pike, student, bordsetning, ved, skrivebord, smiling, mot, stasjonær datamaskin
Nettbasert lærings innvirkning på grunnskolestudenters mentale helse

Da skoler vendte seg til nettbaserte læringsalternativer under covid-19-pandemien, begynte lærere, psykologer og eksperter innen studenthelse og velvære å uttrykke bekymring for at mangelen på personlig, ansikt-til-ansikt interaksjon med lærere og jevnaldrende ville øke elevenes stress og

Når studentene kommer tilbake til campus, forsvinner ikke behovet for effektiv online filtrering

Regjeringer, skoleledere og helsemyndigheter fortsetter å gjøre inngrep i håndteringen av det verdensomspennende COVID-19-utbruddet, og selv når flere og flere studenter begynner å komme tilbake til det personlige klasserommet, har en ting blitt krystallklar: Skolene trenger