Var en mästare i lightspeed-system

Registrering för distributionspartner

Registrering för distributionspartner

Vänligen fyll i följande formulär för att slutföra det första steget för att bli en Lightspeed Systems-distributörsåterförsäljare.

Obligatoriska fält betecknas med en asterisk.

Kontaktinformation

Partnerinformation


Distributörens återförsäljarvillkor

Du håller med om det Du tillhandahåller din kontaktinformation fritt och kommer att få marknadsföring och annat material relaterat till Lightspeed Systems Suite of Products.

Du håller med om det Du kommer inte att lämna ut någon information som hänvisar till Lightspeed Systems- eller Lightspeed Systems-produkter och tjänster till nyhetsmedia eller allmänheten utan Lightspeed Systemss förhandsgodkännande, vilket inte ska undanhållas på ett orimligt sätt.

Du bekräfta att genom ett separat avtal med distributören, att Du är återförsäljare av distributören och vill sälja Lightspeed Systems Suite of Products genom det avtalet. Du bekräftar att Lightspeed Systems inte är en part i ditt avtal med distributören och att detta avtal inte ersätter, ändrar, ändrar eller på något sätt ändrar något avtal mellan Du och distributören.

Du kan marknadsföra, marknadsföra och marknadsföra produkterna enbart till tredje part slutanvändare, och kan tillhandahålla professionella tjänster till stöd för Slutanvändares implementering och användning av produkterna. "Slutanvändare" betyder en person eller enhet som vill få tillgång till produkterna för eget internt bruk, inte för återförsäljning eller distribution. Du får inte auktorisera eller utse några återförsäljare, underåterförsäljare, agenter, representanter, underleverantörer eller andra tredje parter att annonsera, marknadsföra eller marknadsföra produkterna eller att utöva några andra rättigheter som beviljats till Du enligt detta avtal. Lightspeed Systems förbehåller sig alla rättigheter som inte specifikt beviljats Du här under. Utan att begränsa det allmänna i det föregående, förbehåller sig Lightspeed Systems rätten att annonsera, marknadsföra, marknadsföra och distribuera produkterna och att utse tredje part att annonsera, marknadsföra, marknadsföra och distribuera produkterna över hela världen. Vidare förbehåller sig Lightspeed Systems rätten att, efter eget gottfinnande, när som helst och från tid till annan modifiera någon av de produkter och tjänster som den erbjuder, eller att avbryta tjänsten, supporten, distributionen, försäljningen eller licensieringen av någon av de Produkter eller tjänster som den erbjuder utan ansvar av något slag.

Du kommer alltid att agera på ett etiskt och professionellt sätt och i enlighet med alla riktlinjer utfärdade av Lightspeed Systems. Du kommer att: (a) bedriva affärer på ett sätt som avspeglar produkterna och Lightspeed Systems:s goda namn, goodwill och rykte; (b) undvika vilseledande, vilseledande eller oetisk praxis som är eller kan vara skadlig för Lightspeed Systems eller Produkterna, inklusive, utan begränsning, nedsättande av Lightspeed Systems eller Produkterna; (c) inte göra några falska eller vilseledande framställningar med avseende på Lightspeed Systems eller Produkterna; och (d) inte göra några utfästelser med avseende på Lightspeed Systems eller produkterna som är oförenliga med Lightspeed Systemss användarvillkor för produkterna.

Lightspeed Systems kan ge Du reklammaterial med avseende på produkterna. Du får endast använda reklammaterialet i syfte att annonsera, marknadsföra och marknadsföra produkterna till slutanvändare. Du får inte skapa eller distribuera något reklammaterial med avseende på Lightspeed Systems eller produkterna utan Lightspeed Systems' föregående skriftliga godkännande av sådant material.

Du ansvarar för att erhålla alla tillstånd och licenser som kan vara nödvändiga i samband med Din verksamhet. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar vid genomförandet av detta avtal. Utan att begränsa det allmänna i det föregående, Du ska följa US Foreign Corrupt Practices Act och alla liknande lagar eller förordningar i tillämplig jurisdiktion, samt alla tillämpliga export- och importlagar och förordningar, inklusive, men inte begränsat till, amerikanska sanktioner som administreras av Office of Foreign Assets Control ( OFAC), alla liknande sanktioner i någon tillämplig jurisdiktion, Export Administration Regulations (EAR) och alla andra lagar eller förbud för vissa slutanvändningar, slutanvändare eller destinationer. Utan att begränsa det föregående, Du skall:

 1. Se till att licensierat material inte används, överförs eller på annat sätt exporteras eller återexporteras, direkt eller indirekt, till Krim, Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien eller någon annan destination som omfattas av USA:s, Europeiska unionens eller FN:s säkerhetsråds embargon eller sanktioner eller till någon person eller enhet på Specially Designated Nationals List, Entity List eller andra liknande listor över förbjudna eller begränsade parter.
 2. Upprätthålla lämpliga policyer och procedurer för att säkerställa efterlevnad av de lagar och förordningar som är tillämpliga på detta avtal; och
 3. Meddela omedelbart Lightspeed Systems i händelse av påstådda, misstänkta eller faktiska brott mot dessa lagar och förordningar.
Lightspeed Systems är engagerad i dataskydd. Vi kommer att använda din information för att kommunicera med dig om detta evenemang och andra lösningar, evenemang och relaterade resurser som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort det när som helst genom att avregistrera dig i meddelanden du får från oss. För mer information om vår datasekretess och säkerhetspraxis, se vår Integritetspolicy.

Genom vårt lagarbete kan vi vara starkare

Våra allianser med branschledare ger dig större integration och kraftfullare lösningar

Lightspeed Systems Google Cloud Partner
aws avancerade tekniska partners logotyp
Lightspeed Systems Microsoft Partner-logotyp
skärmdumpar på stationära och mobila enheter för programvara för distansundervisning

Här är en demo, på oss

Fortfarande gör din forskning?
Låt oss hjälpa till! Boka en gratis demo med en av våra produktexperter för att få alla dina frågor besvarade snabbt.

man sitter vid skrivbordet på bärbar dator som tittar på instrumentpanelen för Lightspeed-filter

Välkommen tillbaka!

Letar du efter prisinformation för våra lösningar?
Låt oss veta om ditt distrikts krav så skapar vi gärna en skräddarsydd offert.

Föreställ om det inspirerade och interaktiva klassrummet för fjärr-, hybrid- och personligt lärande. Lightspeed Classroom Management™ ger lärare synlighet och kontroll i realtid över sina elevers digitala arbetsytor och onlineaktivitet.

 • Se till att alla elever interagerar med endast rätt onlineläroplan – precis när de ska använda den.
 • Skicka ut granskade läroplanslänkar till alla elever samtidigt.
 • Blockera olämpliga eller distraherande webbplatser och appar.

Säkerställ skalbar och effektiv hantering av inlärningsenheter. Lightspeed Mobile Device Management™-systemet säkerställer säker och säker hantering av elevers lärresurser med synlighet i realtid och rapportering som är avgörande för effektiv distansutbildning.

 • En centraliserad, molnbaserad lösning för oändligt skalbara enheter, applikationer och policykontroller
 • Självbetjäningsappbibliotek, där lärare och elever
  kan komma åt och installera godkända läroplaner och inlärningsverktyg
 • Fjärrinstallera, ändra och återkalla hundratals policyer och utbildningsprogram, samtidigt som du minskar typiska stilleståndstider och kostnader

Förebygg självmord, nätmobbning och skolvåld. Lightspeed Alert™ stöder distriktsadministratörer och utvald personal med avancerad AI för att upptäcka och rapportera potentiella hot innan det är för sent.

 • Mänsklig recension
 • Realtidsvarningar som flaggar tecken på ett potentiellt hot
 • Ingripa snabbt innan en incident inträffar.
 • Aktivitetsloggar ger insyn i onlineaktivitet före och efter en flaggad händelse

Skydda eleverna från skadligt innehåll på nätet. Lightspeed Filter™ är den bästa lösningen i klassen som fungerar som en solid barriär mot olämpligt eller olagligt onlineinnehåll för att säkerställa elevernas onlinesäkerhet 24/7.

 • Drivs av den mest omfattande databasen i branschen byggd genom 20 år av webbindexering och maskininlärning.
 • Se till att CIPA efterlevs
 • Blockera miljontals olämpliga, skadliga och okända webbplatser, bilder och videor inklusive YouTube
 • Håll föräldrar informerade med Lightspeed Parent Portal™

Få fullständig insyn i elevernas onlineinlärning. Lightspeed Analytics™ ger distrikten robusta data om effektiviteten av alla verktyg de implementerar så att de kan ta ett strategiskt förhållningssätt till sin teknikstack och effektivisera rapporteringen.

 • Spåra införandet av utbildningsteknik och användningstrender, eliminera redundans och öka avkastningen på investeringen
 • Övervaka app- och innehållskonsumtion för att underlätta tidig användning och effektivt utnyttjande
 • Bedöm risker med insyn i studentdatasekretess och säkerhetsefterlevnad