4 tips for å bekjempe elevsikkerhetsrisikoer

ebook buide grafisk forhåndsvisning

Løsning (er):

Studenter står overfor en rekke farer som setter deres sikkerhet i fare—nettmobbing, barnerovdyr og skolevold er bare noen få. Men med begrenset tid og få ressurser tilgjengelig, har skoledistrikter funnet det utfordrende å ta tak i hver potensiell risiko for elevene sine. Last ned denne veiledningen, 4 tips for å bekjempe elevsikkerhetsrisikoer, for å få de siste detaljene om nettsikkerhetsrisiko studenter står overfor og de praktiske tiltakene distriktene kan ta for å beskytte studenter.  

Viktige takeaways inkluderer:  

  • Hvordan omfavne diskusjoner om elevers mentale helse og trivsel slik at distriktet ditt kan være proaktivt   
  • Beste praksis for å øke elevenes nettsikkerhet   
  • Strategier for å få foreldrene mer involvert og hvordan de kan gi de ressursene de trenger for å bli informert 
  • Tips for å forbedre forebyggingsprogrammene dine ved å utnytte teknologien og skolelederne dine

Forebyggingsstrategiene som er omtalt i denne veiledningen kan brukes på hver skole, for hver elev – uansett distriktets størrelse eller plassering. Få den i dag.  

"Vårt oppdrag er å bevæpne distrikter og foreldre med informasjon som potensielt kan redde et barns liv." 

—Amy Bennett, stabssjef, Lightspeed Systems® 

Vårt oppdrag er å bevæpne distrikter og foreldre med informasjon som potensielt kan redde et barns liv.

– Amy Bennett, stabssjef, Lightspeed Systems®

Få tilgang til GRATIS guide nå

Videre lesning