Betingelser for brug

Betingelser for brug
Revideret: 16. april 2021

 1. Accept af vilkår

Lightspeed Solutions, LLC (“Lightspeed”, Dba“ Lightspeed Systems ”) gør det muligt for skoler og andre uddannelsesinstanser at gøre læring sikker, administreret og mobil gennem adgang til og brug af sin egen online platform tilgængelig fra hjemmesiden og tilknyttede domæner i https://www.lightspeedsystems.com/ (“Platform”) Og Lightspeeds mobile applikationer (“Mobilapps”) Og anden lokalt installeret software (“Smarte agenter”) Relateret til Platformen (Platformen sammen med Smart Agents og Mobile Apps, inklusive Safety Check,“Lightspeed Tilbud”). Enhver adgang til eller brug af Lightspeed-udbuddet er underlagt vilkårene og betingelserne i disse brugsbetingelser (“TOU”). Lightspeed kan efter eget skøn opdatere TOU'en når som helst uden forudgående varsel. Du kan få adgang til og gennemgå den nyeste version af TOU'en på URL'en til denne side eller ved at klikke på "Brugsbetingelser" -linket i Lightspeed-udbuddet eller som på anden måde gjort tilgængeligt af Lightspeed.

VENLIGST GÆNGER TUEN NEM. Ved at tilmelde dig en konto eller på anden måde få adgang til eller bruge det LIGHTSPEED-TILBUD (ELLER GODT AT SLUTBRUGERE TILGANG ELLER BRUGER DET LIGHTSPEED-TILBUD), GODKENDER du at være bundet af TOU'EN, INKLUDERENDE OPDATERINGER ELLER REVISIONER, DER ER BLEVET HER HER ELLER ANDEN KOMMISSION. HVIS DU GÅR IND I TUEN FOR ET SELSKAB ELLER ANDEN JURIDISK ENHED, GODKENDER DU OG GARANTIER, AT DU ER BEMÆRKET OG RETLIGT I stand til at binde sådan enhed til TOUEN, I hvilket tilfælde termen "DU" skal henvise til sådan enhed. HVIS DU IKKE HAR SÅDAN MYNDIGHED, ELLER HVIS DU IKKE ER ENIGE MED VILKÅRENE OG BETINGELSERNE FOR TOUEN, MÅ DU IKKE TILGÅ ELLER BRUGE DEN LIGHTSPEED-TILBUD.

Du erklærer og garanterer, at du er: (i) over atten (18) år eller myndighedsalderen i din jurisdiktion, alt efter hvad der er størst; (ii) myndig til at danne en bindende kontrakt og (iii) ikke en person, der er udelukket fra at bruge Lightspeed-udbuddet i henhold til lovgivningen i dit opholdsland eller nogen anden relevant jurisdiktion.

 1. Andre aftaler

Ud over disse TOU'er er din adgang til og brug af Lightspeed-udbuddet underlagt Lightspeed Fortrolighedspolitik, alle vilkår skriftligt aftalt med Lightspeed og dig vedrørende omfanget af adgang til og brug af Lightspeed-udbuddet og / eller Lightspeed's levering af supporttjenester til dig og enhver brug eller andre politikker vedrørende Lightspeed-udbuddet, der er sendt eller på anden måde gjort tilgængelige til dig med Lightspeed (samlet, “Yderligere vilkår”). De yderligere vilkår er en del af TOU'en og indarbejdes herved som reference, og du accepterer at være bundet af de yderligere vilkår.

 1. Tildeling af rettigheder

(a) Lightspeed giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicensierbar, tilbagekaldelig licens til at få adgang til og se sider inden for platformen.

(b) I det omfang platformen giver adgang til al onlinesoftware, applikationer eller andre lignende komponenter, giver Lightspeed dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicensierbar, tilbagekaldelig licens til kun at få adgang til og bruge sådanne komponenter i formularen inden for platformen.

(c) Lightspeed giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicensierbar, tilbagekaldelig licens til at installere, køre og bruge Mobile Apps på en mobilenhed, som du ejer og kontrollerer (hvilket udtryk skal omfatte enhver enhed, der ejes af dig, som du låner ud til slutbrugere), kun i eksekverbar, maskinlæsbar, objektkodeform.

(d) Lightspeed giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicensierbar, tilbagekaldelig licens til at installere, køre og bruge Smart Agents på en enhed, som du ejer og kontrollerer (hvilket udtryk skal omfatte enhver enhed, der ejes af dig som du låner ud til slutbrugere) kun i eksekverbar, maskinlæsbar objektkodeform.

(e) Alle rettigheder, der er tildelt dig i henhold til denne TOU, er underlagt din overholdelse af TOU'en og alle yderligere vilkår i alle væsentlige henseender og kan kun udøves af dig til din personlige, ikke-kommercielle brug eller interne forretningsformål.

 1. IOS-mobilapps

(a) Hvis du downloader en mobilapp fra iTunes App Store (hver, en "iOS mobilapp”), Licensen i afsnit 3 (c) med hensyn til en sådan iOS Mobile App er yderligere underlagt din overholdelse i alle væsentlige henseender af vilkårene og betingelserne i brugsreglerne i iTunes App Store servicevilkår.

(b) Med hensyn til enhver iOS-mobilapp anerkender parterne, at TOU kun er indgået mellem dig og Lightspeed og ikke med Apple Inc. (“Æble”), Og Apple er ikke ansvarlig for iOS Mobile Apps og indholdet deraf. Apple er overhovedet ikke forpligtet til at levere vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til iOS Mobile Apps. Lightspeed, ikke Apple, er ansvarlig for at behandle ethvert krav fra dig eller tredjepart i forbindelse med iOS Mobile Apps eller din besiddelse og / eller brug af iOS Mobile Apps, herunder produktansvarskrav, ethvert krav om at iOS Mobile Apps ikke overholder nogen gældende juridiske eller regulatoriske krav og krav, der opstår under forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Apples og Apples datterselskaber er tredjepartsmodtagere af TOU med hensyn til iOS Mobile Apps, og Apple har ret (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve TOU mod dig som tredjepartsmodtager heraf med respekt for iOS Mobile Apps. Lightspeed, ikke Apple, er eneansvarlig for efterforskning, forsvar, afvikling og afvikling af intellektuelle ejendomsretskrav, der kan tilskrives iOS Mobile Apps.

 1. Tredjeparts software

Nogle komponenter i Lightspeed-udbuddet kan leveres med eller har indarbejdet i dem tredjepartssoftware (“Tredjeparts software”), Som kan omfatte software licenseret under“ open source ”eller andre licenser godkendt af Open Source Initiative. Al tredjepartssoftware er underlagt deres egne licensbetingelser, der er tilgængelige på https://help.lightspeedsystems.com/s/article/Third-Party-Software. Hvis du ikke accepterer at overholde de gældende vilkår for tredjepartssoftware, bør du ikke installere eller bruge de relevante komponenter. Du anerkender og accepterer, at: (i) Lightspeed ikke har nogen interesseret interesse i tredjepartssoftware; (ii) i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning og på trods af resten af TOU'en, leveres enhver tredjepartssoftware "som den er" med alle fejl, og hverken licensgiveren til sådan tredjepartssoftware eller nogen Lightspeed-part er ansvarlig for nogen skader, krav, forpligtelser eller udgifter (hvad enten de er direkte, indirekte, tilfældige, specielle, eksemplariske, straffende eller følgeskader) i forbindelse med sådan tredjepartssoftware eller brugen deraf; og (iii) sådan tredjepartssoftware kan være underlagt separate licensrestriktioner og forpligtelser, der er angivet i de respektive licensaftaler, der er relateret til sådan software.

 1. Support

Lightspeed vil bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at levere de supporttjenester, som parterne er enige om i henhold til de gældende yderligere vilkår. Ellers giver TOU'en dig ikke ret til support til Lightspeed-udbuddet.

 1. Registrering; Konto

(a) Lightspeed kan muligvis give dig adgang til og gennemse Lightspeed-udbuddet uden registrering, men nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, medmindre du registrerer dig. Når du tilmelder dig Lightspeed-udbuddet, accepterer du at: (i) give ægte, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger om dig selv som bedt af Lightspeed-udbuddets registreringsformular ("Registreringsdata”); og (ii) vedligeholde og straks opdatere registreringsdataene for at holde dem rigtige, nøjagtige, aktuelle og komplette. Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, eller Lightspeed med rimelighed har mistanke om, at du har gjort det, kan Lightspeed muligvis suspendere eller lukke din konto.

(b) Du må ikke dele din konto eller adgangskode med nogen. Du er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under din konto, uanset om du godkendte den bestemte brug eller bruger eller ej, og uanset din viden om sådan brug. Du accepterer straks at underrette Lightspeed om uautoriseret brug af din konto eller adgangskode eller enhver anden lignende sikkerhedsbrud.

(c) Hvis din konto forbliver inaktiv i tre måneder eller længere, forbeholder Lightspeed sig ret til at suspendere eller afslutte din konto med eller uden varsel til dig og slette dit indhold (som defineret i afsnit 8 (a)), alt uden ansvar til dig.

 1. Ansvar for indhold

(a) Du anerkender og accepterer, at al information, data, dataposter, databaser, tekst, software, musik, lyde, fotografier, billeder, grafik, videoer, meddelelser, scripts, tags og andet materiale, der er tilgængeligt via Lightspeed-udbuddet, hvad enten det er offentligt sendt eller privat transmitteret (“Indhold”), Er det eneste ansvar for den person, som sådant indhold stammer fra. Dette betyder, at du, og ikke Lightspeed, er helt ansvarlig for alt indhold, der stammer fra eller gennem dig, eller som er indsamlet af dig eller på dine vegne, herunder alt indhold, som du eller nogen af dine brugere uploader, sender, mailer, sender eller på anden måde stille til rådighed via Lightspeed-udbuddet (samlet "Dit indhold”).

(b) Du anerkender og accepterer, at Lightspeed ikke er forpligtet til at præ-screene dit indhold, skønt Lightspeed forbeholder sig retten til efter eget skøn at pre-screen, nægte eller fjerne noget af dit indhold. Uden at begrænse generaliteten i den foregående sætning har Lightspeed ret til at fjerne (uden ansvar) alt af dit indhold, der krænker TOU'en, eller som det finder anstødeligt.

(c) Du erklærer og garanterer, at: (i) du har alle nødvendige rettigheder og autoritet til at tildele de rettigheder, der er angivet i TOU med hensyn til dit indhold; og (ii) Dit indhold overtræder ikke nogen fortrolighedspligt over for en anden person, eller copyright, varemærke, privatlivets fred, reklamationsret eller enhver anden persons rettigheder.

(d) Du skal levere data til Lightspeed i overensstemmelse med alle gældende love, inklusive men ikke begrænset til, Federal Federal Rights and Privacy Act (“FERPA”), Children's Online Privacy Protection Act (“COPPA”) og Protection of Pupil Rights Ændringsforslag ("PPRA"). Du erklærer, garanterer og pagter til Lightspeed, at du vil: (i) overholde alle gældende bestemmelser i FERPA vedrørende videregivelse til skolemedarbejdere (som defineret i 34 CFR 99.31 (B)) med en legitim uddannelsesmæssig interesse, herunder uden begrænsning ved at informere forældre i deres årlige meddelelse om FERPA-rettigheder, at du definerer "skolemedarbejder" til at omfatte tjenesteudbydere og definere "legitim uddannelsesmæssig interesse" til at omfatte tjenester såsom den type, der leveres af Lightspeed; og (ii) give tilstrækkelig varsel og videregivelse af vilkårene i denne TOU og de yderligere vilkår til og opnå og vedligeholde alle nødvendige rettigheder og samtykke, herunder samtykke, der kræves i henhold til gældende statslig og føderal lov, regler og forskrifter, såsom COPPA, fra hver bruger eller, hvor det er nødvendigt, hver brugers forælder eller værge, for at tillade Lightspeed at levere og forbedre Lightspeed-udbuddet og indsamle og modtage brugerdata i overensstemmelse med denne TOU og de yderligere betingelser. Lightspeed er afhængig af samtykke fra skoler, der fungerer som agent for forældrene eller værgerne for sine studerende, som tilladt af COPPA, til at bruge Lightspeed-udbuddet i forbindelse med studerende under tretten (13) år , hvis nogen. Du skal opbevare alle samtykke og give dem til Lightspeed, hvis vi anmoder om det. Vi anbefaler, at du giver brugere og deres respektive forældre / værger, lærer og andet passende skolepersonale en kopi af Lightspeeds fortrolighedspolitik og COPPA-meddelelse og alle andre forældreoplysninger, der stilles til rådighed af Lightspeed.

 1. Meddelelser og juridiske forpligtelser

Afhængigt af de Lightspeed-tilbudstjenester, du bruger, kan Lightspeed-udbuddet muligvis bruge proprietær indsigt og algoritmer til at identificere advarselsskilte om visse farlige onlineadfærd. I sådanne tilfælde forstår du, at:

(a) Lightspeed kan efter eget skøn foretage manuel gennemgang af markeret adfærd til yderligere analyse.

(b) Hvis Lightspeed identificerer sådanne advarselsskilte, kan det udløse en automatisk kommunikation fra Lightspeed til den e-mail-adresse, der er angivet i Lightspeed-udbuddet.

(c) Lightspeed-udbuddet er ikke designet til at markere al farlig onlineadfærd, og Lightspeed kan ikke garantere, at den udpegede e-mail-adresse vil blive underrettet om enhver forekomst, der udgør en trussel.

(d) Du eller specifikt skole- eller distriktspersonale kan have en juridisk forpligtelse til at underrette retshåndhævelse, første respondenter, statslige eller føderale rapporteringsbureauer, såsom National Center for Missing and Exploited Children, eller andre embedsmænd ("Regeringsembedsmænd"), eller andre personer med adfærd, der er markeret med Lightspeed-udbuddet. Disse forpligtelser, som de identificerede trusler, kan være tidsfølsomme, og du accepterer, at den udpegede e-mail-adresse overvåges regelmæssigt og konsekvent.

(e) Du accepterer, at Lightspeeds meddelelse til den udpegede e-mail-adresse opfylder enhver juridisk forpligtelse, der pålægges Lightspeed, men Lightspeed kan efter eget skøn kontakte embedsmænd for at underrette dem om situationer, som Lightspeed bliver opmærksom på og for at give dem oplysninger om sådanne situationer, og at en sådan kontakt kan resultere i, at en sådan regeringsembedsmand træffer øjeblikkelig handling baseret på de leverede oplysninger.

(f) Enhver anmeldelse fra Lightspeed til den udpegede e-mail-adresse, andet skole- eller distriktspersonale, retshåndhævelse eller andre embedsmænd opfylder ikke din eller skolens eller distriktets juridiske forpligtelse til at underrette retshåndhævende myndigheder eller andre embedsmænd om den adfærd, der er markeret med Lightspeed Tilbud.

 1. Rettigheder til indhold

(a) Lightspeed hævder ikke ejerskab af dit indhold. Du giver dog Lightspeed og dets tjenesteudbydere en verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, ikke-eksklusiv, underlicensierbar, overførbar licens til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, oprette afledte værker fra, udføre offentligt, offentligt vise, distribuere, lave og have lavet dit indhold (i enhver form og ethvert medium, hvad enten det nu er kendt eller senere udviklet) efter behov for at levere Lightspeed-tilbudet til dig. Derudover anerkender du og accepterer, at Lightspeed må indsamle og bruge til ethvert lovligt formål dit indhold i samlet form uden at identificere individuelle slutbrugere eller dig.

(b) Du anerkender og accepterer, at den tekniske behandling og transmission af data, der er knyttet til udbuddet af Lightspeed, inklusive dit indhold, kan kræve: (i) transmissioner over forskellige netværk; og (ii) ændringer for at tilpasse sig og tilpasse sig de tekniske krav til forbindende netværk eller enheder.

(c) Bortset fra med hensyn til dit indhold anerkender du og accepterer, at Lightspeed, mellem dig og Lightspeed, ejer alle rettigheder, titel og interesse (inklusive alle intellektuelle ejendomsrettigheder) i Lightspeed-udbuddet og alt indhold og andet materiale inden for Lightspeed Tilbud. Udbuddet af Lightspeed er beskyttet af amerikanske og internationale love og traktater om ophavsret, varemærke, patent og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Lightspeed forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig.

(d) Du anerkender, at en "Enhedens levetid" -licens er gyldig i en abonnementsperiode af enhedens levetid, op til maksimalt fem år fra abonnementsstartdatoen. Du accepterer at deaktivere Lightspeed-udbuddet fra enhver enhed, der ikke længere ejes af dig.

(e) Undtagen med hensyn til dit indhold må du ikke: (i) bruge, reproducere, ændre, tilpasse, oprette afledte værker fra, offentligt udføre, offentligt vise, distribuere, lave, har lavet, tildele, pantsætte, overføre eller på anden måde tildele rettigheder til Lightspeed-udbuddet, undtagen som udtrykkeligt tilladt i henhold til TOU; (ii) reverse engineer, adskille, dekompilere eller oversætte eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden, arkitektoniske rammer eller dataposter for enhver software inden for eller forbundet med Lightspeed-udbuddet; (iii) indramme eller bruge enhver indramningsteknik til at vedlægge indhold; (iv) få adgang til Lightspeed-udbuddet med det formål at udvikle, markedsføre, sælge eller distribuere ethvert produkt eller en tjeneste, der konkurrerer med eller inkluderer funktioner, der i det væsentlige svarer til Lightspeed-udbuddet eller produkter eller tjenester, der tilbydes af Lightspeed; (v) leje, lease, låne, sælge eller underlicensiere Lightspeed-udbuddet eller på anden måde give adgang til Lightspeed-udbuddet som en del af et servicebureau eller lignende formålsbetinget formål (vi) fjerne eller tilsløre enhver beskyttet meddelelse, der vises inden for Lightspeed-udbuddet; eller (vii) bruge Lightspeed-udbuddet på nogen måde eller til ethvert formål, der krænker, misbruger eller på anden måde krænker enhver persons intellektuelle ejendomsret eller anden rettighed, eller som krænker enhver gældende lov.

 1. Eksportbegrænsninger

Du anerkender, at Lightspeed-udbuddet er underlagt amerikansk eksport jurisdiktion. Du accepterer at overholde alle gældende internationale og nationale love, der gælder for Lightspeed-udbuddet, herunder, men ikke begrænset til, de amerikanske eksportadministrationsbestemmelser administreret af det amerikanske handelsministerium, Bureau of Industry & Security (“BIS”) og sanktioner pålagt af US Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) samt restriktioner for slutbruger, slutbrug og destination håndhævet af amerikanske og udenlandske regeringer.

Du repræsenterer og garanterer over for Lightspeed, at du ikke deltager i geneksport af Lightspeed-udbuddet i strid med amerikanske og internationale eksportkontrol- og sanktionsordninger. Du accepterer, at du straks underretter Lightspeed i tilfælde af mistanke om eller faktisk overtrædelse af amerikansk lov om eksportkontrol og sanktioner.

Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der opstår med brugen af Lightspeed-udbuddet. Du skal sikre, at Lightspeed-udbuddet ikke bliver brugt, overført eller på anden måde eksporteret eller reeksporteret til Krim, Cuba, Iran, Nordkorea, Syrien eller noget andet land, hvor USA og / eller EU opretholder en embargo ( samlet, "Embargoed Countries") eller til enhver person eller enhed på OFACs liste over specielt udpegede statsborgere eller BIS 'Entity List ("Designated Person"). Disse lister over udpegede personer kan ændres uden varsel. Ved at bruge Lightspeed-udbuddet erklærer du og garanterer, at du ikke befinder dig i, under kontrol af eller statsborger eller bosiddende i et Embargoed-land eller en udpeget person. Du accepterer at opnå alle nødvendige eksporttilladelser til geneksport af Lightspeed-udbuddet for at sikre overholdelse af amerikansk eksport- og sanktionslovgivning.

 1. Brugeradfærd

I forbindelse med din eller nogen af dine slutbrugeres adgang til eller brug af Lightspeed-udbuddet skal du og de ikke:

(a) uploade, sende, e-maile, transmittere eller på anden måde stille ethvert indhold til rådighed, der: (i) er ulovligt, skadeligt, truende, voldeligt, chikanerende, torturistisk, ærekrænkende, vulgært, uanstændigt, injurierende, invasivt mod andres privatliv, hadefuldt eller på anden måde stødende (ii) muligvis ikke stilles til rådighed i henhold til nogen lov eller under kontraktmæssige eller tillidsmæssige forhold (såsom fortrolige eller ejendomsretlige oplysninger, der er lært som en del af et ansættelsesforhold eller under en ikke-afsløringsaftale); (iii) krænker enhver patent, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret eller anden ejendomsret; (iv) består af uopfordret eller uautoriseret reklame, reklamemateriale, uønsket post, spam, kædebreve, pyramideskemaer, kommercielle elektroniske meddelelser eller enhver anden form for anmodning; (v) indeholder softwarevirus eller anden kode, filer eller programmer designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af software eller hardware; eller (vi) består af oplysninger, som du kender eller har grund til at vide, er falske eller unøjagtige.

(b) efterligne enhver person eller enhed, herunder Lightspeed-personale, eller fejlagtigt angive eller på anden måde give en forkert gengivelse af din tilknytning til nogen person eller enhed;

(c) smede overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af ethvert indhold, der transmitteres gennem Lightspeed-udbuddet;

(d) handle på en måde, der påvirker andre brugeres mulighed for at få adgang til eller bruge Lightspeed-tilbudet negativt;

(e) træffe enhver handling, der pålægger Lightspeed-udbuddet eller dets infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig tung belastning

(f) interferere med eller forstyrre Lightspeed-udbuddet eller servere eller netværk, der er forbundet til Lightspeed-udbuddet, eller ikke overholde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk, der er tilsluttet Lightspeed-udbuddet;

(g) bruge edderkopper, crawlere, robotter, skrabere, automatiserede værktøjer eller andre lignende midler til at få adgang til Lightspeed-udbuddet eller i det væsentlige downloade, reproducere eller arkivere en del af Lightspeed-udbuddet

(h) sælge, dele, overføre, handle, låne eller udnytte til ethvert kommercielt formål enhver del af Lightspeed-udbuddet, inklusive din brugerkonto og adgangskode; eller

(i) overtræder enhver gældende lokal, statslig, provinsiel, føderal eller international lov eller regulering.

 1. Forslag

Hvis du vælger at give eller stille tilgængelige forslag til Lightspeed forslag, kommentarer, ideer, forbedringer eller anden feedback i forbindelse med Lightspeed-udbuddet (“Forslag”), Lightspeed skal være gratis, og du giver hermed Lightspeed en evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, ikke-eksklusiv, underlicensierbar, overførbar licens til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, oprette derivater arbejder fra, udfører offentligt, offentligt viser, distribuerer, laver, har lavet, tildeler, pantsætter, overfører eller på anden måde giver rettigheder i dine forslag i enhver form og ethvert medium (hvad enten det nu er kendt eller senere udviklet) uden kredit eller kompensation til dig.

 1. Forhold med annoncører og andre tredjeparter

Din omgang med annoncører og andre tredjeparter, der markedsfører, sælger, køber eller tilbyder at sælge eller købe varer eller tjenester på Lightspeed-udbuddet, herunder betaling for og levering af sådanne varer eller tjenester og andre vilkår, betingelser, garantier eller repræsentationer forbundet med sådan handel er udelukkende mellem dig og annoncøren eller anden tredjepart. Du accepterer, at Lightspeed ikke er ansvarlig for skader, erstatningsansvar, udgifter eller tab af nogen art, der opstår som følge af sådanne handler.

 1. Links og eksterne materialer

Lightspeed-udbuddet eller brugere af Lightspeed-udbuddet kan give links eller andre forbindelser til andre websteder eller ressourcer. Du anerkender og accepterer, at Lightspeed ikke støtter og ikke er ansvarlig for noget indhold, reklame, produkter, tjenester eller andet materiale på eller tilgængeligt via sådanne websteder eller ressourcer (“Eksterne materialer”). Eksterne materialer er underlagt forskellige vilkår for brug og fortrolighedspolitikker. Du er ansvarlig for at gennemgå og overholde sådanne brugsbetingelser og fortrolighedspolitikker. Du anerkender og accepterer endvidere, at Lightspeed ikke er ansvarlig for skader, ansvar, udgifter eller tab, der skyldes eller opstår som følge af brug af eller tillid til eksternt materiale.

 1. Ændringer af Lightspeed-udbuddet

Med forbehold for eventuelle yderligere betingelser forbeholder Lightspeed sig retten til når som helst at ændre Lightspeed-udbuddet med eller uden varsel, og Lightspeed er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for en sådan ændring; stillet til rådighed, Lightspeed giver dig en rimelig forudgående varsel, hvis en sådan ændring væsentligt og negativt vil påvirke funktionaliteten i Lightspeed-udbuddet, og du kan opsige TOU'en ved at give en skriftlig meddelelse til Lightspeed straks derefter.

 1. Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde, forsvare og holde Lightspeed og dets tilknyttede selskaber og aktiehavere og hver af deres officerer, direktører, medarbejdere, agenter, partnere, repræsentanter, rådgivere og licensgivere (samlet, “Lightspeed-parter”) Uskadelig fra og imod ethvert krav, krav, tab, skader, omkostninger, ansvar og udgifter, herunder rimelige advokatsalær, der stammer fra eller som følge af: (a) dit indhold; (b) din overtrædelse eller enhver overtrædelse fra nogen af dine slutbrugere af TOU'en, enhver lov eller regulering eller nogen anden parts (herunder intellektuelle ejendomsrettigheder) rettigheder; (c) din manglende modtagelse af samtykke eller afgivelse af meddelelser, der kræves for at blive modtaget eller leveret i henhold til gældende lovgivning; eller (d) din brug eller din slutbruger brug af Lightspeed-udbuddet (herunder din manglende brug af visse aspekter af Lightspeed-udbuddet; din manglende rapportering eller handling med hensyn til faktisk eller potentiel skadelig webaktivitet eller skadelige handlinger hos slutbrugere eller information vedrørende en sådan aktivitet eller handlinger; din beslutning om at handle på baggrund af oplysninger indhentet fra Lightspeed-udbuddet eller manglende sikkerhedskontrolsystem til at give information til dig eller andre personer). Du må ikke afvikle eller kompromittere ethvert erstatningskrav uden forudgående skriftligt samtykke fra Lightspeed.

 1. Ansvarsfraskrivelse

(a) DIN BRUG OG DIN SLUTBRUGERS BRUG AF LIGHTTSPEED-TILBUDET ER PÅ SÅ PERSONS ALLE RISIKO. LIGHTSPEED-TILBUDEN LEVERES PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" GRUNDLAG, MED ALLE FEJL. TIL DET MAKSIMALE OMRÅDE, DER ER GODKENDT MED GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER LIGHTSPEED-PARTER UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, HVOR UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅET ELLER RETSLIGE, FORSKELLIGE FORHANDLINGER, UDVIKLIGE FORHANDLINGER SÆRLIG FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

(b) LIGHTSPEED-PARTER GIVER INGEN GARANTI ELLER EN REPRÆSENTATION, AT: (i) LIGHTTSPEED-TILBUDET MØDER DINE KRAV ELLER DET LIGHTSPEED-TILBUD VIL ALLE ØNSKELIGE ELLER NØDVENDIGE INFORMATIONER TIL DIG ELLER DINE SLUTBRUGERE; (ii) ADGANG TIL DEN LIGHTSPEED-TILBUD VÆRER UAVBRUDT, TIDLIG, SIKKER ELLER FEJLFRI; (iii) INFORMATIONEN OG ALLE RESULTATER, DER KAN FÅS FRA ADGANG TIL ELLER BRUG AF LIGHTTSPEED-TILBUDET (INKLUDERENDE SIKKERHEDSKONTROL) VIL VÆRE NØJAGTIGE, PÅLIDELIGE, AKTUELLE ELLER Fuldstændige; ELLER (IV) BRUGEN AF LIGHTTSPEED-TILBUDET (INKLUSIVT SIKKERHEDSKONTROL) BESKYTTER DIG ELLER DINE SLUTBRUGERE ELLER NOGEN ANDEN PART FRA HARM.

(c) ALT INDHOLD, TILGÆNGELIGT GENNEM LIGHTTSPEED-TILBUD, KUN TILGÆNGELIGES FOR INFORMATIONSMÅL. DU ER ENESTE ANSVARLIG FOR AT BEKRÆFTE NØJAGTIGHEDEN AF ALLE OPLYSNINGER, FØR DU TRYGGER ELLER UDLÅTER EN HANDLING ELLER AFGØRELSE OM, HVORDAN DU GØR EN HANDLING MED HENSYN TIL ALLE OPLYSNINGER FRA DEN LIGHTSPEED TILBUD.

 1. Ansvarsbegrænsning; Frigøre

(a) Uanset noget heri i modstrid med: (I) LIGHTSPEED-PARTER SKAL IKKE være ANSVARLIGE FOR TABET RESULTAT ELLER OMKOSTNINGSOMRÅDE, FORRETNINGSFRISKAB, ELLER INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIALE, EKSEMPLERENDE, PUNITIVE ELLER KONKVENTIELLE SKADER, MULIGE SKADER, MULIGE SKADER TYPE ELLER MANNER FOR KOMMERSIELT, FORRETNINGSLIGT ELLER FINANSIELT TAB, SELV HVIS LIGTSPEEDE PARTER HADE FAKTISK ELLER KONSTRUKTIV VIDEN OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER OG Uanset om sådanne skader var forudseelige og (II) LIGE TILSVÆRENDE I MULIGT ALLE FORSKRIFTER, DER OPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED TOUEN ELLER DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF (ELLER UMÅLIGHED TIL ADGANG ELLER ANVENDELSE) DEN LIGHTSPEED-TILBUD, UDEN DET BELØB, DER ER BETALT TIL LIGHTSPEED TIL ADGANG TIL DEN LIGHTSPEED TILBUD INDEN TOLVEN (12 måneder) DATOEN, DER DET GÆLDENDE KRAV OPSTÅR. du må ikke indgive et krav i henhold til denne TOU mere end 6 måneder efter, at sagens sag opstår.

(b) Du frigiver og frigør hermed lyshastighedsparterne fra alle SKADER, fordringer, forpligtelser og udgifter i forbindelse med: din manglende brug af visse aspekter af Lightspeed-udbuddet; din manglende rapportering eller handling med hensyn til faktisk eller potentiel skadelig webaktivitet eller skadelige handlinger hos slutbrugere eller information relateret til sådan aktivitet eller handlinger; DIN BESLUTNING OM AT HANDLE I OPLYSNINGER FÅTT FRA LIGHTSPEED-TILBUDET; ELLER manglende sikkerhedskontrolsystem med at give information til dig eller andre personer.

(c) VISSE LOVGIVNINGER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF UNDERFORSTÅET GARANTIER ELLER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE SKADER. HVIS DENNE LOV GÆLDER FOR DIG, KAN NOGEN ELLER ALLE OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER, UNDTAGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER IKKE GÆLDES FOR DIG, OG DU KAN HA YDERLIGERE RETTIGHEDER.

 1. Afslutning

(a) Med forbehold for de yderligere vilkår, hvis du overtræder TOU'en, ophører alle rettigheder, der er tildelt dig under TOU'en, straks med eller uden varsel til dig.

(b) Efter opsigelse af TOU'en af en eller anden grund: (i) Lightspeed kan efter eget skøn fjerne og kassere dit indhold; og (ii) enhver bestemmelse, der ifølge dens vilkår er beregnet til at overleve udløbet eller ophør af denne TOU, skal overleve sådan udløb eller ophør.

 1. Lovvalg

TOU'en styres af og fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med lovgivningen i staten Texas uden hensyntagen til principperne om lovkonflikt. De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer er specifikt udelukket fra ansøgning til TOU.

 1. Forum for tvister

De føderale og statslige domstole i Travis County, Texas skal have enekompetence over tvister eller retssager, der opstår som følge af eller i forbindelse med TOU'en eller udbuddet af Lightspeed.

 1. Overholdelse af lovgivningen

Du erklærer og garanterer, at du ikke er: (a) befinder dig i et Embargoed-land eller et land, der på anden måde er udpeget af den amerikanske regering som et "terroriststøttende" land eller (b) en udpeget person.

Afhængigt af den jurisdiktion, hvor Lightspeed-udbuddet er licenseret eller relaterede tjenester anvendes, kan denne TOU være underlagt visse offentlige eksport- og andre begrænsninger, og du skal overholde alle gældende love i forbindelse hermed. Du accepterer, at du ikke eksporterer eller reeksporterer Lightspeed-udbuddet, referencebilleder eller ledsagende dokumentation eller bruger Lightspeed-udbuddet eller relaterede tjenester i nogen form uden den nødvendige tilladelse. Manglende overholdelse af denne bestemmelse er en væsentlig overtrædelse af denne TOU og skal resultere i automatisk afslutning af denne TOU, uanset om Lightspeed er opmærksom på det samme på det tidspunkt. Lightspeed-udbuddet eller anden software, der er knyttet til Lightspeed-udbuddet, må ikke eksporteres eller reeksporteres a) til noget amerikansk embargo-land eller b) til nogen på det amerikanske finansministeriums liste over specielt designerede statsborgere eller listen over afviste personer i det amerikanske handelsministerium eller Enhedsliste. Ved at bruge Lightspeed-udbuddet erklærer du, at du ikke befinder dig i et sådant begrænset land eller på en sådan liste.

 1. S. Regeringsenheder

Dette afsnit gælder for adgang til eller brug af Lightspeed-udbuddet fra en filial eller agentur fra De Forenede Staters regering. Lightspeed-udbuddet inkluderer "kommerciel computersoftware" og "dokumentation til kommerciel computersoftware", da sådanne udtryk bruges i 48 CFR 12.212 og kvalificeres som "kommercielle genstande" som defineret i 48 CFR 2.101. Sådanne genstande leveres til USA's regering: (a) til erhvervelse af eller på vegne af civile agenturer i overensstemmelse med politikken beskrevet i 48 CFR 12.212; eller (b) til erhvervelse af eller på vegne af enheder i forsvarsministeriet i overensstemmelse med politikkerne beskrevet i 48 CFR 227.7202-1 og 227.7202-3. De Forenede Staters regering erhverver kun de rettigheder, der er angivet i TOU med hensyn til sådanne varer, og enhver adgang til eller brug af Lightspeed-udbuddet fra De Forenede Staters regering udgør: (a) enighed fra De Forenede Staters regering om, at sådan genstande er "kommerciel computersoftware" og "dokumentation til kommerciel computersoftware" som defineret i dette afsnit; og (b) accept af rettighederne og forpligtelserne heri.

 1. Ingen tredjepartsmodtagere

Du accepterer, at bortset fra Lightspeed-parter og som andet udtrykkeligt er bestemt i TOU'en, er der ingen tredjepartsmodtagere til TOU'en.

 1. Procedure for at fremsætte krav om krænkelse af ophavsretten

Hvis du mener, at dit arbejde er gjort tilgængeligt via Lightspeed-udbuddet på en måde, der udgør krænkelse af ophavsretten, bedes du give Lightspeeds agent for meddelelse om ophavsretskrav på følgende oplysninger: (a) en fysisk eller elektronisk underskrift af en person, der er autoriseret til at handle på på vegne af ejeren af en eksklusiv ret, der angiveligt er krænket; (b) en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker er omfattet af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over sådanne værker (c) en beskrivelse af det materiale, som du hævder er krænkende, og hvor det materiale kan fås inden for Lightspeed-udbuddet; (d) din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse (e) en erklæring fra dig om, at du har en god tro på, at brug af materialet på den måde, klaget over ikke er autoriseret af ophavsretsejeren, dets agent eller loven; og (f) en erklæring fra dig om, at oplysningerne i notifikationen er korrekte og under straf for mened at du er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv ret, der angiveligt er krænket. Lightspeed's Agent for Notice of Copyright Claims kan nås som følger:

Agent for meddelelse om krav om ophavsret
Generel rådgiver
2500 Bee Cave Road, Suite 350 Austin, TX 78746

Telefon: 737.205.2500
E-mail: copyright@lightspeedsystems.com

 1. Brugere og beboere i Californien

I overensstemmelse med California Civil Code §1789.3 kan du rapportere klager til klagehjælpsenheden for Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs ved at kontakte en sådan enhed skriftligt på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834 eller telefonisk på (800) 952-5210.

 1. Generelle bestemmelser

TOU'en (sammen med de yderligere vilkår) udgør hele aftalen mellem dig og Lightspeed om din adgang til og brug af Lightspeed-udbuddet. Det erstatter alle tidligere og samtidige mundtlige eller skriftlige forhandlinger og aftaler mellem dig og Lightspeed med hensyn til et sådant emne. I tilfælde af konflikt mellem eller mellem TOU'en og eventuelle yderligere vilkår, som TOU'en henviser til, har vilkårene og betingelserne for TOU'en forrang og styrer. TOU'en ændres muligvis ikke af dig undtagen skriftligt udført af dig og en autoriseret repræsentant for Lightspeed. Med henblik på TOU skal ordene "som", "inkluderer", "inkluderer" og "inklusive" anses for at være efterfulgt af ordene "uden begrænsning." Du må ikke overdrage eller delegere nogen rettigheder eller forpligtelser under TOU'en uden forudgående skriftligt samtykke fra Lightspeed. Manglen på Lightspeed til at udøve eller håndhæve nogen rettigheder eller bestemmelser i TOU'en udgør ikke et frafald af en sådan ret eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i denne TOU anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lov, skal sådan bestemmelse fortolkes, begrænses, ændres eller om nødvendigt adskilles i det omfang, det er nødvendigt for at eliminere dens ugyldighed eller uigennemførelighed uden på nogen måde at påvirke resterende dele af TOU'en. Enhver forebyggelse af eller forsinkelse i udførelsen af Lightspeed herunder på grund af arbejdskonflikter, gudshandlinger, regeringsrestriktioner, fjendtlig eller fjendtlig regeringshandling, brand eller anden ulykke eller andre årsager uden for dens rimelige kontrol skal undskylde udførelsen af sine forpligtelser i en periode svarende til til varigheden af en sådan forebyggelse eller forsinkelse.

SUPPLERENDE BETINGELSER FOR LIGHTSPEED API
Lightspeed API er en applikationsprogrammeringsgrænseflade (API), en valgfri komponent i Lightspeed-udbuddet, der muliggør elektronisk deling af dit indhold. Disse supplerende vilkår ("Supplerende vilkår“) Udvid TOU'en og anvend den til brug af Lightspeed API. Hvis disse supplerende vilkår er uforenelige med nogen af de andre vilkår i TOU'en, skal disse supplerende vilkår kontrollere i omfanget af konflikten, men kun med hensyn til Lightspeed API.

 1. Autorisation og registrering

Hvis du vil aktivere elektronisk deling af dit indhold med en tredjepart via Lightspeed API, skal du (a) udfylde Lightspeed's godkendelsesformular til tredjepart, og (b) tredjepart skal registrere sig hos Lightspeed og acceptere Lightspeeds vilkår for tredje -partsadgang til og brug af Lightspeed API. Hvis kravene beskrevet i underafsnit (a) og (b) er opfyldt med hensyn til en tredjepart, bliver denne tredjepart din “Autoriserede tredjepartsmodtager” med henblik på disse supplerende vilkår. Lightspeed muliggør kun elektronisk deling af dit indhold via Lightspeed API med en tredjepart, der er din autoriserede tredjepartsmodtager.

 1. Gebyrer

Oplysninger om gebyrer for Lightspeed API er tilgængelige fra Lightspeed efter anmodning. Du er fuldt ansvarlig for alle Lightspeed API-relaterede gebyrer, som du eller dine autoriserede tredjepartsmodtagere afholder.

 1. Ansvar for autoriserede tredjepartsmodtagere og dit indhold

Du er udelukkende ansvarlig for dine autoriserede tredjepartsmodtagere, herunder deres handlinger og undladelser. Du er udelukkende ansvarlig for dit indhold og håndteringen af dit indhold fra og efter det første overførselspunkt fra Lightspeeds datacenter til dine autoriserede tredjepartsmodtagere via Lightspeed API (inklusive, uden begrænsning, i forhold til fortrolighed, sikkerhed , nøjagtighed og integritet af dit indhold). For at undgå enhver tvivl gælder afsnit 16 (skadesløsholdelse), afsnit 17 (ansvarsfraskrivelse) og afsnit 18 (ansvarsbegrænsning; frigivelse) af TOU'en for Lightspeed API og disse supplerende vilkår.

 1. Opsigelse for bekvemmelighed

Lightspeed kan opsige adgangen til og brugen af Lightspeed API af dig og en eller flere af dine autoriserede tredjepartsmodtagere af en eller anden grund med fjorten (14) dages forudgående skriftlig meddelelse til dig. Du kan opsige adgangen til og brugen af Lightspeed API af en eller flere af dine autoriserede tredjepartsmodtagere med fjorten (14) dages forudgående skriftlig varsel til Lightspeed. Disse opsigelsesrettigheder er ud over alle andre opsigelsesrettigheder, der er tilgængelige under brugsbetingelserne. Opsigelse påvirker ikke din forpligtelse til at betale gebyrer, der opstår, inden opsigelsen træder i kraft.