Vær en mester i lyshastighetssystemer

Registrering av distribusjonspartner

Registrering av distribusjonspartner

Vennligst fyll ut følgende skjema for å fullføre det første trinnet i å bli en Lightspeed Systems-distributørforhandler.

Obligatoriske felt er betegnet med en stjerne.

Kontaktinformasjon

Partnerinformasjon


Forhandlervilkår og -betingelser

Du enig i at Du gir din kontaktinformasjon fritt og vil motta markedsføring og annet materiale relatert til Lightspeed Systems Suite of Products.

Du enig i at Du vil ikke gi ut til nyhetsmedier eller allmennheten informasjon som refererer til Lightspeed Systems- eller Lightspeed Systems-produkter og -tjenester, uten Lightspeed Systemss forhåndsgodkjenning, som ikke skal tilbakeholdes urimelig.

Du erkjenner at gjennom en egen avtale med distributøren, at Du er en forhandler av distributøren og ønsker å selge Lightspeed Systems Suite of Products gjennom denne avtalen. Du erkjenner at Lightspeed Systems ikke er en part i din avtale med distributøren, og at denne avtalen ikke erstatter, endrer, endrer eller på noen måte endrer noen avtale mellom Du og distributøren.

Du kan annonsere, markedsføre og markedsføre produktene utelukkende til tredjeparts sluttbrukere, og kan tilby profesjonelle tjenester til støtte for Slutt brukersin implementering og bruk av produktene. "Slutt bruker" betyr en person eller enhet som ønsker å få tilgang til produktene for egen intern bruk, ikke for videresalg eller distribusjon. Du kan ikke autorisere eller utpeke noen forhandlere, underforhandlere, agenter, representanter, underleverandører eller andre tredjeparter til å annonsere, markedsføre eller markedsføre produktene, eller å utøve andre rettigheter gitt til Du under denne avtalen. Lightspeed Systems forbeholder seg alle rettigheter som ikke er spesifikt gitt til Du nedenfor. Uten å begrense det generelle av det foregående, forbeholder Lightspeed Systems seg retten til å annonsere, markedsføre, markedsføre og distribuere produktene, og å utpeke tredjeparter til å annonsere, markedsføre, markedsføre og distribuere produktene over hele verden. Videre forbeholder Lightspeed Systems seg retten til, etter eget skjønn, når som helst og fra tid til annen, å endre noen av produktene og tjenestene den tilbyr, eller å avbryte tjenesten, støtten, distribusjonen, salget eller lisensieringen av noen av Produkter eller tjenester den tilbyr uten ansvar av noe slag.

Du vil til enhver tid opptre på en etisk og profesjonell måte og i samsvar med retningslinjer gitt av Lightspeed Systems. Du vil: (a) drive virksomhet på en måte som reflekterer produktene og det gode navnet, goodwillen og omdømmet til Lightspeed Systems; (b) unngå villedende, villedende eller uetisk praksis som er eller kan være skadelig for Lightspeed Systems eller produktene, inkludert, uten begrensning, nedsettende for Lightspeed Systems eller produktene; (c) ikke gi noen falske eller villedende fremstillinger med hensyn til Lightspeed Systems eller produktene; og (d) ikke gi noen representasjoner med hensyn til Lightspeed Systems eller produktene som er i strid med Lightspeed Systemss vilkår for bruk for produktene.

Lightspeed Systems kan gi Du reklamemateriell med hensyn til produktene. Du kan bruke markedsføringsmateriellet kun for formål med annonsering, markedsføring og promotering av produktene til sluttbrukere. Du kan ikke lage eller distribuere noe reklamemateriell med hensyn til Lightspeed Systems eller produktene uten Lightspeed Systems' skriftlige forhåndsgodkjenning av slikt materiale.

Du er ansvarlig for å innhente alle tillatelser og lisenser som kan være nødvendige i forbindelse med din virksomhet. Du godtar at skal overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter i utførelsen av denne avtalen. Uten å begrense det generelle av det foregående, Du skal overholde US Foreign Corrupt Practices Act og eventuelle lignende lover eller forskrifter i gjeldende jurisdiksjon, samt alle gjeldende eksport- og importlover og forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til, amerikanske sanksjoner administrert av Office of Foreign Assets Control ( OFAC), eventuelle lignende sanksjoner i gjeldende jurisdiksjon, Export Administration Regulations (EAR) og andre lover eller forbud mot visse sluttbruker, sluttbrukere eller destinasjoner. Uten å begrense det foregående, Du skal:

 1. Sørg for at lisensiert materiale ikke brukes, overføres eller på annen måte eksporteres eller reeksporteres, direkte eller indirekte, til Krim, Cuba, Iran, Nord-Korea, Syria eller andre destinasjoner som er underlagt embargoer fra USA, EU eller FNs sikkerhetsråd. eller sanksjoner eller til enhver person eller enhet på listen over spesialutpekte statsborgere, enhetslisten eller andre lignende lister over forbudte eller begrensede parter.
 2. Opprettholde hensiktsmessige retningslinjer og prosedyrer for å sikre overholdelse av lover og forskrifter som gjelder for denne avtalen; og
 3. Varsle Lightspeed Systems umiddelbart i tilfelle påstått, mistenkt eller faktisk brudd på disse lovene og forskriftene.
Lightspeed Systems er forpliktet til databeskyttelse. Vi vil bruke informasjonen din til å kommunisere med deg om denne begivenheten og andre løsninger, begivenheter og relaterte ressurser som kan være av interesse for deg. Du kan melde deg av når som helst ved å melde deg av i meldinger du mottar fra oss. For mer informasjon om våre retningslinjer for personvern og sikkerhet, se vår Personvernregler.

Gjennom teamarbeidet vårt kan vi være sterkere

Våre allianser med bransjeledere gir deg større integrasjon og kraftigere løsninger

Lightspeed Systems Google Cloud Partner
aws avanserte tekniske partnere logo
Lightspeed Systems Microsoft Partner-logo
skjermbilder på stasjonære og mobile enheter for programvare for fjernundervisning

Her er en demo, på oss

Gjør du fortsatt research?
La oss hjelpe! Planlegg en gratis demo med en av våre produkteksperter for å få svar på alle spørsmålene dine raskt.

mann, sittende ved skrivebord, på, laptop, seing på, Lightspeed, filter, dashboard

Velkommen tilbake!

Leter du etter prisinformasjon for våre løsninger?
Gi oss beskjed om distriktets krav, så lager vi gjerne et tilpasset tilbud.

Forestill det inspirerte og interaktive klasserommet for fjern-, hybrid- og personlig læring. Lightspeed Classroom Management™ gir lærere sanntidssynlighet og kontroll over elevenes digitale arbeidsområder og nettaktivitet.

 • Sørg for at alle elever samhandler med bare den riktige nettbaserte læreplanen – akkurat når de skal bruke den.
 • Send ut kontrollerte pensumlenker til alle studenter samtidig.
 • Blokker upassende eller distraherende nettsteder og apper.

Sørg for skalerbar og effektiv administrasjon av læringsenheter. Lightspeed Mobile Device Management™-systemet sikrer trygg og sikker administrasjon av studentenes læringsressurser med sanntidssynlighet og rapportering som er avgjørende for effektiv fjernundervisning.

 • En sentralisert, skybasert løsning for uendelig skalerbar enhet, applikasjon og policykontroll
 • Self-Service App Library, hvor lærere og studenter
  kan få tilgang til og installere godkjente læreplaner og læringsverktøy
 • Fjerndistribuer, endre og tilbakekall hundrevis av retningslinjer og utdanningsapplikasjoner, samtidig som du reduserer typisk nedetid og kostnader

Forebygg selvmord, nettmobbing og skolevold. Lightspeed Alert™ støtter distriktsadministratorer og utvalgt personell med avansert AI for å oppdage og rapportere potensielle trusler før det er for sent.

 • Menneskelig gjennomgang
 • Sanntidsvarsler som flagger tegn på en potensiell trussel
 • Intervener raskt før en hendelse inntreffer.
 • Aktivitetslogger gir innsyn i nettaktivitet før og etter en flagget hendelse

Beskytt studenter mot skadelig innhold på nettet. Lightspeed Filter™ er den beste løsningen i klassen som fungerer som en solid barriere mot upassende eller ulovlig nettinnhold for å sikre elevenes nettsikkerhet 24/7.

 • Drevet av den mest omfattende databasen i bransjen bygget gjennom 20 år med nettindeksering og maskinlæring.
 • Sørg for samsvar med CIPA
 • Blokker millioner av upassende, skadelige og ukjente nettsteder, bilder og videoer, inkludert YouTube
 • Hold foreldre informert med Lightspeed Parent Portal™

Få fullstendig innsikt i elevenes læring på nett. Lightspeed Analytics™ gir distriktene robuste data om effektiviteten til alle verktøy de implementerer, slik at de kan ta en strategisk tilnærming til teknologistabelen og effektivisere rapporteringen.

 • Spor opplæringsteknologiadopsjon og brukstrender, eliminer redundans og øk avkastningen
 • Overvåk app- og innholdsforbruk for å lette tidlig bruk og effektiv bruk
 • Vurder risiko med innsyn i studentdatavern og overholdelse av sikkerhet