2024 EdTech App Report cover

2024 EdTech App-rapport

For å effektivt støtte digitale læringsmiljøer har distriktene investert tid, ressurser og budsjett i å ta i bruk utdanningsteknologi, tilkoblede enheter og læringsverktøy.

IT- og læreplanledere må lede ansvaret for å vurdere edtech-apper og sikre samsvar med personvern, læreplanstandarder og tilgjengelige budsjetter. Denne må-lese rapporten gir K-12 teknologi- og administrasjonsledere meningsfull innsikt, datapunkter og benchmarks for å ta informerte beslutninger angående personvern og sikkerhet i distriktet, budsjettering og lisensadopsjon.

This 2024 EdTech App report is the second release by Lightspeed Systems and is intended to provide insights to support IT and curriculum leaders and their decision-making.