Betingelser for brug

Betingelser for brug
Revideret: 16. april 2021

 1. Accept af vilkår

Lightspeed Solutions, LLC (“Lightspeed”, Dba“ Lightspeed Systems ”) gør det muligt for skoler og andre uddannelsesinstanser at gøre læring sikker, administreret og mobil gennem adgang til og brug af sin egen online platform tilgængelig fra hjemmesiden og tilknyttede domæner i https://www.lightspeedsystems.com/ (“Platform”) Og Lightspeeds mobile applikationer (“Mobilapps”) Og anden lokalt installeret software (“Smarte agenter”) Relateret til Platformen (Platformen sammen med Smart Agents og Mobile Apps, inklusive Safety Check,“Lightspeed Tilbud”). Enhver adgang til eller brug af Lightspeed-udbuddet er underlagt vilkårene og betingelserne i disse brugsbetingelser (“TOU”). Lightspeed kan efter eget skøn opdatere TOU'en når som helst uden forudgående varsel. Du kan få adgang til og gennemgå den nyeste version af TOU'en på URL'en til denne side eller ved at klikke på "Brugsbetingelser" -linket i Lightspeed-udbuddet eller som på anden måde gjort tilgængeligt af Lightspeed.

VENLIGST GÆNGER TUEN NEM. Ved at tilmelde dig en konto eller på anden måde få adgang til eller bruge det LIGHTSPEED-TILBUD (ELLER GODT AT SLUTBRUGERE TILGANG ELLER BRUGER DET LIGHTSPEED-TILBUD), GODKENDER du at være bundet af TOU'EN, INKLUDERENDE OPDATERINGER ELLER REVISIONER, DER ER BLEVET HER HER ELLER ANDEN KOMMISSION. HVIS DU GÅR IND I TUEN FOR ET SELSKAB ELLER ANDEN JURIDISK ENHED, GODKENDER DU OG GARANTIER, AT DU ER BEMÆRKET OG RETLIGT I stand til at binde sådan enhed til TOUEN, I hvilket tilfælde termen "DU" skal henvise til sådan enhed. HVIS DU IKKE HAR SÅDAN MYNDIGHED, ELLER HVIS DU IKKE ER ENIGE MED VILKÅRENE OG BETINGELSERNE FOR TOUEN, MÅ DU IKKE TILGÅ ELLER BRUGE DEN LIGHTSPEED-TILBUD.

Du erklærer og garanterer, at du er: (i) over atten (18) år eller myndighedsalderen i din jurisdiktion, alt efter hvad der er størst; (ii) myndig til at danne en bindende kontrakt og (iii) ikke en person, der er udelukket fra at bruge Lightspeed-udbuddet i henhold til lovgivningen i dit opholdsland eller nogen anden relevant jurisdiktion.

 1. Andre aftaler

Ud over disse TOU'er er din adgang til og brug af Lightspeed-udbuddet underlagt Lightspeed Fortrolighedspolitik, alle vilkår skriftligt aftalt med Lightspeed og dig vedrørende omfanget af adgang til og brug af Lightspeed-udbuddet og / eller Lightspeed's levering af supporttjenester til dig og enhver brug eller andre politikker vedrørende Lightspeed-udbuddet, der er sendt eller på anden måde gjort tilgængelige til dig med Lightspeed (samlet, “Yderligere vilkår”). De yderligere vilkår er en del af TOU'en og indarbejdes herved som reference, og du accepterer at være bundet af de yderligere vilkår.

 1. Tildeling af rettigheder

(a) Lightspeed giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar, tilbagekaldelig licens til at få adgang til og se sider på platformen.

(b) I det omfang platformen giver adgang til online software, applikationer eller andre lignende komponenter, giver Lightspeed dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar, tilbagekaldelig licens til kun at få adgang til og bruge sådanne komponenter i formularen i platformen.

(c) Lightspeed giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar, tilbagekaldelig licens til at installere, køre og bruge mobilapps på en mobilenhed, som du ejer og kontrollerer (hvilket udtryk omfatter enhver enhed, der ejes af dig, som du låner ud til slutbrugere), kun i eksekverbar, maskinlæsbar, objektkodeform.

(d) Lightspeed giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar, tilbagekaldelig licens til at installere, køre og bruge Smart Agents på en enhed, som du ejer og kontrollerer (hvilket udtryk omfatter enhver enhed, som ejes af dig som du udlåner til slutbrugere), kun i eksekverbar, maskinlæsbar, objektkodeform.

(e) Alle rettigheder tildelt dig i henhold til denne TOU er underlagt din overholdelse af TOU og alle yderligere vilkår i alle væsentlige henseender og må kun udøves af dig til din personlige, ikke-kommercielle brug eller interne forretningsformål.

 1. IOS-mobilapps

(a) Hvis en mobilapp downloades af dig fra iTunes App Store (hver, en "iOS mobilapp”), Licensen i afsnit 3 (c) med hensyn til en sådan iOS Mobile App er yderligere underlagt din overholdelse i alle væsentlige henseender af vilkårene og betingelserne i brugsreglerne i iTunes App Store servicevilkår.

(b) Med hensyn til enhver iOS-mobilapp anerkender parterne, at TOU kun indgås mellem dig og Lightspeed og ikke med Apple Inc. (“Æble”), Og Apple er ikke ansvarlig for iOS Mobile Apps og indholdet deraf. Apple er overhovedet ikke forpligtet til at levere vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til iOS Mobile Apps. Lightspeed, ikke Apple, er ansvarlig for at behandle ethvert krav fra dig eller tredjepart i forbindelse med iOS Mobile Apps eller din besiddelse og / eller brug af iOS Mobile Apps, herunder produktansvarskrav, ethvert krav om at iOS Mobile Apps ikke overholder nogen gældende juridiske eller regulatoriske krav og krav, der opstår under forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Apples og Apples datterselskaber er tredjepartsmodtagere af TOU med hensyn til iOS Mobile Apps, og Apple har ret (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve TOU mod dig som tredjepartsmodtager heraf med respekt for iOS Mobile Apps. Lightspeed, ikke Apple, er eneansvarlig for efterforskning, forsvar, afvikling og afvikling af intellektuelle ejendomsretskrav, der kan tilskrives iOS Mobile Apps.

 1. Tredjeparts software

Nogle komponenter i Lightspeed-udbuddet kan leveres med eller har indarbejdet i dem tredjepartssoftware (“Tredjeparts software”), Som kan omfatte software licenseret under“ open source ”eller andre licenser godkendt af Open Source Initiative. Al tredjepartssoftware er underlagt deres egne licensbetingelser, der er tilgængelige på https://help.lightspeedsystems.com/s/article/Third-Party-Software. Hvis du ikke accepterer at overholde de gældende vilkår for tredjepartssoftware, bør du ikke installere eller bruge de relevante komponenter. Du anerkender og accepterer, at: (i) Lightspeed ikke har nogen ejendomsret i nogen tredjepartssoftware; (ii) i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning og uanset resten af vilkårene, leveres enhver tredjepartssoftware "SOM DEN ER" med alle fejl, og hverken licensgiveren til sådan tredjepartssoftware eller nogen Lightspeed-part er ansvarlig for evt. skader, krav, ansvar eller udgifter (uanset om det er direkte, indirekte, tilfældige, særlige, eksemplariske, strafbare eller følgemæssige) relateret til sådan tredjepartssoftware eller brugen heraf; og (iii) sådan Tredjepartssoftware kan være underlagt separate licensbegrænsninger og forpligtelser angivet i de respektive licensaftaler relateret til sådan software.

 1. Support

Lightspeed vil bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at levere de supporttjenester, som parterne er enige om i henhold til de gældende yderligere vilkår. Ellers giver TOU'en dig ikke ret til support til Lightspeed-udbuddet.

 1. Registrering; Konto

(a) Lightspeed kan give dig adgang til og gennemse Lightspeed-tilbuddet uden at registrere dig, men nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, medmindre du registrerer dig. Ved tilmelding til Lightspeed-tilbuddet accepterer du at: (i) give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv som anmodet om Lightspeed-tilbuddets registreringsformular (den "Registreringsdata”); og (ii) vedligeholde og straks opdatere registreringsdataene for at holde dem rigtige, nøjagtige, aktuelle og komplette. Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, eller Lightspeed med rimelighed har mistanke om, at du har gjort det, kan Lightspeed muligvis suspendere eller lukke din konto.

(b) Du må ikke dele din konto eller adgangskode med nogen. Du er fuldt ud ansvarlig for alle aktiviteter, der forekommer under din konto, uanset om du har godkendt den bestemte brug eller bruger, og uanset din viden om sådan brug. Du accepterer straks at underrette Lightspeed om enhver uautoriseret brug af din konto eller adgangskode eller ethvert andet lignende brud på sikkerheden.

(c) Hvis din konto forbliver inaktiv i tre måneder eller længere, forbeholder Lightspeed sig retten til at suspendere eller afslutte din konto, med eller uden varsel til dig, og slette dit indhold (som defineret i afsnit 8(a)), alt uden ansvar til dig.

 1. Ansvar for indhold

(a) Du anerkender og accepterer, at alle oplysninger, data, dataregistreringer, databaser, tekst, software, musik, lyde, fotografier, billeder, grafik, videoer, beskeder, scripts, tags og andet materiale, der er tilgængeligt via Lightspeed-tilbuddet, uanset om det er offentligt indsendt eller privat transmitteret ("Indhold”), Er det eneste ansvar for den person, som sådant indhold stammer fra. Dette betyder, at du, og ikke Lightspeed, er helt ansvarlig for alt indhold, der stammer fra eller gennem dig, eller som er indsamlet af dig eller på dine vegne, herunder alt indhold, som du eller nogen af dine brugere uploader, sender, mailer, sender eller på anden måde stille til rådighed via Lightspeed-udbuddet (samlet "Dit indhold”).

(b) Du anerkender og accepterer, at Lightspeed ikke har nogen forpligtelse til at forhåndsscreene dit indhold, selvom Lightspeed forbeholder sig retten til efter eget skøn at forhåndsscreene, afvise eller fjerne noget af dit indhold. Uden at begrænse almenheden af den foregående sætning, har Lightspeed ret til at fjerne (uden ansvar) ethvert af dit indhold, der overtræder brugsbetingelserne, eller som det anser for stødende.

(c) Du repræsenterer og garanterer, at: (i) du har alle nødvendige rettigheder og bemyndigelse til at give de rettigheder, der er angivet i TOU'en med hensyn til dit indhold; og (ii) Dit Indhold krænker ikke nogen fortrolighedspligt, der påhviler en anden person, eller nogen anden persons ophavsret, varemærke, privatlivsret, ret til offentlighed eller nogen anden rettighed.

(d) Du skal levere data til Lightspeed i overensstemmelse med alle gældende love, herunder men ikke begrænset til Federal Educational Rights and Privacy Act ("FERPA"), Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA") og beskyttelse af elevrettigheder Ændring ("PPRA"). Du repræsenterer, garanterer og forpligter dig til Lightspeed, at du vil: (i) overholde alle gældende bestemmelser i FERPA vedrørende afsløringer til skolens embedsmænd (som defineret i 34 CFR 99.31 (B)) med en legitim uddannelsesmæssig interesse, herunder uden begrænsning, informere forældre i deres årlige meddelelse om FERPA-rettigheder, at du definerer "skoleembedsmand" til at inkludere tjenesteudbydere og definerer "legitime uddannelsesinteresser" for at inkludere tjenester som den type, der leveres af Lightspeed; og (ii) give tilstrækkelig meddelelse og offentliggørelse af vilkårene i denne TOU og de yderligere vilkår til, og opnå og opretholde alle nødvendige rettigheder og samtykker, herunder samtykker, der kræves af gældende statslige og føderale love, regler og regulativer, såsom COPPA, fra, enten hver bruger eller, hvor det er nødvendigt, hver brugers forælder eller værge, for at tillade Lightspeed at levere og forbedre Lightspeed-tilbuddet og indsamle og modtage brugerdata i overensstemmelse med denne TOU og de yderligere vilkår. Lightspeed er afhængig af samtykke indhentet fra skoler, der fungerer som en agent for forældrene eller værgene til dets elever, som tilladt af COPPA, for at bruge Lightspeed-tilbuddet i forbindelse med elever under tretten (13) år , hvis nogen. Du skal opbevare alle samtykker og give dem til Lightspeed, hvis vi anmoder om dem. Vi anbefaler, at du giver brugere og deres respektive forældre/værger, lærere og andet passende skolepersonale en kopi af Lightspeed's privatlivspolitik og COPPA-meddelelse, og alle andre forældreoplysninger, der stilles til rådighed af Lightspeed.

 1. Meddelelser og juridiske forpligtelser

Afhængigt af de Lightspeed-tilbudstjenester, du bruger, kan Lightspeed-udbuddet muligvis bruge proprietær indsigt og algoritmer til at identificere advarselsskilte om visse farlige onlineadfærd. I sådanne tilfælde forstår du, at:

(a) Lightspeed kan efter eget skøn foretage manuel gennemgang af markeret adfærd med henblik på yderligere analyse.

(b) Hvis Lightspeed identificerer sådanne advarselstegn, kan det udløse en automatisk kommunikation fra Lightspeed til den e-mailadresse, der er angivet i Lightspeed-tilbuddet.

(c) Lightspeed-tilbuddet er ikke designet til at markere al farlig onlineadfærd, og Lightspeed kan ikke garantere, at den angivne e-mailadresse vil blive underrettet om alle tilfælde, der udgør en trussel.

(d) Du eller specifik skole- eller distriktspersonale kan have en juridisk forpligtelse til at underrette retshåndhævelse, førstehjælpere, statslige eller føderale rapporteringsinstanser, såsom National Center for Missing and Exploited Children, eller andre embedsmænd ("offentlige embedsmænd"). eller andre personer af den adfærd, der er markeret af Lightspeed-tilbuddet. Disse forpligtelser, ligesom de identificerede trusler, kan være tidsfølsomme, og du accepterer, at den udpegede e-mailadresse vil blive overvåget regelmæssigt og konsekvent.

(e) Du accepterer, at Lightspeed's meddelelse til den angivne e-mailadresse opfylder enhver juridisk forpligtelse pålagt Lightspeed, men Lightspeed kan efter eget skøn kontakte embedsmænd for at underrette dem om situationer, som Lightspeed bliver opmærksom på, og for at give dem oplysninger vedrørende sådanne situationer, og at en sådan kontakt kan resultere i, at en sådan embedsmand træffer øjeblikkelig handling baseret på de angivne oplysninger.

(f) Enhver meddelelse fra Lightspeed til den angivne e-mailadresse, andet skole- eller distriktspersonale, retshåndhævende myndigheder eller andre embedsmænd opfylder ikke din eller skolens eller distriktets juridiske forpligtelse til at underrette retshåndhævende myndigheder eller andre embedsmænd om den adfærd, der er markeret af Lightspeed Tilbud.

 1. Rettigheder til indhold

(a) Lightspeed gør ikke krav på ejerskab af dit indhold. Du giver dog Lightspeed og dets tjenesteudbydere en verdensomspændende, royaltyfri, fuldt indbetalt, ikke-eksklusiv, underlicenserbar, overdragelig licens til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, skabe afledte værker fra, offentligt udføre, offentligt vise, distribuere, lave og få lavet dit indhold (i enhver form og ethvert medie, uanset om det nu er kendt eller senere udviklet) som nødvendigt for at levere Lightspeed-tilbuddet til dig. Derudover anerkender og accepterer du, at Lightspeed må indsamle og bruge dit indhold til ethvert lovligt formål i samlet form uden at identificere individuelle slutbrugere eller dig.

(b) Du anerkender og accepterer, at den tekniske behandling og transmission af data forbundet med Lightspeed-tilbuddet, inklusive dit indhold, kan kræve: (i) transmissioner over forskellige netværk; og (ii) ændringer for at tilpasse og tilpasse sig tekniske krav til tilslutning af netværk eller enheder.

(c) Bortset fra med hensyn til dit indhold, anerkender og accepterer du, at Lightspeed, som mellem dig og Lightspeed, ejer alle rettigheder, titel og interesser (inklusive alle intellektuelle ejendomsrettigheder) i Lightspeed-tilbuddet og alt indhold og andet materiale i Lightspeed Tilbud. Lightspeed-tilbuddet er beskyttet af amerikanske og internationale love og traktater om ophavsret, varemærker, patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Lightspeed forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig.

(d) Du anerkender, at en "Life of the Device"-licens er gyldig i en abonnementsperiode af enhedens levetid, op til maksimalt fem år fra abonnementets startdato. Du accepterer at deaktivere Lightspeed-tilbuddet fra enhver enhed, der ikke længere ejes af dig.

(e) Undtagen med hensyn til dit indhold må du ikke: (i) bruge, reproducere, ændre, tilpasse, skabe afledte værker fra, offentligt fremføre, offentligt vise, distribuere, fremstille, have lavet, overdrage, pantsætte, overføre eller på anden måde tildele rettigheder til Lightspeed-tilbuddet, undtagen hvad der udtrykkeligt er tilladt i henhold til TOU; (ii) reverse engineering, adskille, dekompilere eller oversætte eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden, den arkitektoniske ramme eller dataregistreringer af software inden for eller forbundet med Lightspeed-tilbuddet; (iii) indramme eller bruge en hvilken som helst indramningsteknik til at omslutte noget indhold; (iv) få adgang til Lightspeed-tilbuddet med det formål at udvikle, markedsføre, sælge eller distribuere ethvert produkt eller en tjeneste, der konkurrerer med eller inkluderer funktioner, der i det væsentlige ligner Lightspeed-tilbuddet eller produkter eller tjenester, der tilbydes af Lightspeed; (v) leje, lease, udlåne, sælge eller underlicensere Lightspeed-tilbuddet eller på anden måde give adgang til Lightspeed-tilbuddet som en del af et servicebureau eller lignende gebyr-for-service-formål; (vi) fjerne eller tilsløre enhver ejendomsretlig meddelelse, der vises i Lightspeed-tilbuddet; eller (vii) bruge Lightspeed-tilbuddet på en hvilken som helst måde eller til ethvert formål, der krænker, uretmæssigt tilegner sig eller på anden måde krænker enhver persons intellektuelle ejendomsret eller andre rettigheder, eller som overtræder enhver gældende lov.

 1. Eksportbegrænsninger

Du anerkender, at Lightspeed-tilbuddet er underlagt amerikansk eksportjurisdiktion. Du accepterer at overholde alle gældende internationale og nationale love, der gælder for Lightspeed-tilbuddet, inklusive, men ikke begrænset til, de amerikanske eksportadministrationsbestemmelser, der administreres af det amerikanske handelsministerium, Bureau of Industry & Security ("BIS") og sanktioner pålagt af det amerikanske finansministerium, Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), samt slutbruger-, slutbrugs- og destinationsrestriktioner håndhævet af amerikanske og udenlandske regeringer.

Du repræsenterer og garanterer over for Lightspeed, at du ikke må deltage i reeksporten af Lightspeed-tilbuddet i modstrid med amerikanske og internationale eksportkontrol- og sanktionsordninger. Du accepterer, at du straks skal underrette Lightspeed i tilfælde af mistanke om eller faktisk overtrædelse af amerikanske eksportkontrol- og sanktionslove.

Du er ansvarlig for enhver og alle aktiviteter, der forekommer i forbindelse med brugen af Lightspeed-tilbuddet. Du skal sikre, at Lightspeed-tilbuddet ikke bruges, overføres eller på anden måde eksporteres eller reeksporteres til Krim, Cuba, Iran, Nordkorea, Syrien eller noget andet land, hvor USA og/eller EU opretholder en embargo ( samlet, "lande under embargo") eller til enhver person eller enhed på OFAC's liste over specielt udpegede statsborgere eller BIS' enhedsliste ("Designated Person"). Disse lister over udpegede personer kan ændres uden varsel. Ved at bruge Lightspeed-tilbuddet, repræsenterer og garanterer du, at du ikke er placeret i, under kontrol af eller en statsborger eller bosiddende i et land eller en udpeget person, der er pålagt embargo. Du accepterer at indhente alle nødvendige eksporttilladelser til reeksport af Lightspeed-tilbuddet for at sikre overholdelse af amerikanske eksport- og sanktionslove.

 1. Brugeradfærd

I forbindelse med din eller nogen af dine slutbrugeres adgang til eller brug af Lightspeed-udbuddet skal du og de ikke:

(a) uploade, poste, e-maile, transmittere eller på anden måde gøre indhold tilgængeligt, der: (i) er ulovligt, skadeligt, truende, krænkende, chikanerende, skadevoldende, ærekrænkende, vulgært, uanstændigt, inkrænkende, krænkende i en andens privatliv, hadefuldt eller på anden måde forkasteligt; (ii) må ikke gøres tilgængelig i henhold til nogen lov eller under kontraktmæssige eller tillidsforhold (såsom fortrolige eller ejendomsbeskyttede oplysninger, der er indhentet som en del af et ansættelsesforhold eller under en fortrolighedsaftale); (iii) krænker enhver parts patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret eller anden ejendomsret; (iv) består af uopfordret eller uautoriseret reklame, reklamemateriale, junkmail, spam, kædebreve, pyramidespil, kommercielle elektroniske beskeder eller enhver anden form for opfordring; (v) indeholder softwarevirus eller enhver anden kode, filer eller programmer designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af software eller hardware; eller (vi) består af oplysninger, som du ved eller har grund til at vide, er falske eller unøjagtige.

(b) udgive sig for at være en person eller enhed, inklusive Lightspeed-personale, eller fejlagtigt angive eller på anden måde misrepræsentere din tilknytning til en person eller enhed;

(c) forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af ethvert indhold, der transmitteres gennem Lightspeed-tilbuddet;

(d) handle på en måde, der negativt påvirker andre brugeres mulighed for at få adgang til eller bruge Lightspeed-tilbuddet;

(e) træffe enhver handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på Lightspeed-tilbuddet eller dets infrastruktur;

(f) forstyrre eller afbryde Lightspeed-tilbuddet eller servere eller netværk, der er forbundet til Lightspeed-tilbuddet, eller ikke adlyde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk, der er forbundet med Lightspeed-tilbuddet;

(g) bruge edderkopper, crawlere, robotter, skrabere, automatiserede værktøjer eller andre lignende midler til at få adgang til Lightspeed-tilbuddet eller i det væsentlige downloade, reproducere eller arkivere en del af Lightspeed-tilbuddet;

(h) sælge, dele, overføre, handle, udlåne eller udnytte enhver del af Lightspeed-tilbuddet til ethvert kommercielt formål, inklusive din brugerkonto og adgangskode; eller

(i) overtræder enhver gældende lokal, statslig, provinsiel, føderal eller international lov eller regulering.

 1. Forslag

Hvis du vælger at give eller stille tilgængelige forslag til Lightspeed forslag, kommentarer, ideer, forbedringer eller anden feedback i forbindelse med Lightspeed-udbuddet (“Forslag”), Lightspeed skal være gratis, og du giver hermed Lightspeed en evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, ikke-eksklusiv, underlicensierbar, overførbar licens til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, oprette derivater arbejder fra, udfører offentligt, offentligt viser, distribuerer, laver, har lavet, tildeler, pantsætter, overfører eller på anden måde giver rettigheder i dine forslag i enhver form og ethvert medium (hvad enten det nu er kendt eller senere udviklet) uden kredit eller kompensation til dig.

 1. Forhold med annoncører og andre tredjeparter

Din omgang med annoncører og andre tredjeparter, der markedsfører, sælger, køber eller tilbyder at sælge eller købe varer eller tjenester på Lightspeed-udbuddet, herunder betaling for og levering af sådanne varer eller tjenester og andre vilkår, betingelser, garantier eller repræsentationer forbundet med sådan handel er udelukkende mellem dig og annoncøren eller anden tredjepart. Du accepterer, at Lightspeed ikke er ansvarlig for skader, erstatningsansvar, udgifter eller tab af nogen art, der opstår som følge af sådanne handler.

 1. Links og eksterne materialer

Lightspeed-udbuddet eller brugere af Lightspeed-udbuddet kan give links eller andre forbindelser til andre websteder eller ressourcer. Du anerkender og accepterer, at Lightspeed ikke støtter og ikke er ansvarlig for noget indhold, reklame, produkter, tjenester eller andet materiale på eller tilgængeligt via sådanne websteder eller ressourcer (“Eksterne materialer”). Eksterne materialer er underlagt forskellige vilkår for brug og fortrolighedspolitikker. Du er ansvarlig for at gennemgå og overholde sådanne brugsbetingelser og fortrolighedspolitikker. Du anerkender og accepterer endvidere, at Lightspeed ikke er ansvarlig for skader, ansvar, udgifter eller tab, der skyldes eller opstår som følge af brug af eller tillid til eksternt materiale.

 1. Ændringer af Lightspeed-udbuddet

Med forbehold for eventuelle yderligere betingelser forbeholder Lightspeed sig retten til når som helst at ændre Lightspeed-udbuddet med eller uden varsel, og Lightspeed er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for en sådan ændring; stillet til rådighed, Lightspeed giver dig en rimelig forudgående varsel, hvis en sådan ændring væsentligt og negativt vil påvirke funktionaliteten i Lightspeed-udbuddet, og du kan opsige TOU'en ved at give en skriftlig meddelelse til Lightspeed straks derefter.

 1. Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde, forsvare og holde Lightspeed og dets tilknyttede selskaber og aktiehavere og hver af deres officerer, direktører, medarbejdere, agenter, partnere, repræsentanter, rådgivere og licensgivere (samlet, “Lightspeed-parter”) uskadelig fra og imod ethvert krav, krav, tab, skade, omkostninger, ansvar og udgift, herunder rimelige advokatsalærer, som er et resultat af eller udspringer af: (a) Dit indhold; (b) din krænkelse, eller enhver krænkelse fra nogen af dine slutbrugere, af TOU'en, enhver lov eller regulering eller enhver anden parts rettigheder (inklusive intellektuelle ejendomsrettigheder); (c) din undladelse af at modtage samtykke eller give meddelelser, der kræves modtaget eller givet i henhold til gældende lovgivning; eller (d) din brug eller din slutbrugers brug af Lightspeed-tilbuddet (herunder din manglende brug af visse aspekter af Lightspeed-tilbuddet; din manglende rapportering eller handling med hensyn til faktisk eller potentiel skadelig webaktivitet eller skadelige handlinger fra slutbrugere eller oplysninger relateret til sådanne aktiviteter eller handlinger, din beslutning om at handle efter oplysninger, der er opnået fra Lightspeed-tilbuddet, eller manglende sikkerhedstjek-systemet til at give oplysninger til dig eller en anden person). Du må ikke forlige eller kompromittere noget skadesløs krav uden forudgående skriftligt samtykke fra Lightspeed.

 1. Ansvarsfraskrivelse

(a) DIN BRUG OG DIN SLUTBRUGERS BRUG AF LIGHTSPEED-TILBUDET ER PÅ EN SÅDAN PERSONS ENESTE RISIKO. LIGHTSPEED-TILBUDET LEVERES PÅ EN "SOM DET ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" BASIS MED ALLE FEJL. I DET MAKSIMALTE OMFANG DET ER TILLADET I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER LIGHTSPEED PARTER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, HENSÆTTEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET ELLER OPSTÅET AF LOVGIVNING, FORLØB AF HANDLING, ELLER ANVENDELSE, ELLER ANVENDELSE, ELLER ELLER ANVENDELSE BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.

(b) LIGHTSPEED-PARTER GIVER INGEN GARANTI ELLER ERKLÆRINGER FOR, AT: (i) LIGHTSPEED-TILBUDET VIL OPFYLDE DINE KRAV, ELLER LIGHTSPEED-TILBUDET VIL LEVERE ALLE ØNSKELIGE ELLER NØDVENDIGE OPLYSNINGER TIL DIG ELLER DINE SLUTBRUGER; (ii) ADGANG TIL LIGHTSPEED-TILBUDET VIL VÆRE UAFBRUDT, RETIDIGT, SIKKER ELLER FEJLFRI; (iii) OPLYSNINGERNE OG EVENTUELLE RESULTATER, DER KAN OPNÅES FRA ADGANG TIL ELLER BRUG AF LIGHTSPEED-TILBUDET (INKLUSIVE SIKKERHEDSKONTROL), VIL VÆRE NØJAGTIGE, PÅLIDELIGE, AKTUELLE ELLER FULDSTÆNDIGE; ELLER (IV) BRUGEN AF LIGHTSPEED-TILBUDET (INKLUSIVE SIKKERHEDSTJEK) VIL BESKYTTE DIG ELLER DINE SLUTBRUGERE ELLER ENHVER ANDEN PART MOD SKADE.

(c) ALT INDHOLD, DER GØRES TILGÆNGELIGT GENNEM LIGHTSPEED-TILBUDET, ER KUN TILGÆNGELIGT TIL INFORMATIONSFORMÅL. DU ER ENESTE ANSVARLIG FOR AT BEKRÆFTE NØJAGTIGHEDEN AF ALLE OPLYSNINGER, FØR DU FORETAGE ELLER UNDLADE NOGEN HANDLING ELLER BESTEMME, OM DU SKAL FORETAGE NOGEN HANDLING MED HENSYN TIL NOGEN INFORMATION FRA LIGHTSPEED-TILBUDET.

 1. Ansvarsbegrænsning; Frigøre

(a) UANSET DET MIDDELIGE HERI: (I) ER LIGHTSPEED-PARTER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGEN TABET FORTJENING ELLER OMKOSTNINGER TIL DÆKNING, FORRETNINGSAFBRYDELSE ELLER INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPELISKE, PUNITIVE ELLER DÆKNINGSOMKOSTNINGER ELLER DÆKNING TYPE ELLER MÅDE FOR KOMMERCIELLE, VIRKSOMHEDER ELLER ØKONOMISKE TAB, SELV OM LIGHTSPEED-PARTERNE HAVDE FAKTISK ELLER KONSTRUKTIV VIDEN OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER OG UANSET HVOR DU ER ELLER HVAD DER ER ELLER ELLER UVENTLIG SKADER. ALLE KRAV SOM OPSTÅR AF ELLER I forbindelse med TOUEN ELLER DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF (ELLER MANGLENDE AT FÅ ADGANG ELLER BRUG) LIGHTSPEED-TILBUDET OVERSKRIVER DET BELØB, DER ER BETALT AF DIG TIL LIGHTSPEED FOR ADGANG TIL LIGHTSPEED-TILBUDET I DEN TWEE UDVIKLING I UDVIKLING AF 12. DATOEN, HVOR DET GÆLDENDE KRAV OPSTÅR. du må ikke fremsætte et krav i henhold til denne TOU mere end 6 måneder efter, at sagsgrunden er opstået.

(b) Du frigør OG FRASKER hermed lightspeed-parterne fra alle SKADER, krav, forpligtelser og udgifter i forbindelse med: din manglende brug af visse aspekter af Lightspeed-tilbuddet; din manglende rapportering eller handling med hensyn til faktisk eller potentiel skadelig webaktivitet eller skadelige handlinger fra slutbrugere eller information relateret til sådanne aktiviteter eller handlinger; DIN BESLUTNING OM AT HANDLE VED OPLYSNINGER FÅET FRA LIGHTSPEED-TILBUDET; ELLER fejl i Safety Check-systemet med at give information til dig eller en anden person.

(c) VISSE LOVGIVNING TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVGIVNINGER GÆLDER FOR DIG, GÆLDER NOGLE ELLER ALLE OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER, FRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG, OG DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER.

 1. Afslutning

(a) I henhold til de yderligere vilkår, hvis du overtræder vilkårene, ophører alle rettigheder, der er tildelt dig i henhold til vilkårene, øjeblikkeligt, med eller uden varsel til dig.

(b) Ved opsigelse af TOU uanset årsag: (i) kan Lightspeed efter eget skøn fjerne og kassere dit indhold; og (ii) enhver bestemmelse, der ifølge dens vilkår er beregnet til at overleve udløbet eller opsigelsen af denne TOU, skal overleve et sådant udløb eller ophør.

 1. Lovvalg

TOU'en styres af og fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med lovgivningen i staten Texas uden hensyntagen til principperne om lovkonflikt. De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer er specifikt udelukket fra ansøgning til TOU.

 1. Forum for tvister

De føderale og statslige domstole i Travis County, Texas skal have enekompetence over tvister eller retssager, der opstår som følge af eller i forbindelse med TOU'en eller udbuddet af Lightspeed.

 1. Overholdelse af lovgivningen

Du erklærer og garanterer, at du ikke er: (a) befinder dig i et Embargoed-land eller et land, der på anden måde er udpeget af den amerikanske regering som et "terroriststøttende" land eller (b) en udpeget person.

Afhængigt af den jurisdiktion, hvor Lightspeed-udbuddet er licenseret eller relaterede tjenester anvendes, kan denne TOU være underlagt visse offentlige eksport- og andre begrænsninger, og du skal overholde alle gældende love i forbindelse hermed. Du accepterer, at du ikke eksporterer eller reeksporterer Lightspeed-udbuddet, referencebilleder eller ledsagende dokumentation eller bruger Lightspeed-udbuddet eller relaterede tjenester i nogen form uden den nødvendige tilladelse. Manglende overholdelse af denne bestemmelse er en væsentlig overtrædelse af denne TOU og skal resultere i automatisk afslutning af denne TOU, uanset om Lightspeed er opmærksom på det samme på det tidspunkt. Lightspeed-udbuddet eller anden software, der er knyttet til Lightspeed-udbuddet, må ikke eksporteres eller reeksporteres a) til noget amerikansk embargo-land eller b) til nogen på det amerikanske finansministeriums liste over specielt designerede statsborgere eller listen over afviste personer i det amerikanske handelsministerium eller Enhedsliste. Ved at bruge Lightspeed-udbuddet erklærer du, at du ikke befinder dig i et sådant begrænset land eller på en sådan liste.

 1. S. Regeringsenheder

Dette afsnit gælder for adgang til eller brug af Lightspeed-udbuddet fra en filial eller agentur fra De Forenede Staters regering. Lightspeed-udbuddet inkluderer "kommerciel computersoftware" og "dokumentation til kommerciel computersoftware", da sådanne udtryk bruges i 48 CFR 12.212 og kvalificeres som "kommercielle genstande" som defineret i 48 CFR 2.101. Sådanne genstande leveres til USA's regering: (a) til erhvervelse af eller på vegne af civile agenturer i overensstemmelse med politikken beskrevet i 48 CFR 12.212; eller (b) til erhvervelse af eller på vegne af enheder i forsvarsministeriet i overensstemmelse med politikkerne beskrevet i 48 CFR 227.7202-1 og 227.7202-3. De Forenede Staters regering erhverver kun de rettigheder, der er angivet i TOU med hensyn til sådanne varer, og enhver adgang til eller brug af Lightspeed-udbuddet fra De Forenede Staters regering udgør: (a) enighed fra De Forenede Staters regering om, at sådan genstande er "kommerciel computersoftware" og "dokumentation til kommerciel computersoftware" som defineret i dette afsnit; og (b) accept af rettighederne og forpligtelserne heri.

 1. Ingen tredjepartsmodtagere

Du accepterer, at bortset fra Lightspeed-parter og som andet udtrykkeligt er bestemt i TOU'en, er der ingen tredjepartsmodtagere til TOU'en.

 1. Procedure for at fremsætte krav om krænkelse af ophavsretten

Hvis du mener, at dit arbejde er gjort tilgængeligt via Lightspeed-udbuddet på en måde, der udgør krænkelse af ophavsretten, bedes du give Lightspeeds agent for meddelelse om ophavsretskrav på følgende oplysninger: (a) en fysisk eller elektronisk underskrift af en person, der er autoriseret til at handle på på vegne af ejeren af en eksklusiv ret, der angiveligt er krænket; (b) en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker er omfattet af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over sådanne værker (c) en beskrivelse af det materiale, som du hævder er krænkende, og hvor det materiale kan fås inden for Lightspeed-udbuddet; (d) din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse (e) en erklæring fra dig om, at du har en god tro på, at brug af materialet på den måde, klaget over ikke er autoriseret af ophavsretsejeren, dets agent eller loven; og (f) en erklæring fra dig om, at oplysningerne i notifikationen er korrekte og under straf for mened at du er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv ret, der angiveligt er krænket. Lightspeed's Agent for Notice of Copyright Claims kan nås som følger:

Agent for meddelelse om krav om ophavsret
Generel rådgiver
12013 Fitzhugh Rd. Austin, TX 78736

Telefon: 737.205.2500
E-mail: [email protected]

 1. Brugere og beboere i Californien

I overensstemmelse med California Civil Code §1789.3 kan du rapportere klager til klagehjælpsenheden for Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs ved at kontakte en sådan enhed skriftligt på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834 eller telefonisk på (800) 952-5210.

 1. Generelle bestemmelser

TOU'en (sammen med de yderligere vilkår) udgør hele aftalen mellem dig og Lightspeed om din adgang til og brug af Lightspeed-udbuddet. Det erstatter alle tidligere og samtidige mundtlige eller skriftlige forhandlinger og aftaler mellem dig og Lightspeed med hensyn til et sådant emne. I tilfælde af konflikt mellem eller mellem TOU'en og eventuelle yderligere vilkår, som TOU'en henviser til, har vilkårene og betingelserne for TOU'en forrang og styrer. TOU'en ændres muligvis ikke af dig undtagen skriftligt udført af dig og en autoriseret repræsentant for Lightspeed. Med henblik på TOU skal ordene "som", "inkluderer", "inkluderer" og "inklusive" anses for at være efterfulgt af ordene "uden begrænsning." Du må ikke overdrage eller delegere nogen rettigheder eller forpligtelser under TOU'en uden forudgående skriftligt samtykke fra Lightspeed. Manglen på Lightspeed til at udøve eller håndhæve nogen rettigheder eller bestemmelser i TOU'en udgør ikke et frafald af en sådan ret eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i denne TOU anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lov, skal sådan bestemmelse fortolkes, begrænses, ændres eller om nødvendigt adskilles i det omfang, det er nødvendigt for at eliminere dens ugyldighed eller uigennemførelighed uden på nogen måde at påvirke resterende dele af TOU'en. Enhver forebyggelse af eller forsinkelse i udførelsen af Lightspeed herunder på grund af arbejdskonflikter, gudshandlinger, regeringsrestriktioner, fjendtlig eller fjendtlig regeringshandling, brand eller anden ulykke eller andre årsager uden for dens rimelige kontrol skal undskylde udførelsen af sine forpligtelser i en periode svarende til til varigheden af en sådan forebyggelse eller forsinkelse.

SUPPLERENDE BETINGELSER FOR LIGHTSPEED API
Lightspeed API er en applikationsprogrammeringsgrænseflade (API), en valgfri komponent i Lightspeed-udbuddet, der muliggør elektronisk deling af dit indhold. Disse supplerende vilkår (den "Supplerende vilkår“) Udvid TOU'en og anvend den til brug af Lightspeed API. Hvis disse supplerende vilkår er uforenelige med nogen af de andre vilkår i TOU'en, skal disse supplerende vilkår kontrollere i omfanget af konflikten, men kun med hensyn til Lightspeed API.

 1. Autorisation og registrering

Hvis du ønsker at aktivere elektronisk deling af dit indhold med en tredjepart via Lightspeed API, så (a) skal du udfylde Lightspeed's godkendelsesformular for tredjeparten, og (b) tredjeparten skal registrere sig hos Lightspeed og acceptere Lightspeeds vilkår for tredjemand -partsadgang til og brug af Lightspeed API. Hvis kravene beskrevet i underafsnit (a) og (b) er opfyldt med hensyn til en tredjepart, vil denne tredjepart blive din "autoriserede tredjepartsmodtager" i forbindelse med disse Supplerende vilkår. Lightspeed vil kun muliggøre elektronisk deling af dit indhold via Lightspeed API med en tredjepart, som er din autoriserede tredjepartsmodtager.

 1. Gebyrer

Oplysninger om gebyrerne for Lightspeed API er tilgængelig fra Lightspeed efter anmodning. Du er fuldt ud ansvarlig for alle Lightspeed API-relaterede gebyrer, som pådrages af dig eller af dine autoriserede tredjepartsmodtagere.

 1. Ansvar for autoriserede tredjepartsmodtagere og dit indhold

Du er ene og alene ansvarlig for dine autoriserede tredjepartsmodtagere, herunder deres handlinger og undladelser. Du er ene og alene ansvarlig for dit indhold og håndteringen af dit indhold fra og efter det første transmissionspunkt fra Lightspeed's datacenter til dine autoriserede tredjepartsmodtagere via Lightspeed API (herunder, uden begrænsning, i forhold til fortrolighed, sikkerhed , nøjagtighed og integritet af dit indhold). For at undgå enhver tvivl gælder afsnit 16 (skadesløsholdelse), afsnit 17 (fraskrivelse af garantier) og afsnit 18 (begrænsning af ansvar; frigivelse) i TOU for Lightspeed API og disse supplerende vilkår.

 1. Opsigelse for bekvemmelighed

Lightspeed kan opsige adgangen til og brugen af Lightspeed API af dig og en eller flere af dine autoriserede tredjepartsmodtagere uanset årsag med fjorten (14) dages forudgående skriftlig meddelelse til dig. Du kan opsige adgangen til og brugen af Lightspeed API af en eller flere af dine autoriserede tredjepartsmodtagere med fjorten (14) dages forudgående skriftlig meddelelse til Lightspeed. Disse opsigelsesrettigheder er et supplement til alle andre opsigelsesrettigheder, der er tilgængelige under brugsbetingelserne. Opsigelse påvirker ikke din forpligtelse til at betale gebyrer, der er påløbet, før opsigelsen træder i kraft.

Genforestil det inspirerede og interaktive klasseværelse til fjern-, hybrid- og personlig læring. Lightspeed Classroom Management™ giver lærere realtidssynlighed og kontrol over deres elevers digitale arbejdsområder og onlineaktivitet.

 • Sørg for, at alle elever kun interagerer med det rigtige online pensum - præcis når de skal bruge det.
 • Udsend kontrollerede læseplanslinks til alle elever på samme tid.
 • Bloker upassende eller distraherende websteder og apps.

Sikre skalerbar og effektiv administration af læringsenheder. Lightspeed Mobile Device Management™-systemet sikrer sikker og sikker styring af elevernes læringsressourcer med realtidssynlighed og rapportering, der er afgørende for effektiv fjernundervisning.

 • En centraliseret, cloud-baseret løsning til uendeligt skalerbar enhed, applikation og politikstyring
 • Self-Service App Library, hvor lærere og elever
  kan få adgang til og installere godkendte læseplaner og læringsværktøjer
 • Fjerndistribuer, rediger og tilbagekald hundredvis af politikker og uddannelsesapplikationer, samtidig med at typisk nedetid og omkostninger reduceres

Forebyg selvmord, cybermobning og skolevold. Lightspeed Alert™ understøtter distriktsadministratorer og udvalgt personale med avanceret kunstig intelligens til at opdage og rapportere potentielle trusler, før det er for sent.

 • Menneskelig gennemgang
 • Realtidsadvarsler, der markerer tegn på en potentiel trussel
 • Intervener hurtigt, før en hændelse opstår.
 • Aktivitetslogfiler giver overblik over onlineaktivitet før og efter en markeret begivenhed

Beskyt eleverne mod skadeligt onlineindhold. Lightspeed Filter™ er den bedste løsning i klassen, der fungerer som en solid barriere mod upassende eller ulovligt onlineindhold for at sikre elevernes onlinesikkerhed 24/7.

 • Drevet af den mest omfattende database i branchen bygget gennem 20 års webindeksering og maskinlæring.
 • Sørg for overholdelse af CIPA
 • Bloker millioner af upassende, skadelige og ukendte websteder, billeder og videoer, inklusive YouTube
 • Hold forældrene informeret med Lightspeed Parent Portal™

Få fuldstændig synlighed i elevernes online læring. Lightspeed Analytics™ giver distrikterne robuste data om effektiviteten af alle værktøjer, de implementerer, så de kan anlægge en strategisk tilgang til deres teknologistak og strømline rapportering.

 • Spor overtagelse af uddannelsesteknologi og -brugstendenser, eliminer redundans, og øg investeringsafkast
 • Overvåg app- og indholdsforbrug for at lette tidlig adoption og effektiv udnyttelse
 • Vurder risiko med synlighed i elevdatabeskyttelse og overholdelse af sikkerhed