Self-Service App Library, hvor lærere og studenter
  kan få tilgang til og installere godkjente læreplaner og læringsverktøy
 • Fjerndistribuer, endre og tilbakekall hundrevis av retningslinjer og utdanningsapplikasjoner, samtidig som du reduserer typisk nedetid og kostnader

Forebygg selvmord, nettmobbing og skolevold. Lightspeed Alert™ støtter distriktsadministratorer og utvalgt personell med avansert AI for å oppdage og rapportere potensielle trusler før det er for sent.

 • Menneskelig gjennomgang
 • Sanntidsvarsler som flagger tegn på en potensiell trussel
 • Intervener raskt før en hendelse inntreffer.
 • Aktivitetslogger gir innsyn i nettaktivitet før og etter en flagget hendelse

Beskytt studenter mot skadelig innhold på nettet. Lightspeed Filter™ er den beste løsningen i klassen som fungerer som en solid barriere mot upassende eller ulovlig nettinnhold for å sikre elevenes nettsikkerhet 24/7.

 • Drevet av den mest omfattende databasen i bransjen bygget gjennom 20 år med nettindeksering og maskinlæring.
 • Sørg for samsvar med CIPA
 • Blokker millioner av upassende, skadelige og ukjente nettsteder, bilder og videoer, inkludert YouTube
 • Hold foreldre informert med Lightspeed Parent Portal™

Få fullstendig innsikt i elevenes læring på nett. Lightspeed Analytics™ gir distriktene robuste data om effektiviteten til alle verktøy de implementerer, slik at de kan ta en strategisk tilnærming til teknologistabelen og effektivisere rapporteringen.

 • Spor opplæringsteknologiadopsjon og brukstrender, eliminer redundans og øk avkastningen
 • Overvåk app- og innholdsforbruk for å lette tidlig bruk og effektiv bruk
 • Vurder risiko med innsyn i studentdatavern og overholdelse av sikkerhet