student sitter på biblioteket gulvet
Å adressere læringstap og sosial følelsesforstyrrelse: teknologi i post-COVID K-12

COVID-19-pandemien ga mange utfordringer for studenter, lærere og foreldre. Noen skolekretser hadde allerede integrert teknologi i klasserommene sine før COVID-19, så overgangen til fjernundervisning var ikke deres største hindring. Lightspeed Systems fikk muligheten til å møte Stacy Royster, Chief Technology Officer for Opelika City Schools

student digital læring i klasserom på nettbrett
Post-COVID-paradigmet: Integrering av tingene som fungerte

Nødskiftet til fjernundervisning, på grunn av nedleggelse av skolen som svar på COVID-19, tvang distrikter til å bruke teknologi for å støtte online læring på måter, og i umiddelbar nærhet trodde de aldri at det var mulig. Nå et år senere hadde Lightspeed Systems muligheten til å møte Steven Langford, informasjonssjef for Beaverton School District