Barn som leker på iPad-skärmen
4 Edtech-tips för virtuell undervisning

När covid-19-pandemin tvingade fram övergången av grundskoleundervisning från fysiska klassrum till avlägsna miljöer, fick lärare en snabbkurs i virtuell undervisning. Övergången var allt annat än enkel, men lärare – och elever, familjer och administratörer – höll ut. Och för vissa lärare,